Home

Bipolaire stoornis kind

Bipolaire stoornis bij kinderen en adolescenten

Prevalentie. Betrouwbare gegevens over de prevalentie van de bipolaire stoornis zijn nauwelijks voorhanden. De stoornis is op de kinderleeftijd heel zeldzaam. De prevalentie bij jeugdigen is groter (in een Amerikaans onderzoek bij 14-18 jarigen werd een life time prevalentie van 1% vastgesteld). Terug naar boven De bipolaire stoornis is bij kinderen (tot 12 jaar) vooralsnog een omstreden diagnose (Leibenluft, 2011). De stoornis is moeilijk te diagnosticeren en nauwelijks te onderscheiden van veel andere op de kinderleeftijd voorkomende stoornissen. Er bestaat een opvallend verschil in visie over de bipolaire stoornis bij kinderen zoals beschreven in de. Bipolaire stoornis: Wanneer kan ik mijn kind uitleg geven? Main content. Sidebar. vorige pagina Vraag . De vader van mijn 8-jarige zoon heeft de diagnose bipolaire stoornis variant 2 gekregen. Toen onze zoon 3,5 jaar was zijn we uit elkaar gegaan. We hebben een goede. Kinderen van een ouder met een bipolaire stoornis zijn door hun erfelijke belasting, een interessante doelgroep voor onderzoek naar de risicofactoren in de ontwikkeling van deze stoornis. Van 1997 tot aan 2004, zijn de kinderen in de leeftijdsgroep 12-20 jaar, 3 maal gezien voor onderzoek Bipolaire stoornis: nieuwe inzichten in ontstaan Kinderen van een ouder met een bipolaire stoornis zijn kwetsbaar voor depressieve stoornissen en hebben een verhoogd risico om zelf ook een bipolaire stoornis te ontwikkelen. Milde manische symptomen, suïcidale gedachten en slaapproblemen gaan vaak vooraf aan de diagnose

Diagnostiek bipolaire stoornis kind/adolescent - Richtlijn

De bipolaire (manisch-depressieve) stoornis is een stemmingsstoornis die bij ongeveer 2% van de bevolking voorkomt. Deze stoornis wordt gekenmerkt door het afwisselend optreden van manische en depressieve episoden en heeft een sterk recidiverend karakter Een bipolaire stoornis kent veel verschillende symptomen, omdat deze stemmingsstoornis twee 'polen' heeft. Bij een manische periode overheersen kenmerken als uitgelatenheid en opgewonden zijn, terwijl bij een depressie een gevoel van somberheid sterk aanwezig is Een bipolaire stoornis wordt ook wel manisch depressiviteit genoemd. Manisch depressiviteit is een aandoening die komt en gaat. Bij depressies is er eigenlijk van alles te weinig: je hebt nergens meer zin in, je ziet het niet meer zitten, je hebt geen energie meer, je kan niet meer slapen, je kan niet meer eten Het kind wil aan de verwachtingen van zijn ouder voldoen, maar tegelijkertijd is hij kwaad over de eisen van zijn ouders. De bipolaire stoornis komt voort uit de verstoorde ik-ontwikkeling waarbij woede zich naar binnen keert (depressie). Door een ontkenning van een innerlijke depressie zal er zich een spiegelbeeld manifesteren Bipolaire stoornis II bestaat uit kortere, minder intense manische fasen. Er zijn andere, mildere vormen van bipolaire stoornis die buiten de twee belangrijkste diagnostische categorieën vallen. Wanneer je kind wordt gediagnosticeerd met een bipolaire stoornis, zal een psychiater uitleggen in welke categorie het valt en kun je vragen stellen

Bipolaire stoornis: Wanneer kan ik mijn kind uitleg geven

De bipolaire (ook wel de manisch-depressieve) stoornis is een sterk recidiverende aandoening die in allerlei gradaties van ernst bij twee tot vier procent van de bevolking voorkomt. Deze heterogene en complex verlopende groep stoornissen plaatst de behandelaar vaak voor diagnostische en therapeutische dilemma's In sommige families komen bipolaire stoornissen meer voor dan in andere. Ook medicijnen, alcohol, drugs en lichamelijke ziekten kunnen het ontstaan van stemmingswisselingen in de hand werken. Slaaponthouding of het doorbreken van het 24-uurs ritme, bijvoorbeeld door ploegendiensten en jetlag, kunnen eveneens een aanleiding zijn De bipolaire stoornis of manisch-depressieve stoornis is een stemmingsstoornis waarbij periodes van depressie afwisselen met periodes waarin diezelfde persoon enorm veel energie heeft en euforisch is, de manische periode. Meestal komt deze manische periode net voor of net na een depressieve periode Leven met een bipolaire stoornis kan heel erg zwaar zijn. Ook voor jouw naasten kan het erg moeilijk zijn. Hieronder vind je enkele tips die jou en je naasten mogelijk helpen om met een bipolaire stoornis om te kunnen gaan. Tips bipolaire stoornis. Praat over je bipolaire stoornis met vrienden, familie en je eventuele partner

