Home

CAO Uitzendkrachten NBBU 2021

Nbbu-cao Nbbu

 1. Informatie over inhoud en toepassing van cao voor uitzendkrachten en vaste medewerkers
 2. Download de NBBU-cao voor Uitzendkrachten in vier talen. U kunt hier ook de cao-app downloaden
 3. CAO Uitzendkrachten NBBU met nieuws, downloads van CAO-tekst, loontabel, functietabel, periodieken, toeslagen en vergoedingen. Nieuws 18-12-19 Nieuwe tekst CAO Uitzendkrachten NBBU 2019-202
 4. Een nieuwe versie van CAO Uitzendkrachten NBBU (code loonheffing 1060) looptijd 30 december 2019 - 31 mei 2021 is geplaatst op CAOWijzer. Download CAO: > CAO Uitzendkrachten NBBU 2019-2021 (16-12-20
 5. ister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de CAO voor Uitzendkrachten per 11 juli 2020 algemeen verbindend verklaard.Dit besluit geldt tot en met 31 mei 2021
 6. vanaf 30 december 2019 worden de CAO's voor bij de ABU aangesloten werkgevers en de CAO voor de bij de NBBU aangesloten werkgevers geharmoniseerd en hebben beide CAO's nagenoeg dezelfde inhoud. vanaf 1 januari 2020 vallen payrollovereenkomsten niet meer onder de CAO voor uitzendkrachten
 7. Tijdens de ALV van donderdag 21 november 2019 is ingestemd met onderstaande afspraken betreffende de cao Vaste Medewerkers

NBBU-cao voor Uitzendkrachten NBBU

CAO NBBU en ABU wordt 1 CAO per 1-1-2020, wat verandert er? De ABU en NBBU hebben met de vakbonden FNV, CNV, De Unie en LBV een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de gehele uitzendbranche. Dit betekent een betere rechtspositie en meer werkzekerheid voor de flexwerkers CAO voor Uitzendkrachten 2019-2021 Versie december 2019 1 januari 2020 niet zijnde een payrollovereenkomst zoals bedoeld in artikel Een overzicht van deze leden is te vinden op de website van de NBBU. 3. De cao is niet van toepassing op de uitzendonderneming,. In de ABU-cao en NBBU-cao staat een afspraak dat alle uitzendkrachten vanaf dag 1 recht hebben op de inlenersbeloning. De inlenersbeloning is het loon dat is afgesproken voor werknemers in het bedrijf (de inlener) naar waar je bent uitgezonden Per 1 januari 2021 zijn er enkele wijzigingen in de NBBU-cao voor Uitzendkrachten. Hier vindt u een overzicht CAO voor . Uitzendkrachten 2019-2021. Versie juli 2020. Vakbonden en de cao. Over de afspraken in deze cao onderhandelen werkgeversorganisaties en . vakbonden met elkaar. Uitzendkrachten kunnen ook invloed uitoefenen op de cao door lid te worden van een vakbond. Namens de leden fungeren de vakbonden als onderhandelingspartner

CAO Uitzendkrachten NBBU 2019-2021 - Flexnieuw

 1. NBBU Vaste Medewerkers Uitzendbureaus 2020 Nieuws. 18-12-2019 Nieuwe tekst CAO NBBU Vast 2020; 04-01-2018 Wijziging tekst CAO NBBU Vast 2015-2018; 29-12-2016 Wijziging tekst CAO NBBU Vaste Medewerkers Uitzendbureaus 2015-2018; 29-06-2016 Wijziging tekst CAO NBBU Vaste Medewerkers Uitzendbureaus 2015-2018; 05-01-2016 Wijziging tekst CAO NBBU Vast 2015-2018; 26-06-2015 Wijziging tekst CAO NBBU.
 2. Sinds 2020 is er geen verschil meer in de reserveringspercentages in de cao's van ABU en NBBU. Door de harmonisatie van de twee cao's hebben beide vanaf volgend jaar 25 vakantiedagen. Het aantal werkbare dagen in 2021 is 231 (261 -/- het aantal vakantiedagen uit de cao -/- het aantal officiële feestdagen uit de cao)
 3. Uitzendkrachten NBBU 2019 - 2021 Nieuws. 17-12-2020 Nieuwe versie CAO Uitzendkrachten NBBU 2019-2021; 18-12-2019 Nieuwe tekst CAO Uitzendkrachten NBBU 2019-2021; 29-08-2019 Nieuwe tekst CAO Uitzendkrachten NBBU 2019; 26-07-2019 Onderhandelingsresultaat CAO Uitzendkrachten 2019-2021; 19-07-2019 Cao's ABU en NBBU geharmoniseerd; 30-05-2019 Wijziging tekst CAO Uitzendkrachten NBBU 2014-201
 4. De nieuwe CAO voor Uitzendkrachten staat nu integraal op onze website. In deze aangepaste versie is onder andere een artikel toegevoegd: artikel 36a De uitzendkracht met een buitenlandse arbeidsovereenkomst (WagwEU). Ook is toegevoegd de pensioenpremie voor 2020. Lees hier de integrale tekst van deze geüpdatete cao

