Home

Scholen voortgezet onderwijs

Bekijk alle middelbare scholen in Nederland Scholen op

Begin je schoolkeuze hier, bij de SchoolWijzer van de VO Gids. Hier staan alle middelbare scholen op de kaart. Je kunt per regio zoeken, kijken en vergelijken. Zo wordt kiezen makkelijk: je vindt snel het beste en leukste voortgezet onderwijs voor jou. Want de beste school is de school die bij jou past Figuur: Aantal vestigingen in het voortgezet onderwijs Bron: DUO: Basisregistratie instellingen (BRIN) Definitie: Aantal vestigingen in het Voortgezet Onderwijs van de door het ministerie van OCW erkende en bekostigde onderwijsinstellingen. Het betreft de scholen op de peildatum 1 oktober. Beschikbaarheid: jaarlijks Publicatiedatum: 1 april 202 scholen voor basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs; scholen voor voortgezet onderwijs; scholen voor middelbaar beroepsonderwijs (roc's) en volwassenenonderwijs; scholen voor hoger onderwij s. Scholen in de regio. Adressen van scholen in de regio zijn op te vragen bij de afdeling Onderwijs van de gemeente Ieder jaar nemen scholen in het voortgezet onderwijs bij meer dan tweehonderdduizend leerlingen het eindexamen af. Dan gaat er wel eens wat mis: ergens worden de verkeerde opgaven uitgedeeld, er zijn cijfers niet goed ingevoerd, of het gemaakte schoolexamen is verkeerd beoordeeld. Onwelkome incidenten, vaa

De adresgegevens van zowel hoofd- als nevenvestigingen van scholen in het voortgezet onderwijs. De gegevens bestaan uit vestigings- en correspondentieadres, bijhorend schoolbestuur, denominatie en de landelijke en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC-regio) Zoek en vind rapporten en oordelen over scholen en besturen. Scholen op de kaart. Op de website scholenopdekaart.nl vindt u uitgebreide informatie over basisscholen en middelbare scholen. U ziet per school onder andere cijfers en feiten over het schooladvies en de plaatsing in het vervolgonderwijs, het aantal leerlingen van de school en hoe ouders de school waarderen Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs of vwo is een vorm van voortgezet onderwijs in Nederland. Een voltooide vwo-opleiding geeft toegang tot een verdere studie aan het Nederlandse hbo en het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs. Het vwo duurt 6 jaar (leeftijd: 12-18 jaar) en bestaat uit atheneum en gymnasium

Een middelbare school kiezen doe je met de VO Gids

Voortgezet onderwijs Scholen op de kaar

Overzicht van Amsterdamse scholen in het voortgezet onderwijs en informatie over schoolprestaties en aanmeldingsprocedures Geen scholen gevonden die voldoen aan uw voorkeuren. Pas uw voorkeuren aan of wis alle filters. Laat meer zien . Voortgezet onderwijs. Zoek. 2 Hoger algemeen voortgezet onderwijs: a. aan scholen als bedoeld in artikel 8, onderdeel a, omvat ten minste 4.700 klokuren; b. aan afdelingen als bedoeld in artikel 8, onderdeel b, omvat ten minste 1.700 klokuren. 3 Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs aan scholen als bedoeld in artikel 9, omvat ten minste 3.700 klokuren Veel scholen voortgezet onderwijs blijven maandag dicht, ook enkele basisscholen gaan niet open. Vanwege de weersomstandigheden hebben in West-Brabant de meeste scholen voor voortgezet onderwijs.