10 maal zo hoog is als het risico voor elk kind (zonder verwanten met een bipolaire stoornis). Elk kind heeft namelijk gedurende zijn leven een risico van ongeveer 1.5% om een bipolaire stoornis te ontwikkelen. Deze cijfers zeggen ook dat de kans dat het kind geen bipolaire stoornis zal ontwik-kelen vele malen groter is, namelijk 80-90% Kinderen van ouders met een bipolaire stoornis hebben een grotere kans om een bipolaire stoornis te ontwikkelen. Het is dus niet zo dat zij de bipolaire stoornis automatisch van hun ouders erven. De kinderen van ouders met een bipolaire stoornis erven de kwetsbaarheid om een bipolaire stoornis te ontwikkelen Bipolaire stoornis behandeling. Welke behandeling is mogelijk bij een bipolaire stoornis? Een bipolaire stoornis is chronisch. Dit betekent dat het niet te genezen is. Wel kan je met de juiste behandeling vaak een 'normaal' leven leiden. Welke behandeling bij jou past is afhankelijk van jouw behoeften en situatie

De bipolaire stoornis heeft een erfelijke component en gaat nooit meer over, maar met de juiste behandeling en begeleiding kunnen de pieken en dalen wel beperkt worden. Het medicijn dat het meest wordt voorgeschreven is lithium: dat zorgt ervoor dat de episodes niet zo heftig zijn of zelfs wegblijven Een bipolaire stoornis is een stemmingsstoornis. Naast depressies zijn er vaak manieën: periodes met een overdreven vrolijke of uitgesproken prikkelbare stemming. Zowel in het diepste dal van de depressie als tijdens de hoogste piek van de manie kunnen psychoses voorkomen In Nederland komt een bipolaire stoornis bij één procent van de bevolking voor. Ongeveer even veel vrouwen als mannen lijden aan deze stoornis. Op middelbare schoolleeftijd kan een eerste depressie optreden, en de eerste manie kan pas vele jaren later optreden. Pas bij de eerste manie kan de diagnose bipolaire stoornis worden gesteld Farmacotherapie is een essentieel onderdeel van de multidisciplinaire behandeling van de bipolaire stoornis, zowel in de acute fasen van manie en depressie (zie submodule Manie en Bipolaire depressie) als in de preventieve onderhoudsbehandeling (deze module).Voor een algemene inleiding wordt verwezen naar module Farmacotherapie acute episoden.. In de loop van de voortgezette behandeling wordt. Behandeling met medicijnen speelt een belangrijke rol bij de behandeling van een bipolaire stoornis. Medicijnen helpen de stemmingswisselingen onder controle te brengen; tijdens een manische periode of een depressie kunnen ze de verschijnselen verminderen. In symptoomvrije perioden helpen ze een volgende episode te voorkomen

Bipolaire stoornis Type II is minder hevig dan Type I. Hoewel ook hier iemand erg energiek kan zijn, en het functioneren op verschillende vlakken negatief beïnvloed wordt, kunnen mensen toch de dagelijkse taken blijven uitvoeren. Mensen met bipolaire stoornis Type II ervaren langere depressieve episodes dan manische episodes Als een van je ouders een bipolaire stoornis heeft, is de kans 10% tot 15% dat jij ook gevoelig bent voor een manische depressie. De psychische en sociale factoren hebben daarbij invloed op de daadwerkelijke ontwikkeling van de stoornis. bijvoorbeeld de geboorte van een kind Bipolaire stoornis (BPD) is ook bekend als bipolaire affectieve stoornis (BAD) en in een meer informele, manisch-depressieve toestand. Het wordt gekenmerkt door plotselinge veranderingen in stemming en gedrag. Het kan voorkomen in de kindertijd, in de kindertijd, adolescentie of op volwassen leeftijd bipolaire stoornis, te kunnen evalueren, is informatie over de prevalentie en de incidentie van psychopatho-logie noodzakelijk. Deze informatie kan alleen ver-tabel 1 Prevalentie psychopathologie bij kinderen van ouders met een bipolaire stoornis in onderzoeken vanaf 1997 Onderzoek n Bipolaire stoornis (%) adhd (%) Een stoornis (%) Leeftijd (jaar Zou uw kind aan een bipolaire stoornis kunnen lijden? Onze vrienden bij Fatherly breken geestelijke gezondheid bij kinderen af en zorgen ervoor dat ze in de toekomst de beste zorg krijgen. Over het algemeen wordt de geestelijke gezondheid van kinderen niet op dezelfde manier behandeld als fysieke gezondheid