CAO voor . Uitzendkrachten 2019-2021. Versie januari 2020. Vakbonden en de cao. Over de afspraken in deze cao onderhandelen werkgeversorganisaties en . vakbonden met elkaar. Uitzendkrachten kunnen ook invloed uitoefenen op de cao door lid te worden van een vakbond. Namens de leden fungeren de vakbonden als onderhandelingspartner 18 december 2019. Naam CAO Uitzendkrachten NBBU. Download CAO Uitzendkrachten NBBU 2019-2021 > CAO Uitzendkrachten NBBU 2019-2021 (18-12-19) De complete tekst van CAO Uitzendkrachten NBBU 2019-2021 (code loonheffing 1060) looptijd 30 december 2019 - 31 mei 2021 is geplaatst op CAOWijzer

Nieuwe versie CAO Uitzendkrachten NBBU 2019-2021 FlexNieuw

Maak kennis met ons - Apics NL

Jouw rechtspositie als uitzendkracht wordt uitgedrukt via het fasensysteem. Zowel de ABU cao als de NBBU cao maken gebruik van een fasensysteem. De fase waarin je contract zit, is afhankelijk van het aantal weken dat je voor het uitzendbureau gewerkt hebt Vanaf 30 december zijn de ABU-cao en de NBBU-cao nagenoeg gelijk. Voor alle uitzendkrachten, ongeacht de uitzend-cao, gelden dan dezelfde arbeidsvoorwaarden. Als gevolg van de harmonisatie zijn er de volgende wijzigingen: Fasesystematiek: fases worden aangeduid als fase A/1-2, fase B/3 en fase C/4 Op grond van de ABU- en NBBU-cao moet bij de inleners die onder de Bouw-cao vallen nagevraagd worden welke bepalingen uit de huidige bijlage 7 van de Bouw-cao van toepassing zijn bij die inlener. Als het goed is, zal de inlener verklaren dat zij ook aan ex-werknemers die op 29 juni 2020 bij hen in dienst waren, de eenmalige vergoeding van € 350,- zullen uitbetalen NBBU-leden blijven onder de werkingssfeer van de NBBU-cao vallen Bouwbepalingen zijn uit de cao voor Uitzendkrachten gehaald Er is, net als voor andere opdrachtgevers, de verplichting voor uitzendbureaus tot navraag bij de opdrachtgever welke bepalingen uit de Bouw-cao op de uitzendkracht van toepassing zijn De huidige CAO voor Uitzendkrachten loopt af op 31 mei 2021. Vanaf donderdag 9 september 2020 zijn de onderhandelingen met de vakbonden over een nieuwe CAO voor Uitzendkrachten begonnen. De onderhandelingspartijen hopen zo spoedig mogelijk een akkoord te bereiken zodat een nieuw cao kan ingaan op 1 juni 2021. De ABU, de NBBU, de FNV [