Adressen vo - Open Onderwijsdata - DU

Coronavirus en voortgezet (speciaal) onderwijs

 1. Home In Brielle Onderwijs en scholen Scholen In Brielle zijn we blij dat er verschillende onderwijsvormen worden aangeboden. Zo is er bijvoorbeeld praktijkschool De Schakel en heeft ook het Scheepvaart en Transportcollege een vestiging in de gemeente
 2. Voortgezet Onderwijs. Scholen in de Kunst is al meer dan twintig jaar actief in het Voortgezet Onderwijs. Hierbij put Scholen in de Kunst uit het grote aantal professionele docenten en kunstenaars dat bij haar werkzaam is, en het in de loop der jaren opgebouwde netwerk van professionele gastdocenten
 3. Contact met de gemeente. Telefoon:14 0521 (geen netnummer nodig) Vanuit het buitenland: +31 521 53 85 00 . Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 16.30 uur Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uu
 4. De Wereldschool biedt ook voortgezet onderwijs aan door middel van afstandseducatie. Het Nautilus College en Aurum College zijn voorbeelden van scholen die hier gebruik van maken voor de havo/vwo-afdeling. Tweetalig hoger algemeen voortgezet onderwijs en Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs zijn ook vormen van voortgezet onderwijs
 5. Deelnemende scholen in het voortgezet onderwijs Hieronder vindt u een overzicht van deelnemende scholen in het voortgezet onderwijs. In het overzicht wordt onderscheid gemaakt tussen leden en aspirant-leden. Scholen die worden toegelaten tot de vereniging worden eerst aspirant-lid. Na het doorlopen van de visitatie met een positieve uitspraak van het bestuur van de vereniging ontvangt [

Voortgezet Onderwijs - Scholenkeuz

1 Het bevoegd gezag van een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra, met uitzondering van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs, behoeft de voorafgaande instemming van het deel van de medezeggenschapsraad dat uit en door de ouders of de leerlingen is gekozen, voor elk door het bevoegd gezag te nemen besluit met betrekking tot de volgende aangelegenheden Overzicht van de scholen. De volgende scholen maken onderdeel uit van ons samenwerkingsverband: De Kameleon. School voor Voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een verstandelijke beperking Zuiderdreef 320 4616 AJ Bergen op Zoom Stichting Katholiek Primair Onderwijs Roosendaal www.dekameleonkpo.nl. Het Aventurijncolleg Bekijk héél véél informatie over de 7 middelbare scholen in de gemeente Hardenberg! [er volgen 3.629 leerlingen uit de gemeente Hardenberg voortgezet onderwijs] Vergelijk de leerlingaantallen, slagingspercentages, cijfers over de op- en afstromers, gegevens van de onderwijsinspectie en meer Cultuur leert en vormt anders, onze scholen voortgezet onderwijs van de Vereniging Cultuurprofielscholen laten dit zien aan de hand van een rijk onderwijs aanbod in de portretten galerij. We houden elkaar scherp over de invulling van ons onderwijs Voortgezet Onderwijs Hoe motiveer je leerlingen, hoe betrek je ze meer bij de les en hun eigen leren, zijn thema's die op veel VO scholen aan de orde zijn, maar ook de zorgkant rondom leerlingen en de organisatie en management

Video: Middelbare scholen vergelijken doe je met de SchoolWijzer

Aantal vo-scholen Kengetallen Onderwijs in cijfer

Vanaf 18 januari wordt op zo'n 20 vo-scholen gestart met risicogericht sneltesten in het voortgezet onderwijs. Een sneltest kan een uitbraak van het covid-19-virus onder leerlingen en onderwijspersoneel snel helpen signaleren en isoleren. Ervaringen die nu worden opgedaan vormen de basis voor landelijke opschaling naar alle scholen in het voortgezet onderwijs Voortgezet onderwijs . Scholen zijn sinds 1 januari 2006 verplicht een plan op te stellen voor veiligheid, gezondheid en milieu conform de cao's basis- en voortgezet onderwijs. Dit plan wordt ook wel (school)veiligheidsplan genoemd. Hierin beschrijft een school hoe zij de fysieke en sociale veiligheid in en om het schoolgebouw waarborgt Programma's voor het voortgezet onderwijs. Op dit moment kunnen wij in verband met de coronamaatregelen geen programma's aanbieden voor het voortgezet onderwijs. Wij hopen je weer in 2021 samen met de leerlingen te kunnen verwelkomen en een van de onderstaande programma's aan te kunnen bieden. Ons aanbod sluit aan op alle leerjaren en niveaus