De oorzaak van een bipolaire stoornis is niet bekend. Meestal zorgen verschillende omstandigheden samen ervoor dat u een bipolaire stoornis krijgt: U kunt erfelijke aanleg hebben voor een bipolaire stoornis. Hoe iemand het precies van zijn ouders erft, is nog niet bekend. U kunt het dus niet laten testen met bijvoorbeeld DNA-onderzoek Bipolaire stoornis. Manisch-depressieve stoornis. Bij een bipolaire stoornis kunnen stemmingswisselingen af en toe voorkomen, In het adviesgesprek bespreken wij met u en uw kind de uitkomsten van de onderzoeken en bekijken we wat de beste behandeling is voor de klachten. Behandeling. Medicamenteuze behandeling Een bipolaire stoornis is niet te genezen, maar wel goed te behandelen. Gevolgen in het dagelijks functioneren. Als u een bipolaire stoornis heeft, hebben de stemmingswisselingen een grote invloed op uw dagelijks functioneren. In een manische periode kunt u rusteloos en overactief zijn

De bipolaire stoornis brengt een levenslange kwetsbaarheid met zich mee. Dit beïnvloedt niet alleen het leven en de toekomstplannen van de persoon in kwestie, maar ook het leven van direct betrokkenen. Tijdens een manische of depressieve periode maken zij iemand mee die anders is dan normaa Mensen met bipolaire stoornis kunnen meestal wel steun gebruiken. Verder lezen Als je vriend(in) of familielid een bipolaire stoornis heeft, kan dat namelijk enorme gevolgen hebben voor de relatie die je met hem of haar hebt

De bipolaire stoornis komt soms een enkele keer per jaar voor, maar vaak gaat het om enkele episodes per jaar. Oftewel de stemming vertoont een golfbeweging met de tijd. Soms kan de stoornis met een psychose gepaard gaan. Psychose Tijdens een bipolaire stoornis episode kan men dingen zien of horen, welke er in werkelijkheid niet zijn bipolaire stoornis hebben dan ook in vergelijking met kinderen zonder familiaire belasting een meer dan 10 maal verhoogde kans op een stoornis uit het bipolaire spectrum (Rasic e.a. 2014). Er zijn aanwijzingen dat voorafgaand aan de manifestatie van de bipolaire stoornis bij deze eerstegraads familielede De bipolaire stoornis bij kinderen tot 12 jaar is een zeldzaam beeld indien dezelfde criteria worden gehanteerd als voor deze stoornis bij jeugdigen van 12 tot 18 jaar en volwassenen. De bipolaire stoornis komt bij ongeveer 1% van de jeugdigen voor; er is een hoge comorbiditeit met angststoornissen en middelenmisbruik

Bij een bipolaire stoornis heeft u manische en depressieve periodes. In een manische periode bent u veel opgewekter, actiever en zelfverzekerder dan u gewend bent. Of u voelt zich opgejaagd, doet dingen zonder er goed over na te denken en wordt sneller boos dan normaal. In een depressieve periode bent u somber en passief Bipolaire stoornis-soms bekend onder de oudere naam, manische depressie, is een psychische aandoening die ongewone verschuivingen in stemmings-, energie- en activiteitenniveaus veroorzaakt en van invloed kan zijn op iemands vermogen om dagelijkse taken uit te voeren.Depressie manifesteert zich meestal als een langdurig laag gevoel en / of extreme desinteresse in activiteiten die ooit genoten. Oorzaken bipolaire stoornis. Wat zijn de oorzaken van een bipolaire stoornis? Er is niet veel bekend over de oorzaak van een bipolaire stoornis en er is dus ook geen specifieke oorzaak te geven. Wel verhogen een aantal factoren de kans op een bipolaire stoornis. Deze factoren kunnen van erfelijke, sociale of psychische aard zijn. Erfelijke factore bipolaire stoornis Advies. Een bipolaire stoornis wordt behandeld door of in overleg met een specialistisch team. Bij een ernstige manische episode zijn haloperidol, olanzapine, quetiapine of risperidon de middelen van eerste keus. Bij een ernstige depressieve episode zijn quetiapine óf de combinatie van olanzapine met fluoxetine (SSRI) de middelen van eerste keus Aandoening: Bipolaire stoornis, Depressie, Kind en ouders, Suicide, Zelfdoding Thema's: Evenwicht, Familieverhoudingen, Kwaliteit van zorg , Nazorg, Persoonlijke.