Vanaf 30 december 2019 hebben alle uitzendkrachten dezelfde arbeidsvoorwaarden, een betere rechtspositie, meer werkzekerheid en begeleiding om duurzaam inzetbaar te blijven. Dat hebben de vakbonden (FNV, CNV Vakmensen, De Unie en LBV) afgesproken met de ABU en NBBU (de twee grote brancheorganisaties voor uitzendwerk). Voorheen hadden de NBBU en ABU nog twee verschillende cao's Daarom is in zowel de ABU- als de NBBU-cao voor uitzendkrachten een bestedingsverplichting vastgelegd. Hierdoor krijgen uitzendkrachten de kans om zich verder te kunnen ontwikkelen. Uitzendondernemingen zijn verplicht om 1,02% van het brutoloon van uitzendkrachten die in fase A (volgens de ABU-cao) of fase 1 en 2 (NBBU-cao) zitten, te besteden aan de ontwikkeling van hun duurzame inzetbaarheid 1. De cao is van toepassing op de uitzendovereenkomst, met ingang van 1 januari 2020 niet zijnde een payrollovereenkomst zoals bedoeld in artikel 7:692 BW, tussen uitzendkrachten en een uitzendonderneming, indien en voor zover de omvang van de uitzendloonsom ten minste 50% van het totale premieplichtig loon op jaarbasis van die uitzendonderneming bedraagt, behoudens dispensatie op [ In de huidige ABU/NBBU-cao staat in het artikel over de werkingssfeer het volgende: als de uitzendonderneming een uitzendkracht ter beschikking stelt aan een opdrachtgever die gebonden is aan de CAO Bouw & Infra en op deze uitzendonderneming de CAO voor Uitzendkrachten van toepassing is, geldt dat de uitzendonderneming verplicht is bij de opdrachtgever uit te vragen en aan de uitzendkracht.

De CAO voor Uitzendkrachten - AB

De cao heeft een looptijd van 30 december 2019 tot 1 juni 2021. Per 11 juli 2020 is de CAO voor Uitzendkrachten algemeen verbindend verklaard. Het besluit geldt tot en met 31 mei 2021. Dit betekent dat ook uitzendondernemingen in Nederland die geen lid zijn van de ABU (of NBBU) de CAO voor Uitzendkrachten moeten naleven Deze CAO is van toepassing voor alle uitzendwerkgevers, tenzij ze zijn aangesloten bij de NBBU. Looptijd CAO Uitzendkrachten, deel beloning en arbeidsvoorwaarden: 5 november 2017 t/m 31 mei 201

Indien een uitzendkracht in afwijking van artikel 10 lid 1 sub a. en b. in fase 3 werkzaam is, zonder volledige gebruikmaking van fase 1-2, is de uitzendonderneming gedurende 26 weken, of zoveel korter als de uitzendkracht reeds bij dezelfde uitzendonderneming in fase 1-2 werkzaam is geweest, gerechtigd tot het uitsluiten van de loondoorbetalingsverplichting als bedoeld in artikel 22 lid 1 Als uitzendkracht val je ook onder een cao. Dat is de ABU-cao of de NBBU-cao. Bekijk hier je cao, het laatste nieuws en jouw bestuurders. Bekijk de cao's in deze sector. Corona: wat betekent het voor jou. Actueel. Blijf op de hoogte via: 25-01-202 Uitleg over vakantiedagen, feestdagen, reserveringen, verzuim en verlof voor uitzendkrachten volgens de NBBU-cao

Category Archive for "Overig" | WieZorgt!

Geen opzegtermijn voor uitzendkracht, wel de plicht tot uiterlijk een werkdag voorafgaand aan de beëindiging het verzoek te melden bij het uitzendbureau. De uitzendonderneming is, bij beëindiging van de uitzendovereenkomst die langer dan 26 weken had geduurd, verplicht om dit ten minste 10 kalenderdagen van tevoren te melden aan de uitzendkracht 6 CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 7 CAO VOOR UITZENDKRACHTEN >>> ALGEMEEN ARTIKEL 1 WERKINGSSFEER 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst (cao) geldt voor werkgevers die werkzaam zijn in het midden- en kleinbedrijf van de bemiddelings- en uitzendbranche en als lid zijn aangesloten bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU. CAO Uitzendkrachten ABU 2017-2019 - wersja wersja lipiec 2018 (PDF) i Streszczenie CAO lipiec 2018 (PDF) CAO Uitzendkrachten NBBU 31.06.2015-31.05.2019 - Wersja styczeń 2018 (PDF) Sprawdź, czy twoje zakwaterowanie spełnia normy! Oba CAO zawierają załączniki dotyczące norm zakwaterowania. Sprawdź, czy twoje zakwaterowanie spełnia te. -Payrollovereenkomsten per 1-1-2020 buiten werkingssfeer-Overgangsregeling voor payrollovereenkomsten voor bepaalde tijd-Lopende payrollovereenkomsten: behoud betere arbeidsvoorwaarden cao Uitzendkrachten Bouw-NBBU-leden blijven onder de werkingssfeer van de NBBU-cao vallen-Bouwbepalingen nu uit cao voor Uitzendkrachten-Wel verplichting tot.