Voortgezet onderwijs Na het basisonderwijs kan een leerling naar het voortgezet onderwijs. Er zijn verschillende onderwijstypes, zoals praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. De basisschool geeft een schooladvies, vaak in combinatie met de cito eindtoets. Met name in januari en februari worden er open dagen op de scholen gehouden Op andere scholen zitten leerlingen van één niveau bij elkaar. De weg naar het behalen van een diploma kan dus per school erg verschillen. Het is daarom belangrijk om goed uit te zoeken welke school het beste bij uw kind past. In deze Schoolkeuzegids stellen de scholen voor voortgezet onderwijs uit de regio Arnhem zich voor NL97 RABO 0385 1849 21 KvK 02075302. privacybeleid; intranet >

Adressen van scholen in Nederland Contact Rijksoverheid

 1. dedness en ICT - verrijkend onderwijs zijn uitgangspunten op alle scholen. Jaarlijks in de eerste week van oktober wordt een Meet & Greet.
 2. In de gemeente Renkum zijn scholen voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs
 3. Scholen > Voortgezet onderwijs; Voortgezet onderwijs. Alle scholen in Almere, die onder het voorgezet onderwijs van de Almeerse Scholen Groep vallen: Arte College: Oostenrijkstraat 2: Almere Poort
Onderwijs in Suriname – Info Suriname

Overzicht van 0 voortgezet onderwijs scholen in Hoogerheide op voortgezet.school. Vind een voortgezet onderwijs school in Hoogerheide en bekijk de ervaringen, openingstijden, locatie en overige informatie Scholen; Primair onderwijs; Voortgezet onderwijs; Beleid van aanmelding; Nuyens Instituut. ATlas Groep; NT2-begeleiding; Trainingen; Home; Waarom kiezen voor een Alberdingk Thijm School? Creatieve technologie (ICT) International Mindedness; De organisatie. Missie & visie; Bestuur en toezicht; Shared Service Centre; Medezeggenschap

Voortgezet onderwijs. Culemborg heeft twee brede scholengemeenschappen met beide een aanbod van vmbo, havo en vwo. De scholen hebben een regionale functie. Ongeveer vijftig procent van de leerlingen komt van buiten Culemborg. Speciaal onderwijs. Culemborg kent zowel speciaal basisonderwijs als speciaal voortgezet onderwijs Scholen voor voortgezet onderwijs. Helinium, Fazantenlaan 1 (openbaar voortgezet onderwijs) Jacob van Liesveldt, Fazantenlaan 2 (christelijk voortgezet onderwijs) Beroepsopleidingen. Albeda college, Fazantenlaan 1 Voortgezet Onderwijs in Leiden wordt gemiddeld beoordeeld met een 6 door 2 beoordelingen. Voortgezet Onderwijs. Middelbare scholen kunnen leerlingen persoonlijke begeleiding en kwalitatieve educatie bieden. Het algemeen voortgezet onderwijs is te volgen op diverse niveaus zoals het vmbo, havo en het vwo (atheneum en gymnasium) Het voortgezet onderwijs werd in eerste instantie aangeboden op scholen voor speciaal voortgezet onderwijs (svo). In de periode augustus 1998 tot augustus 2002 is het svo-lom vooral overgegaan naar het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) op het vmbo en is het svo-mlk vooral omgezet in praktijkonderwijs Voortgezet Onderwijs vacatures. Docent (m/v), Customer Service Manager (m/v), Data Analist (m/v) en meer op Indeed.co

02. Alle vestigingen vo - Databestanden - DUO Particulie

De Almeerse Scholen Groep is het onderwijsbestuur van 40 basisscholen en acht scholen in het voortgezet onderwijs in Almere. Deze scholen werken nauw met elkaar samen. Kijk hier voor het overzicht van de basisscholen. Een overzicht van de scholen binnen het voortgezet onderwijs vindt u hier. Daarnaast bieden we ook speciaal basisonderwijs aan Voortgezet onderwijs Amstelveen . Amstelveen heeft vier voortgezet onderwijs scholen. Op deze pagina vindt u uitgebreide informatie over de scholen. Waar zijn ze gevestigd, wanneer zijn de open dagen en welke kwaliteit wordt geleverd