Kinderen van een bipolaire ouder, de ontwikkeling van de

 1. gsstoornis, hypomanie, manie, manisch depressieve stoornis. Bipolaire stem
 2. Bipolaire stoornissen worden niet altijd herkend, omdat ze soms moeilijk te onderscheiden zijn van andere stoornissen, zoals depressie en borderline. Kenmerken Als je één of meerdere van onderstaande punten herkent, kan het zo zijn dat je last hebt van een bipolaire stoornis
 3. Een bipolaire stoornis is één van de psychische aandoeningen die je als jonge volwassene kunt krijgen. Een bipolaire stoornis wordt ook wel een manische depressie genoemd. Van de Nederlandse bevolking van 18 tot 65 jaar kreeg 1,3 procent de diagnose bipolaire stoornis

Kind van ouder met bipolaire stoornis extra kwetsbaar

Wat is een bipolaire stoornis? Bij een bipolaire stoornis ervaart iemand uitersten in stemming en activiteit. Hij beweegt zich als het ware tussen twee stemmingspolen, een manische en een depressieve, met tussendoor een normale stemming. In een manische episode voelt iemand zich vaak opgewekt, energiek, uitbundig en daadkrachtig. In een depressieve episode vaak juist somber, moe en passief Een bipolaire stoornis kan niet worden genezen; door een goede behandeling, onder meer door medicatie maar ook acceptatie, kunnen de symptomen wel afnemen of verdwijnen. 93.500 mensen. Volgens het RIVM was dit het aantal mensen tussen 18 en 64 jaar met een bipolaire stoornis (op basis van een bevolkingsonderzoek De bipolaire (voorheen manisch-depressieve) stoornis werd al beschreven rond 400 BC. De term manisch-depressief werd in 1921 door Emil Kraepelin, een Duitse psychiater, bedacht. Een bipolaire stoornis wordt gekenmerkt door het herhaald optreden van episoden met heftige en extreme stemmingschommelingen Het kind heeft het gevoel dat het alles aan kan en gaat daardoor stoer doen en heel veel praten. Ook is er sprake van een hele snelle gedachtegang, hallucinaties en grootheidswaan. Kinderen met een bipolaire stoornis vertonen vaak slaapproblemen en problemen met concentratie

Bipolaire stoornis type 2 Bij de bipolaire stoornis type 2 is er sprake van minstens één depressieve en minstens één hypomanische episode. Er is nooit een manische episode geweest.. Vroeger werd dit gezien als de mildere vorm van bipolaire-I stoornis, maar de bipolaire stoornis type 2 is niet minder ernstig dan de 'klassieke' type 1 stoornis Ook ouders en verzorgers van adolescenten met een bipolaire stoornis zijn gebaat bij psycho-educatie om meer inzicht te krijgen in de stoornis van hun zoon of dochter. Als ouder leer je met de stoornis om te gaan en hoe je je kind kunt steunen zonder er zelf aan onderdoor te gaan Bipolaire II stoornis: als iemand een hypomanische episode heeft doorgemaakt én één of meer depressieve episoden. Een bipolaire stoornis is soms moeilijk te onderscheiden van een depressieve stoornis, een persoonlijkheidsstoornis of een psychotische stoornis. Er kunnen jaren voorbij gaan tussen de eerste depressieve klachten en het. Bipolaire stoornis (Manisch depressief) Herkenning. Het herkennen van hypomane of manische verschijnselen is, wanneer je ermee bekend bent, niet moeilijk. Veel ingewikkelder is in het begin van de aandoening inzien dat er sprake is van een ziekte Bipolaire stoornis. Mensen met een bipolaire stoornis zijn soms extreem vrolijk en energiek, maar op andere momenten zijn ze heel depressief. Polair komt van pool, een ander woord voor uiterste.Een bipolaire stoornis herken je dus aan extreme gevoelens die een tijdlang aanhouden en elkaar afwisselen