CAO uitzendkrachten akkoord 2019 - 202

Op deze pagina kun je de meest actuele cao downloaden voor uitzendkrachten van een uitzendbureau met welke de NBBU afspraken hebben gemaakt. In de cao Uitzendkrachten uitzendonderneming (NBBU) vind je de meest actuele afspraken over salaris, werktijden, werkomstandigheden, verlofregelingen en veilig en gezond via jouw uitzendbureau FNV Flex heeft met de twee grote werkgeversverenigingen ABU en NBBU een goed cao-resultaat bereikt voor alle 270.000 uitzendkrachten. Zij bouwen voortaan meer rechten op en krijgen daardoor meer zekerheid. Ook gaan in alle 770.000 uitzendbanen voortaan dezelfde geharmoniseerde arbeidsvoorwaarden gelden, vastgelegd in een beter leesbare cao De CAO voor Uitzendkrachten 2019 - 2021 is op 30 december 2019 ingegaan en geldt voor de hele uitzendbranche.Voorheen hadden de NBBU en ABU twee verschillende cao's. De cao loopt af op 31 mei 2021. Deze cao vervangt volledig de voorgaande cao's en is ingegaan per 30 december 2019 kantore van de NBBU. 3. Waar in deze cao gesproken wordt over uitzendkrachten, wordt bedoeld: mannelijke en vrouwelijke uitzendkrachten, vallende onder deze cao, in dienst zijnde van een werkgever zoals genoemd in lid 1. Waar in deze cao gesproken wordt over hem en hij, wordt bedoeld: hem/haar, resp. hij/zij. 4

De uitzendkoepels ABU en NBBU zetten in op meer werk- en inkomenszekerheid voor uitzendkrachten én een gelijk speelveld bij de start van de onderhandelingen met de vakbonden over een nieuwe cao voor uitzendkrachten. De onderhandelingen starten vandaag, 9 september 2020. De ABU en de NBBU willen uitzendwerk verder verbeteren en zetten in op meer perspectief voo Voor de 850.000 mensen die in Nederland uitzendwerk doen, gaan binnenkort dezelfde cao-voorwaarden gelden. Dat hebben vakbonden afgesproken met twee grote brancheorganisaties voor flexwerk, ABU en NBBU. Met de nieuwe cao krijgen uitzendkrachten meer werkzekerheid, een betere rechtspositie en begeleiding om duurzaam aan het werk te kunnen. Het akkoord tussen de onderhandelende partijen wordt nu. Uitleg over fase 3 van de NBBU-cao voor uitzendkrachten

Cao vaste medewerkers 2020 NBBU

 1. De ABU en de NBBU komen met één cao. Payrollovereenkomsten vallen per 1 januari 2020 buiten de werkingssfeer van de cao voor Uitzendkrachten. Wel wordt in een overgangsregeling voor op 1 januari 2020 lopende payroll overeenkomsten voorzien
 2. Uitzendkrachten NBBU Onderhandelingsresultaat CAO uitzendkrachten 2019 - 2021 De vakbonden en de werkgeversorganisatie ABU en NBBU hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor uitzendkrachten met een looptijd van 21 maanden
 3. NBBU-leden vinden deze wijziging in artikel 1, lid 2, sub C. Voor leden die onder de ABU-cao werken staat deze verwijzing in artikel 1, lid 5, sub C. Lees ook: Wijzigingen in de wet voor Q4 2020. Zeker weten dat je werkt met de correcte uitzend-cao? Download dan de geüpdatete cao van de NBBU of de AB

Home; Vaktechniek; Kantoorondersteuning; Educatie; Carrière; Belangenbehartiging; Home; Vaktechniek; CAOnet; Bedrijfstakken; Uitzendbranche; Salaristabellen; TTW Cao. Ja, een uitzendbureau kan onder een andere CAO vallen dan de CAO voor Uitzendkrachten (ABU-CAO of NBBU-CAO).De CAO voor uitzendkrachten is niet van toepassing: op het uitzendbureau die onder de werkingssfeer van een andere bedrijfstak-cao valt,; als het uitzendbureau een vrijstelling heeft gekregen (dispensatie)