Inspectierapporten scholen, besturen en - onderwijs

Home > Onderwijs > Voortgezet speciaal onderwijs. Yulius VSO-scholen. Klik op onderstaande knoppen voor meer informatie over onze scholen voor voortgezet speciaal onderwijs. Discovery College. Dennenhout 1 2994 GC Barendrecht 088 405 19 15 Stuur ons een e-mail Meer informatie. Drechtster College Voortgezet Onderwijs deDNKRS ondersteunt en adviseert scholen op het gebied van onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. Samen met docenten en directie werken onze gespecialiseerde medewerkers aan een optimale begeleiding voor deze leerlingen Ook zijn er vragenlijsten per email verzonden naar alle ouders van de leerlingen die mee hebben gedaan aan de Centrale Loting & Matching in 2018. De ouders is gevraagd om hun kinderen een stukje van de vragenlijst in te laten vullen. Daarnaast zijn de basisscholen, de scholen voor voortgezet onderwijs en andere betrokkenen gevraagd naar hun mening Voortgezet onderwijs is er op verschillende niveaus. In Nieuwegein en de regio zijn verschillende soorten voortgezet onderwijs. De meeste scholen organiseren informatieavonden en open dagen voor nieuwe leerlingen en hun ouders of verzorgers. Samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht; Voortgezet onderwijs op Rijksoverheid.n Alles over de cao van het voortgezet onderwijs (VO). Verlofregelingen, salaris, salarisverhogingen en regeling bij werkloosheid. Op 17 april stemde de sectorraad, waar zo'n vijftig leden in zitten die werken op middelbare scholen, in met het akkoord. Looptijd. De cao liep oorspronkelijk van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021

Dit onderwijs bestaat uit Openbare Scholen( O.S.) en particuliere scholen, deze vallen onder beheer en gezag van de overheid. Het secundair onderwijs wordt verdeeld in: het Voortgezet Onderwijs voor Junioren (voj) het Voortgezet Onderwijs voor Senioren (vos SIVON en softwareleverancier Magister hebben afspraken gemaakt over de inrichting van het digitale onderwijssysteem Magister en de bijdrage die scholen in het voortgezet onderwijs hiervoor betalen. Na een reeks gesprekken zijn de partijen voor het gebruik van de Magister Suite een basis- en een innovatiepakket overeengekomen Alberdingk Thijm Scholen biedt primair en voortgezet onderwijs in het Gooi op katholieke grondslag. Speerpunten van het onderwijs zijn international mindedness en creatieve technologie. Alle 18 basisschoollocaties en acht middelbare scholen geven daar op eigen w ijze invulling aan Scholen zijn verplicht vanaf 1 augustus 2020 een rookvrij terrein te hebben (vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur). Dit geldt voor primair en voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken Voortgezet onderwijs. Meppel kent 6 instellingen voor voortgezet onderwijs. Dingstede. Greijdanus. Stad en Esch. Terra Open dagen. Het voortgezet onderwijs organiseert regelmatig open dagen. De basisscholen in de regio krijgen hiervoor uitnodigingen. De data voor de open dagen worden ook in de plaatselijke dagbladen gepubliceerd en op social media

Scholen; Voortgezet onderwijs; voortgezet onderwijs Helaas is Natuurmuseum Brabant tot en met 2 maart gesloten. We hopen zo snel mogelijk na die datum weer open te kunnen Ruim 1100 professionals van LMC Voortgezet Onderwijs verzorgen vanuit 23 middelbare scholen, kwaliteitsonderwijs voor meer dan 8400 leerlingen. Van praktijkonderwijs tot en met gymnasium Alberdingk Thijm Scholen biedt primair en voortgezet onderwijs in het Gooi op katholieke grondslag. Speerpunten van het onderwijs zijn Engels op school van 4 - 18 jaar, ICT in de klas en alles What Really Matters

(Voortgezet) speciaal onderwijs BOOR biedt speciaal onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap (cluster 3) of leerlingen met psychiatrische stoornissen of ernstige gedragsproblemen (cluster 4) De meeste schoolgebouwen voor het voortgezet onderwijs zijn gebouwd in de jaren 70 en 80. In Nederland geldt voor schoolgebouwen een afschrijftermijn van 40 jaar. De gebouwen voor het voortgezet onderwijs zijn echter gemiddeld 49 jaar oud. Voor veel scholen ligt er dus een grote vervangings- of vernieuwingsopgave Voortgezet onderwijs Bibliotheek in het voortgezet onderwijs Leerlingen die plezier hebben in lezen, duiken vaker in een verhaal en verhogen vanzelf hun taalniveau