Een bipolaire stoornis is een ernstige stemmingsstoornis die wordt gekenmerkt door het afwisselend optreden van manische, depressieve en gemengde episoden. De kans om tijdens het leven een bipolaire stoornis te ontwikkelen wordt in Nederland geschat op bijna 2 procent. In Bipolaire stoornis beschrijven Jabben en Arts de diagnostiek e Mensen die lijden aan een bipolaire stoornis kunnen heel goed een normaal leven leiden, zo lang ze hun behandeling maar in stand houden. Als je een relatie hebt met iemand die lijdt aan een bipolaire stoornis, dan is het zeer belangrijk om te weten wat deze stoornis inhoudt en hoe je je partner kunt helpen Bij een bipolaire stoornis kunnen de stemmingswisselingen af en toe voorkomen, met periodes van een normale stemming tussendoor. Ze kunnen ook snel achter elkaar optreden. Bij sommige mensen staat de manie op de voorgrond, bij anderen de depressie Een bipolaire stoornis noemt men ook wel een bipolaire depressie of een manische depressie.Bij een bipolaire stoornis heb je veel last van stemmingswisselingen. Iemand met een bipolaire stoornis is het ene ogenblik erg vrolijk, uitgelaten en optimistisch (deze periode heet manie of hypomanie) en het andere moment plots neerslachtig en depressief De bipolaire stoornis komt vaker voor wanneer een van de ouders het heeft. Wanneer een eeneiige tweelingbroer of -zus het heeft, dan heeft de ander 50 tot 70% kans op deze stoornis. Het is niet bekend of drugs, medicijnen en lichamelijke ziektes een rol hebben bij het ontstaan van een bipolaire stoornis

Bipolaire stoornis - Wikipedi

 1. Zwanger zijn en het krijgen van een kind is voor de meeste vrouwen een vreugdevolle gebeurtenis. Voor vrouwen met een bipolaire stoornis (manisch-depressiviteit) is het hebben van een kinderwens vaak het begin van een zoektocht naar informatie over erfelijkheid, invloed van de zwangerschap op de bipolaire stoornis en wel of geen medicatiegebruik tijdens de zwangerschap
 2. Een bipolaire stoornis bespreekbaar maken, is belangrijk. Daarom volgen hieronder vijf mogelijke symptomen van een bipolaire stoornis. Maak het bespreekbaar als je jezelf hierin herkent
 3. Een bipolaire stoornis kan op elke leeftijd optreden, maar begint meestal tussen het 15e en 25e levensjaar. Sommige mensen met een bipolaire stoornis hebben in de loop van hun leven slechts enkele episodes van (hypo)manieën en depressies. Zij functioneren tussendoor zonder problemen
 4. Gevolgen bipolaire stoornis De gevolgen van bipolariteit hangen af van de ernst van je klachten en je belastbaarheid. Maatschappelijk gezien kan bipolariteit leiden tot ziekteverzuim, verlies van werk of (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid met bijkomende financiële gevolgen
 5. Een bipolaire stoornis is een van de meestvoorkomende en ernstige psychische aandoeningen. Er zijn verschillende soorten bipolaire stoornissen, die allemaal verschillende mentale toestanden beschrijven en een uitdaging vormen, zowel voor de patiënt als voor de directe omgeving
GGZ Oost Brabant in Boekel | De Telefoongids

Bipolaire stoornis. Iedereen voelt zich wel eens blij, gelukkig en vol energie, maar ook wel eens lusteloos, neerslachtig of in de put. Dit zijn normale gevoelens, passend bij mee- of tegenvallers, geluk of problemen in het leven, die iedereen heeft Een bipolaire stoornis is een mentale stoornis waarbij een persoon last heeft van depressieve periodes en extreme stemmingswisselingen. Ook enkele beroemdheden in binnen-en buitenland lijden aan. Over de relatie van een dochter met haar bipolaire moeder. All She Ever Wanted (1996) Film over een bipolaire vrouw die graag kinderen wil. Mr. Jones (1993) Geromantiseerde speelfilm, met in de hoofdrollen Richard Gere en Lena Olin. Gebaseerd op het leven van een man met een bipolaire stoornis Een bipolaire stoornis, eerder manisch-depressieve stoornis of manisch-depressiviteit genoemd, is een chronische, psychische stoornis die wordt gekenmerkt door wisselende stemmingen, dan weer manie of een lichtere hypomanische gemoedstoestand, dan weer depressief.Een medicamenteuze behandeling is vaak noodzakelijk. Daarnaast kunnen voorlichting, psycho-educatie en zelfzorg een belangrijke rol.