CAO NBBU en ABU wordt 1 CAO per 1-1-2020, wat verandert er

 1. Uitzendkrachten ABU (LONEN ONDER VOORBEHOUD) 2019 - 2021 Nieuws. 07-12-2020 Nieuwe versie CAO Uitzendkrachten ABU 2019-2021; 10-07-2020 AVV CAO Uitzendkrachten ABU 2020-2021; 03-06-2020 Nieuwe versie CAO Uitzendkrachten ABU 2019-2021; 09-04-2020 Wijziging tekst CAO Uitzendkrachten ABU 2019-2021; 19-12-2019 Wijziging tekst CAO Uitzendkrachten ABU 2019-2021; 07-11-2019 AVV CAO Uitzendkrachten.
 2. Hoe werkt het fasensysteem van de NBBU? Vanaf 30 december 2019 zijn er nieuwe en volledig geharmoniseerde cao's voor uitzendkrachten in Nederland. De nieuwe cao's zorgen zijn vereenvoudigd en zorgen voor een gelijk speelveld. Uitzendkrachten krijgen meer werkzekerheid, begeleiding om langer inzetbaar te zijn en een betere rechtspositie
 3. Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU): een begrip in de uitzendbranche. De stichting is per 1 januari 2007 in het leven geroepen. Het sociaal fonds voor de uitzendbranche Stichting Fonds Uitzendbranche wordt gedragen door de sociale partners betrokken bij de ABU-cao en de NBBU-cao. Hebt u na het lezen van deze website nog vragen
 4. De uitzendkracht en het uitzendbureau kunnen beiden besluiten de uitzendovereenkomst op te zeggen. Zij moeten zich houden aan de op- of aanzegtermijn die in de CAO voor Uitzendkrachten staat. Die termijn is afhankelijk van de aard en de duur van de uitzendovereenkomst
 5. Uitzendkrachten (SNCU) zoals vastgesteld in de SNCU-bestuursvergadering van 14 mei 2020. De Stichting Naleving CAO Uitzendkrachten werd in februari 2004 opgericht en is statutair gevestigd De NBBU-CAO voor Uitzendkrachten is eveneens afgesloten voor de periode van 30 december 2019 tot en met 31 mei 2021. Deze CAO is,.
 6. 1-7-2020. 99 Diverse CAO's. Vakantietoeslag over aanvullend geboorteverlof. 1-1-2020. 26 Uitzendkrachten ABU voorheen ABU, NBBU. Premie Sociaal Fonds Uitzendbranche aangepast. 1-1-2020. 26 Uitzendkrachten NBBU. Premie Sociaal Fonds Uitzendbranche aangepast. 1-1-2020. 18 Dibevo vh Dierenspec.-, aquarium-, hengelsp. Omschrijving salarisschaal.
 7. CAO update 28-12-2020 Volgen. Loket.nl 26 Uitzendkrachten NBBU. Salarisschalen allocatiegroep toegevoegd. 1-1-2021. 25 Facilitaire Contactcenters. Salarisschalen per 1-1-2021. 1-1-2021. 03 Bouw/uta bedrijf. TSF dagen en Duurzame Inzetbaarheid 2021. 1-1-2021. 08 Signbedrijven

Cao NBBU - FN

Uitzendkrachten hebben pas na 78 weken recht op loondoorbetaling als u geen werk meer voor hen heeft. Dit blijft zo onder de nieuwe cao's. Wat wel wijzigt, is dat de periode van 78 weken niet opnieuw begint te lopen als u de uitzendkracht via een ander uitzendbureau inhuurt De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de CAO voor Uitzendkrachten per 11 juli 2020 algemeen verbindend verklaard. Het besluit geldt tot en met 31 mei 2021. Dit betekent dat nu ook alle uitzendondernemingen in Nederland die geen lid zijn van de ABU (of NBBU) de CAO voor Uitzendkrachten moeten naleven. De CAO voor Uitzendkrachten is afgesloten met FNV, CNV Vakmensen, De Unie en LBV

Cao-wijzigingen NBBU-cao voor Uitzendkrachten per 1-1-202

 1. CAO voor Uitzendkrachten nodig? Met CAOWijzer heb je 24/7 toegang tot 1.100+ CAO's die altijd up-to-date zijn. Probeer CAOWijzer 30 dagen gratis
 2. De NBBU cao maakt daar geen gebruik van maar de ABU cao wel: voor sommige groepen wordt de ABU-beloning gehanteerd die afwijkt van de inlenersbeloning. Zo geldt de ABU-beloning nu nog voor uitzendkrachten in fase C, met een detacheringsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 3. Opzegverbod bij ziekte in uitzendsector herleeft 16 april 2020 Nieuws Publicaties Voorlichting. Het Gerechtshof van Den Haag heeft op 17 maart 2020 een arrest gewezen die de hele uitzendsector heftig raakt. De wettelijke grond voor het artikel in de cao om uitzendwerknemers met het uitzendbeding in de eerste 78 weken bij ziekte te ontslaan bestaat niet meer