Open data bronnen voortgezet onderwijs (update 2021

deze scholen naar school zal blijven gaan. Hierdoor kunnen scholen voor praktijkonderwijs en vso besluiten om in z'n geheel fysiek geopend te blijven voor al hun leerlingen. Dit is een beslissing van het bevoegd gezag. — Dit protocol is een volgende versie van het protocol voor de volledige opening van het voortgezet speciaal onderwijs Gelukkig is het aanbod van scholen in Parkstad zo groot, dat alle denkbare vormen van middelbaar onderwijs dicht in de buurt zijn. Deze site is vooral bedoeld voor de toekomstige brugklassers, hun ouders/verzorgers en de leerkrachten van de basisscholen Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 4 jan 2021 om 14:10. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc., een organisatie zonder winstoogmerk Na de basisschool gaan leerlingen naar het voortgezet onderwijs: praktijkonderwijs (pro), vmbo, havo of vwo. Het praktijkonderwijs bereidt leerlingen voor op de arbeidsmarkt. Het vmbo, havo en vwo bereiden voor op een vervolgopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs of hoger onderwijs Na de basisschool ga je naar een school voor voortgezet onderwijs (VO). Er zijn veel verschillende VO scholen. Wat de beste keuze is, hangt af van wat het beste bij jou past. Op deze website vind je informatie die je kan helpen om een goede keuze te maken

LMC Voortgezet Onderwijs Rotterdam Scholen

In het voortgezet onderwijs op een praktijkschool leren de leerlingen door praktijkervaringen op te doen. De theorie is vrijwel altijd gekoppeld aan praktijkopdrachten en/of stages. Het doel van praktijkonderwijs is om leerlingen naar werk toe te leiden. Vaak direct of anders via een aansluitende vervolgopleiding Voortgezet Onderwijs. Maak een keuze . Primair Onderwijs; Voortgezet Onderwijs; .espritscholen.nl. ALASCA ALASCA (de Amsterdam Liberal Arts & Sciences Academie) is een moderne, ambitieuze school voor onderwijs op het hoogste niveau: vwo+, havo en (naar verwachting vanaf 20/21) Esprit Scholen is onderdeel van Esprit Scholen Het voortgezet onderwijs Ieder jaar stappen er in de Zaanstreek ruim 2.000 leerlingen van de basisschool over naar het voortgezet onderwijs. Ze komen van bijna 60 basisscholen en verspreiden zich over 14 VO-scholen: daar ben jij er een van Welkom! Alle scholen voor voortgezet onderwijs uit de stad Groningen en de Ommelanden presenteren zich op deze site. Tijdens de online kennismakingssessies heb je al kunnen chatten met leerlingen en docenten van de verschillende scholen zodat je een goede indruk kreeg van de verschillende scholen. Dit jaar, tijdens de Beleefmaanden van het voortgezet onderwijs, worden allerlei (online. Startpagina met een overzicht van alle scholen voor voortgezet onderwijs in Noord-Brabant. De links op deze pagina zijn zeer zorgvuldig geselecteerd

Lege klassen, leerlingen en docenten die noodgedwongen thuis moeten blijven, het onderwijs staat zwaar onder druk. Als docent is het een moeilijke tijd vol onzekerheden en rust er een enorme verantwoordelijkheid op je schouders. Wij zullen onze uiterste best doen om jou daar zo goed mogelijk in te ondersteunen. Lees verder Stichting LVO staat voor uitstekend voortgezet onderwijs! Het grootste scholenbestuur in Limburg. Ontdek onze scholen Het voortgezet onderwijs bereidt leerlingen immers voor op het mbo, het hoger (beroeps)onderwijs (hbo) of wetenschappelijk onderwijs (wo) en speelt daarmee dus een belangrijke rol in de toekomst. Hier ziet u een korte omschrijving van de middelbare scholen binnen Stichting OVO