Ook als kind of jongere kan je soms al kampen met een bipolaire stoornis. Dikwijls zijn de eerste symptomen aspecifiek, met emotionele en gedragsproblemen. Een bipolaire stoornis kan je behandelen met medicatie en psychotherapie. Praat erover met je familie of vrienden en zoek professionele hulp, om te beginnen bij je huisarts Leven met bipolaire stoornis: Accepteer je stoornis Astrid (42) had haar leven op 25-jarige leeftijd in alle opzichten op de rails. Ze was jong, had een goede baan, een leuke vriend en stond op het punt te gaan trouwen Bipolaire stoornis behandeling richt zich op het disfunctionele gedrag van mensen met bipolaire stoornis (BS), zoals tijdens sociale interactie, het gebrek aan ritme en dagelijks functioneren. Zo laat onderzoek bijvoorbeeld zien dat mensen met BS slechter presteren op taakjes die te maken hebben met verbaal geheugen of executieve functies [7], hetgeen het dagelijks functioneren beduidend. Iemand met een bipolaire stoornis (ook wel manisch-depressieve stoornis genoemd) heeft afwisselend manische en depressieve periodes. In deze flyer krijg je 10 tips die je kunnen helpen bij het omgaan met deze stoornis. Vraag op deze pagina de flyer gratis aan en ontvang hem direct in je mailbox

Hoe herken je als ouder een bipolaire stoornis

Bipolaire stoornis, ook wel manische depressie genoemd, is een psychische aandoening die stemmingswisselingen veroorzaakt. Deze aandoening is niet te genezen, maar wel te behandelen. Op deze site vind je info over hoe, wat en waar je terecht kan voor vragen en oplossingen Voor een kind is het moeilijk om te gaan met veel onzekerheden en met een sfeer in huis die onvoorspelbaar is. Het is voor kinderen van groot belang dat de ouder met de bipolaire stoornis optimaal wordt behandeld en zich niet onttrekt aan behandeling Bipolaire stoornis openbaart zich vaak met een depressie en kan moeilijk worden vastgesteld. Mensen herkennen zelf de manische periodes met symptomen zoals veel energie, heel actief, meer zelfvertrouwen, heel spraakzaam , snel afgeleid niet als significant en vertellen hun huisarts er niet over. Dit kan. Als een patiënte met een bipolaire stoornis een kinderwens uit, komen de volgende punten aan de orde: - De mogelijke overerving van de bipolaire stoornis op het kind. - De voor- en nadelen van medicatiegebruik versus beëindiging hiervan vóór of tijdens de zwangerschap. - Alternatieven voor de gebruikte stemmingsstabilisator

Leven met een kind die een bipolaire stoornis heeft. Posted on 08/12/2015 by Petra d'Huy. Tekst en foto's: Wil Hoffman. Het was voor mij al snel duidelijk dat het leven anders zou worden toen mijn zoon zijn 1e psychose kreeg. Dit gebeurde 21 jaar geleden. Hij was toen 19 jaar Wij hebben een speciaal behandelprogramma voor jongvolwassenen (18 - 28 jaar) met een bipolaire stoornis. Voor deze groep organiseren we elke maand een groepsbijeenkomst. Hier bespreken we thema's zoals toekomstperspectief, acceptatie van de bipolaire stoornis, relaties, seksualiteit, middelengebruik, reizen Bipolaire stoornis. Beter bekend als de manische depressie. Bij een bipolaire stoornis worden blije periodes afgewisseld met periodes van somberheid. Tijdens de 'goede' periodes voelt iemand zich extreem energiek en opgewekt. Bij een bipolaire stoornis wordt onderscheid gemaakt tussen type I en type II Een bipolaire stoornis is een psychiatrische aandoening waarbij de stemming en activiteit zijn verstoord. Het wordt ook wel manisch-depressieve stoornis genoemd. Meer specifiek houdt het in dat mensen een aantal weken of maanden depressief kunnen zijn, waarna ze een periode van extreme energie en optimisme (manie) ervaren

We weten nog niet zeker wat een bipolaire stoornis veroorzaakt, maar de oorzaak is alleszins meervoudig: het resultaat van biologische afwijkingen en omgevingsfactoren. Dat zijn slechts hypothesen, hoewel de wetenschap steeds meer inzicht verkrijgt in de biologische oorzaken van deze stoornis 'Mijn bipolaire stoornis houdt in dat ik afwisselend depressieve en hypomane (uitbundige, drukke) perioden heb. Bij een depressie ervaar je totale leegheid. Je kunt er wel een uur over doen om je aan te kleden. En boodschappen doen is al helemaal een opgave De man van Anne-Marie (49) heeft een bipolaire stoornis. Om te voorkomen dat hij manisch of psychotisch raakt, moet hij zich aan een strak dagritme houden. Een spontaan uitstapje of feestje zit er niet in Als een kind met bipolaire stoornis wordt gediagnosticeerd, zegt hij cohn markell, raadt hij counseling, speciale klassen of scholen, en steundiensten voor het kind en de familie aan. Judith Lederman gaat akkoord. 'Er is zoveel te weten en zo veel te maken met', zegt ze