NBBU Vaste Medewerkers Uitzendbureaus 2020 - Loonwijzer

De cao is van toepassing op de uitzendovereenkomst, met ingang van 1 januari 2020 niet zijnde een payrollovereenkomst zoals bedoeld in artikel 7:692 BW, tussen uitzendkrachten en een uitzendonderneming, indien en voor zover de omvang van de uitzendloonsom ten minste 50% van het totale premieplichtig loon op jaarbasis van die uitzendonderneming bedraagt, behoudens dispensatie op grond van. De CAO partijen hebben een akkoord bereikt over de loonontwikkeling 2019 voor de vaste medewerkers van het NBBU uitzendburo. De initiele loonsverhoging bedrag per 1 januari 2019 2,5 procent. Tevens zijn de partijen overeengekomen de CAO ongewijzigd te verlengen met 1 jaar tot 31 december 2019 In 2021 zullen de volgende reserveringsprecentages gaan gelden voor uitzendkrachten die onder de CAO van de ABU of NBBU vallen. Deze percentages zijn terug te vinden in bijlage I van de cao. Vakantiedagen. Sinds 2020 is er geen verschil meer in de reserveringspercentages in de cao's van ABU en NBBU

u aan met cao-code 92. UTA-personeel met cao-code 17. Nee Ja U zendt voor meer dan 50 procent uit in de bouw & infra. Meld uw uitzendkrachten aan het bpfBOUW. Bouwpersoneel levert u aan met cao-code 1. -personeel met cao-code 6. Nee Ja J Afgelopen weekend zijn er meerdere CAO aanpassingen doorgevoerd. Ingangsdatum Naam CAO Omschrijving / Mededeling 30-11-2020 03 Afbouw Fonds 7,9,11,16: berekening obv SV dagen in wk. CAO voor Uitzendkrachten een aantal bepalingen gewijzigd of toegevoegd. Per 30 december 2019 (de eerste maandag van week 1 van 2020) wijzigt de cao volledig. Vanaf dat moment geldt er voor de leden van de werkgeversorganisaties ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) en NBBU (Nederlandse Bond Va Berekening ADV In slechts enkele cao's staat het ADV-percentage vermeld. Als er geen percentage in de inleen-CAO staat, dan wordt het percentage ADV op de CAO voor Uitzendkrachten voorgeschreven wijze berekend: ADV-dagen per jaar / 254 of ADV-uren per jaar / 254 x (Normale Arbeidsduur/5) Deze berekeningswijze is verplicht per 1 april 2018 (ABU) resp. 1 juli 2018 (NBBU)

Video: Reserveringen 2021 - Flexnieuw

Salaris en Arbeidsvoorwaarden Uitzendkrachten NBBU 2019

In het uitzendbeding in artikel 13 van de NBBU-CAO is hiervan gebruik gemaakt. Dit uitzendbeding geldt voor uitzendkrachten die minder dan 78 weken voor het uitzendbureau hebben gewerkt. Als gevolg van een wetswijziging per 1 juli 2015 is deze mogelijkheid om bij CAO af te wijken van het opzegverbod tijdens ziekte echter vervallen Krijgt u na 1 januari 2020 een payrollcontract, (Bij een payrollovereenkomst geldt de cao voor uitzendkrachten (NBBU cao) niet meer. U heeft daardoor geen fasecontracten meer). U heeft recht op dezelfde doorbetaling van loon als u ziek wordt als uw collega's van het bedrijf waar u werkt Cao NBBU WePayPeople volgt de cao NBBU. Dat wil zeggen dat we werken volgens het Fasensysteem Uitzendkrachten. Cao staat voor Collectieve Arbeidsovereenkomst. Hierin zijn afspraken vastgelegd over bijvoorbeeld vakantie- en verlofdagen en beloningsstructuren. Het NBBU is dé brancheorganisatie van professionele intermediairs op de arbeidsmarkt. Zij behartigt de belangen van bijna 1.000 brede. Cao. Tot 2020 had de NBBU een eigen cao voor uitzendkrachten, naast die van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Per 2020 zijn de cao's van beide bonden samengegaan en geldig voor alle uitzendkrachten van Nederland, ook die van bedrijven die ongebonden zijn. Control Werkgeversverenigingen ABU en NBBU M. Poort, voorzitter werkgeversdelegatie ABU B.J. Croll, voorzitter werkgeversdelegatie NBBU Datum Uw kenmerk 9 september 2020 Ons kenmerk Doorkiesnummer KH\2020\0908 06 22456066 Betreft / Onderwerp E-mail wijzigingsvoorstellen cao voor uitzendkrachten 2021 karin.heynsdijk@fnv.n