Scholen nauwelijks voorbereid op onderwijs op afstand. Leraar24 is er in principe voor alle leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs Een klassenuitje voor het voortgezet onderwijs betekent meer dan 30 spectaculaire attracties voor alle leerlingen uit alle klassen. Voor de grootste waaghalzen wachten 7 thrilling attracties, terwijl er meer dan 20 spectaculaire attracties wachten op de leerlingen die het liever iets rustiger aandoen Bekijk de informatie over en een lijst van scholen voor voortgezet onderwijs die tweetalig onderwijs aanbieden. Bij tweetalig onderwijs wordt minimaal de helft van de vakken in het Engels (of een andere vreemde taal) gegeven Scholen. Hieronder vindt u een overzicht van de scholen in de gemeente Dinkelland. Basisscholen; Voortgezet onderwijs; Basisscholen. Alexanderschool (rooms-katholiek) www.de-alexander.nl. St. Aloysius (rooms-katholiek) www.alows.nl 'n Baoken (rooms-katholiek) www.baoken.nl

Wat verandert er in 2021 voor het voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs Het voortgezet onderwijs in Hengelo is breed en flexibel opgezet. Er zijn drie scholengemeenschappen: Openbare scholengemeenschap Hengelo (o.a. Bataafs Lyceum en 't Genseler) Scholengroep Carmel Hengelo (o.a. Lyceum De Grundel en Twickel College) School voor persoonlijk onderwijs Hengel Kijk dan eens op de website van Passend Onderwijs Almere. Dit is een samenwerkingsverband van alle basisscholen, middelbare scholen, mbo's en speciale scholen in Almere. De organisatie heeft als doel om scholen te helpen om alle kinderen de ondersteuning en begeleiding te bieden die ze nodig hebben Passend onderwijs. Met passend onderwijs kunnen reguliere scholen leerlingen lesgeven die extra ondersteuning nodig hebben. Misschien kan jouw kind daardoor wel naar het regulier onderwijs. Als dat niet mogelijk is, kan je kind naar een middelbare school voor voortgezet speciaal onderwijs (een vso-school). Lesniveau binnen het speciaal onderwijs OVO Zaanstad is het schoolbestuur van zeven scholen voor openbaar voortgezet onderwijs in Zaanstad. Samen bieden onze scholen alle niveaus aan: praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum en gymnasium. Zo is er voor elke leerling uit de regio een passende plek. In totaal is OVO Zaanstad verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 6000 leerlingen

Voortgezet Onderwijs. Bij de leefstijlinterventie GRIP vindt kennisoverdracht plaats ten aanzien van de achtergronden, oorzaken en gevolgen van gebruik en oefenen met het maken van gezonde keuzes op dit gebied. Elementen van de interventie zijn re ectie, vragen, praktische (groeps)opdrachten en verwerkingsoefeningen Het beleid van RSV Breda eo (voortgezet onderwijs) staat beschreven in het Ondersteuningsplan 2018-2022. Het RSV Breda eo stimuleert kennisuitwisseling tussen de scholen. De scholen van het RSV Breda eo spreken samen af welke basisondersteuning op iedere school aanwezig is Na de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Hieronder volgt een overzicht met de middelbare scholen in Delft. Grotius college; Christelijk Lyceum Delf Voortgezet onderwijs, Scholen op de kaart, Bezoekersstatistieken Jan 12, 2021 Voortgezet onderwijs , Praktijkonderwijs , Uitstroommonitor , Behaalde diploma's en certificaten , Na het praktijkonderwij

Zoek je passend onderwijs voor je kind? Op enkele locaties in Nederland geeft 's Heeren Loo zelf onderwijs aan jongeren met een (licht) verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. Ook werken we samen met scholen voor (speciaal) basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Samen zorgen we dat jouw kind zich kan ontwikkelen Gezonde leerlingen presteren beter! Vindt u gezondheid ook belangrijk? Ga dan aan de slag met de Gezonde School-aanpak en behaal het vignet Gezonde School Als jurylid Excellente Scholen voortgezet onderwijs beoordeel je samen met je medejuryleden de aangedragen excellentieprofielen van scholen voor voortgezet onderwijs. Je verifieert of het genoemde excellentieprofiel goed wordt uitgevoerd door de school, herkenbaar is en doorwerkt in de gehele organisatie, en of het profiel past binnen de visie van de school Voortgezet onderwijs. Een schoolreisje naar Burgers' Zoo is een leerzaam dagje uit. Omdat Burgers' Zoo grotendeels overdekt is, zorgen weersonafhankelijke parkdelen als de Bush, Desert, Ocean en Mangrove ervoor dat een dagje Burgers' Zoo bij elk weertype een schoolreisje zal worden om nooit te vergeten