Bipolaire stoornis - Psy

Een bipolaire stoornis wordt ook wel een manisch-depressieve stoornis genoemd. Het is een psychiatrische aandoening, waarbij de stemming wisselt tussen zware depressieve en (hypo)manische periodes. Het is een aandoening die verantwoordelijk is voor heel wat psychisch leed Hoewel bipolaire stoornis I misschien een meer kronkelige evolutie en ernstige prognose lijkt te hebben dan bipolaire II stoornis als gevolg van ernstige cross-sectionele symptomen, bipolaire II-stoornis heeft een hoge frequentie van episoden, hoge percentages van psychiatrische comorbiditeiten en recidiverend suïcidaal gedrag dat de kwaliteit van leven negatief beïnvloedt Tot hij vorig jaar opeens toegaf dat hij een bipolaire stoornis heeft, en veel van onze problemen komen door zijn 'verkeerde denkwijze' Het enige wat kan helpen is medicatie en therapie. Het is zeker al 3jaar geleden dat hij nog naar zijn psychiater is geweest, en medicatie is hij pas beginnen nemen een half jaar na zijn 'bekentenis'

mijn moeder kookt soep van tafelpoten ” Aefke ten Hagen

Omgaan met een bipolair familielid: 14 stappen - wikiHo

Waarom iemand een bipolaire stoornis ontwikkelt is niet precies te zeggen. Wel spelen er verschillende risicofactoren mee, waaronder: Levensgebeurtenis, het hebben van een traumatische ervaring, waaronder mishandeling; De kans dat een kind een stemmingsstoornis ontwikkelt is 20%,. Bipolaire stoornis Hoe ver kun je een diagnose oprekken voor hij knapt? Tijdschrift: Kind & Adolescent Praktijk behandeling en begeleiding. Kind en Adolescent Praktijk biedt ook een forum voor een kritische beschouwing van die dagelijkse praktijk en voor discussie over onderwerpen waarmee de. bipolaire stoornis heeft, is de kans dat het kind een bipolaire stoornis ontwikkelt ongeveer 10 tot 15%. Je erft eigenlijk de kwetsbaarheid om een bipolaire stoornis te ontwikkelen. Daarnaast zijn ook psychologische en sociale factoren belangrijk voor het ontwikkelen van ee Een bipolaire stoornis wordt ook wel manische depressiviteit genoemd. Het betekent dat u afwisselend last hebt van manische en depressieve periodes. Het ene moment bent u opvallend druk en actief, waardoor u de hele wereld lijkt aan te kunnen

De bipolaire stoornis: een beknopt overzicht - KenBi

De naasten van personen met een bipolaire stoornis of depressie, zoals partner, ouder, kind, vrienden of collega's komen ook nauw in aanraking met de gevolgen van deze ziekte. Zij begrijpen soms niet waarom hun partner, ouder of kind nu eens zus dan weer zo reageert Bipolaire stoornis (manisch-depressieve stoornis) Een bipolaire stoornis wordt gekenmerkt door het herhaald optreden van episoden met heftige en extreme stemmingschommelingen. De stemming is dan gedurende een langere periode wisselend of zeer laag zijn (depressief) of zeer uitgelaten (manisch of hypomaan) of soms gelijktijdig manisch en depressief (gemengde episode) Een bipolaire stoornis is een psychiatrische aandoening die wordt gekenmerkt door een sterk wisselende stemming. Een andere benaming voor deze aandoening is manisch-depressieve stoornis. De behandeling is een combinatie van medicijnen en psychotherapie

Wobbelturnen / Wobbelturnen® | PMT praktijk La Vie Jolie

Symptomen bipolaire stoornis Lenti

De studie Bipolar Genetics onderzocht welk deel van het erfelijk materiaal verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van een bipolaire stoornis (manisch-depressiviteit). Daarnaast wilden we graag zoveel mogelijk leren over mogelijke omgevingsfactoren die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van deze stoornis Bipolaire stoornis. De bipolaire stoornis - of manisch-depressieve stoornis - is een stemmingsstoornis gekenmerkt door zowel (hypo)manische als depressieve episodes.. Tijdens een (hypo)manische episode voel je je uitzonderlijk goed of euforisch. De stemming bereikt een piek in de positieve pool. Tijdens een depressieve episode voel je je langere tijd neerslachtig en heb je geen zin meer in.