CAO voor Uitzendkrachten versie januari 2020 - AB

CAO COLLCTIVE AGREEMENT FOR TMPORARY WORKERS 3 CONTENTS CHAPTER 1 GENERAL Scope 7 Definitions 8 Duration, extension and termination, interim termination/changes 9 Rights and obligations upon registration 9 Obligations of the employment agency 9 Obligations of the agency worker 10 CHAPTER 2 LEGAL POSITION Availability and exclusivity 11 Time recording 11 Entry into the agency work employment. Tot december 2019 hadden de NBBU en ABU aparte cao's. De oude cao's zijn nog relevant bij een geschil over de arbeidsvoorwaarden voor 2020. Check de CAOWijzer: NBBU; ABU; Het fasensysteem. Beide cao's voor uitzendkrachten werken met een driefasesysteem. Als uitzendkracht begin je bijna altijd in fase A (ABU) of fase 1+2 (NBBU). Hoe verder je in. Uitleg over fase 1 en fase 2 van de NBBU-cao voor uitzendkrachten

Downloads voor flexwerkers | Arsenaal

FlexNieuws - Nieuwe tekst CAO Uitzendkrachten NBBU 2019

NBBU CAO. ARTIKEL 27 - FEESTDAGEN. de uitzendkracht nog geen dertien aaneengesloten weken heeft gewerkt en in meer dan de helft van het aantal weken waarin is gewerkt op de betreffende dag in de week werkzaam is geweest. De uitzendonderneming reserveert in 2020* 3,04% van het feitelijk loon van de uitzendkracht ABU en NBBU hebben vanaf 30 december 2019 nieuwe, vereenvoudigde en geharmoniseerde cao's voor alle 850.000 uitzendkrachten in Nederland. Dit is de grootste cao-herziening in 25 jaar, zegt ABU-directeur Jurriën Koops. De ABU en de NBBU hebben met FNV, CNV Vakmensen, De Unie en LBV een onderhandelingsresultaat bereikt. Volgens de organisaties is er sprake vanLees Mee De onderhandelingen met de vakbonden over een nieuwe Cao voor uitzendkrachten zijn gestart. De ABU en de NBBU willen uitzendwerk verder verbeteren en zetten in op meer perspectief voor uitzendkrachten via de cao. Vakbond FNV pleit juist voor verandering van wetgeving De NBBU-CAO kent een fasensysteem, dat bestaat uit vier verschillende fasen. Elke fase geeft aan welke rechten je hebt als uitzendkracht. Hoe langer je voor een uitzendbureau werkt, hoe meer rechten je opbouwt. Fase 1 geldt gedurende de eerste 26 gewerkte weken. Voor de telling van de weken maakt het niet uit hoeveel uren in de week je werkt

Nieuwe arbeidsvoorwaarden voor alle uitzendkrachtenDigitaal Flexevent - FlorysOver Ons | Ivoren Wachters Uitzendbureau

CAO voor Uitzendkrachten 2019- 2021 - AB

17-12-2020 Nieuwe versie CAO Uitzendkrachten NBBU 2019-2021; 16-12-2020 Nieuwe tekst CAO Bestuurders PO 2020; 16-12-2020 Nieuwe tekst CAO Bestuurders VO 2020; 16-12-2020 Nieuwe tekst CAO A.Vogel 2020-2022; 15-12-2020 Onderhandelingsresultaat CAO Tate & Lyle 2020-2021; 15-12-2020 Eindbod CAO Schoentechniek 2020-2021; 15-12-2020. 4 CA VOOR UITZENDKRACHTEN 5 CAO VOOR UENKRACEN >>> BIJZONDERE GROEPEN AOW-gerechtigde uitzendkrachten 29 Fasensysteem AOW-plus 31 Uitzendkrachten 45-plus 32 Uitzendkrachten en verhoging van de arbeidsparticipatie 32 Uitzendkrachten niet permanent woonachtig in Nederland 33 a Uitzendkrachten hebben pas na 78 weken recht op loondoorbetaling als u geen werk meer voor hen heeft. Dit blijft zo onder de nieuwe cao's. Wat wel wijzigt, is dat de periode van 78 weken niet opnieuw begint te lopen als u de uitzendkracht via een ander uitzendbureau inhuurt NBBU_CAO_Uitzendkrachten-NL_2021. NBBU_CAO_Uitzendkrachten-NL_2021. Bel onze helpdesk. 0800-7008. Vraag over de CAO? Raadpleeg de FAQ. Vermoeden dat er iets niet klopt? Meld het