Wat is een bipolaire stoornis? - Interview met Ralph Kupka

In dit persoonlijke verhaal beschrijft Paul een episode in zijn leven. Zijn leven dat sterk ontregeld werd door een bipolaire stoornis. Maar ook hoe hij met zijn psychiater en haar collega's bij Altrecht grip kreeg op de ziekte Het jaar 2001 was het jaar om aan de slag te gaan. [ Bipolaire stoornis of depressie? Vaak is het een echt gevecht om tot de juiste diagnose te komen. Een eerste moeilijkheid is dat een bipolaire stoornis meestal begint met een depressieve episode. Vaak wordt dan ook de diagnose van een gewone depressie gesteld.. Depressieve episodes volgen elkaar ook vaak op zonder een duidelijk zichtbare manische fase tussenin, of met een subtiele manische. Eva Ouwehand, M. Theol. Geestelijke verzorger Altrecht. Onderzoek naar religieuze en spirituele ervaringen en de bipolaire stoornis, Universiteit Groningen..

Ervaringsverhalen | Naasten in krachtKOPP-groepen geven effectieve ondersteuningTips voor ouders vanIn een elvenpak naar school – interview in de Boekenkrant

Sinds mijn zeventiende kreeg ik de diagnose bipolaire stoornis. Mijn lief Harry en ik wilden heel graag een kind. Ongeveer 30 waren we toen. We wisten dat het moeilijk kon worden omdat ik mijn ondersteunende medicatie tegen manische depressie zou moeten stoppen voor de gezondheid van ons groeiende kind Bij een bipolaire stoornis kunnen de stemmingswisselingen af en toe voorkomen, met daarbij periodes van een normale stemming tussendoor. Ze kunnen ook snel achter elkaar optreden. Bij sommige mensen staat de manie op de voorgrond, bij anderen de depressie De bipolaire (manisch-depressieve) stoornis is een stemmingsstoornis die bij ongeveer 2% van de bevolking voorkomt. Deze stoornis wordt gekenmerkt door het afwisselend optreden van manische en depressieve episoden en heeft een sterk recidiverend karakter. In tegenstelling tot de gewone (unipolaire) depressies, die vaker bij vrouwen voorkomen, komen bipolaire stoornissen even vaak bij. De erfelijkheid van de bipolaire stoornis wordt geschat op 85.14 Hierbij gaat het, net zoals bij andere psychiatrische stoornissen, om een complexe polygenetische overerving. Men weet nog niet zeker welke genen betrokken zijn bij de bipolaire stoornis; voor zover er kandidaat-genen zijn, komen deze gedeeltelijk overeen met die voor bijvoorbeeld schizofrenie en unipolaire depressies

 • Oproer 3 letters.
 • Kenmerken zesde zintuig.
 • Goossens Santens.
 • Varken kopen bij de boer.
 • Hotel Vlissingen met zeezicht.
 • Percy Jackson boxset.
 • Pulzzz Horst.
 • Eendracht maakt macht betekenis.
 • Fashion Giftcard verkopen.
 • Rose Garden Chinees.
 • De zwaan winter bbq.
 • Yamaha 900 XJ 1992.
 • Trein feestje.
 • Change video resolution online.
 • Natuurkundige fenomenen.
 • Openingstijden AH Loosduinen.
 • Inhoud bierglas.
 • Sweater Club Brugge.
 • Super Nintendo AV kabel.
 • Pointeren metselwerk.
 • Piramides Japan.
 • Matkop.
 • Clonazepam vs diazepam.
 • Grootste asteroïde.
 • Xnviewmp win x64 exe.
 • Israël oppervlakte.
 • Gravure Engels.
 • Retro.
 • Bentley Flying Spur te koop.
 • KBC Touch.
 • Wat voor mijnen bestaan er.
 • Zeeschuim.
 • Filmpje over schaduw.
 • De Zwarte Ruiter Aalsmeer menukaart.
 • Www KWPN nl.
 • Tristan et Yseult Film Télécharger.
 • Snelheid slak.
 • Maya Bay.
 • Jané Matrix Light 2.
 • 500000 Turkse lira.
 • Reschenpass.