2020: een jaar vol veranderingen voor uitzendkrachten - 50

Een uitzendkracht heeft vanaf de eerste dag van zijn terbeschikkingstelling recht op toepassing van de inlenersbeloning (ABU-cao) of het loonverhoudingsvoorschrift (NBBU-cao). Dit houdt kort gezegd in dat een uitzendkracht recht heeft op dezelfde rechtens geldende beloning als de werknemer in dienst van de opdrachtgever, werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie als de uitzendkracht Als een uitzendbureau lid is van werkgeversorganisatie ABU of NBBU, dan bepaalt dit lidmaatschap welke CAO van toepassing is. Met ingang van 30 december 2019 is de tekst van beide CAO's dezelfde. In de uitzendbranche wordt de CAO voor Uitzendkrachten regelmatig algemeen verbindend verklaard Gisteren zijn de onderhandelingen met de vakbonden over een nieuwe CAO voor Uitzendkrachten gestart. De uitzendbonden ABU en NBBU zitten aan tafel en willen uitzendwerk verder verbeteren en zetten in op meer perspectief voor uitzendkrachten

Nieuw ABU + NBBU cao 13 december 2019 Juridisch Uitzenden Werknemersorganisaties (FNV, CNV Vakmensen, De Unie en LBV) en werkgeversorganisaties ABU en NBBU hebben een onderhandelingsresultaat bereikt voor de cao's. Er moeten gelijke cao afspraken komen voor de gehele uitzendsector harmonisering van de cao's ABU en NBBU. Per 30 december 2019 zijn de cao's van de ABU en de NBBU geharmoniseerd. De cao's hebben nu dezelfde inhoud, en voor alle uitzendkrachten gelden dan dezelfde arbeidsvoorwaarden. Hierbij een overzicht van de belangrijkste wijzigingen: De inlenersbeloning geldt voor alle uitzendkrachten Er bestaan twee grote CAO's voor uitzendkrachten: de ABU-CAO en de NBBU-CAO. Beide CAO's hanteren een fasensysteem. De fases zijn in het leven geroepen om werknemers die via een uitzendbureau werken meer zekerheid te bieden, naarmate ze langer werken voor hetzelfde uitzendbureau

 • Omniversum review.
 • Blesbok.
 • Propeen formule.
 • Salaris BOA.
 • Niet aangeboren hersenletsel behandeling.
 • Fijne verjaardag Engels.
 • Juno Park.
 • Game opleiding mbo.
 • Ziektes parkieten.
 • Sierpeer leiboom.
 • Chinese Kung Fu.
 • Wanneer is een pomeriaan uitgegroeid.
 • 12 Volt ledjes.
 • Beste kleding webshops heren.
 • Vondelpark Wintertennis.
 • Melasse Colruyt.
 • Gemiddelde teken u.
 • Geboortemaand sterrenbeeld.
 • Lowepro fotorugzak.
 • Excentrische schuurmachine Bosch.
 • Oozo Hoevelaken.
 • Basisscholen Evergem.
 • Hoofdschakelaar aansluiten.
 • Basketbalvereniging in de buurt.
 • Verwarmd terras Amsterdam.
 • Pernisser moord.
 • Groepsdruk lift.
 • Frambozenlikeur Gall en Gall.
 • Formulier overname inboedel.
 • Around the World in 80 Days Movie.
 • Hoogglans tafel opnieuw lakken.
 • Philips LED H4.
 • Model verzoekschrift adoptie meerderjarige.
 • Palazzo Senatorio Rome.
 • De Bolle Buik openingstijden.
 • Tractorconnection.
 • Select part of image Photoshop.
 • Wat is de kortste nacht.
 • Brow Bar Gorinchem.
 • Trance 2001.
 • Romulus En Remus Bilzen.