Startpagina met een overzicht van alle scholen voor voortgezet onderwijs in Gelderland. De links op deze pagina zijn zeer zorgvuldig geselecteerd Ook dit nieuwe schooljaar bieden wij een gevarieerd programma voor het voortgezet onderwijs, dat aansluit bij het curriculum en bij de belevingswereld van leerlingen van onderbouw tot eindexamen.. Tot tenminste 9 februari 2021 bieden wij een aangepast programma: Thuis leren, doen en denken.Hier vindt u digitaal lesmateriaal, een interactieve app en onze actuele examenkijkwijzers 2021 voor vmbo. De kansenaanpak Voortgezet Onderwijs. Ook in het voortgezet onderwijs steunt de gemeente scholen met extra middelen zodat ze meer tijd kunnen besteden aan passende begeleiding van leerlingen die dat het hardst nodig hebben. Met extra leertijd en extra hulp hebben zij betere kansen op een succesvolle schoolloopbaan Sterk VO, voor voortgezet onderwijs; Gezondheid op school Een leerling die zich goed en fit voelt, gaat liever naar school en heeft betere resultaten. De aanpak Gezonde school zorgt ervoor dat scholen aandacht geven aan gezondheid. Bijvoorbeeld door lessen over gezondheid Scholen. Voortgezet onderwijs... Voortgezet onderwijs. Open filters . VMBO. HAVO. VWO. vmbo/havo/vwo Thuis leren, doen & denken Lesmateriaal voor voortgezet onderwijs. Lees meer. vmbo/havo/vwo bovenbouw Examenkijkwijzers Actuele examenkijkwijzers 2021 voor vmbo, havo en vwo. Lees meer. vmbo/havo/vw

Voortgezet onderwijs - AT Scholen

Nu ook voor NTC-scholen, Nederlandse scholen en internationale scholen Het lesprogramma is geschikt voor leerlingen in de leerjaren 1 tot en met 4 van het voortgezet onderwijs havo/vwo of internationaal IB-onderwijs. Het programma bestaat per leerjaar uit vier units van elk acht weken Amsterdams onderwijs voor leerlingen met ernstige psychiatrische stoornissen en ernstige gedragsproblemen; Amsterdamse scholen voor voortgezet speciaal onderwijs die onderwijs bieden aan blinde en slechtziende leerlingen en leerlingen met een ernstige auditieve of communicatieve beperking, zijn geen onderdeel van het Samenwerkingsverband

Voortgezet onderwijs. Vanaf hun 5e tot hun 18e jaar moeten kinderen onderwijs volgen. Tot 16 jaar heet dit leerplicht en van 16 tot 18 jaar kwalificatieplicht. Na het doorlopen van de basisschool moet u uw kind aanmelden op een school voor voortgezet onderwijs. In Dongen is er het Cambreur College Informatie voor professionals in het voortgezet onderwijs. Abonneer op onze nieuwsbrief voor vo en mbo scholen. Wij verzenden regelmatig nieuwsbrieven voor scholen. Bekijk het archief en abonneer je op deze nieuwsbrief, zodat je niets hoeft te missen. VO-raad Op Onderwijs van Morgen lees je de laatste ontwikkelingen, actuele onderwerpen en trends binnen het voortgezet onderwijs Voortgezet onderwijs wordt in de gemeente Brunssum aangeboden op het Romboutscollege volgens de Compass onderwijsvorm. Compass is een innovatieve, gepersonaliseerde en kleinschalige onderwijsvorm, ontwikkeld door docenten van het Romboutscollege, Emmacollege, Sint-Janscollege en het Broeklandcollege

Comenius College. Algemene Directie Postbus 797, 2900 AT Capelle Aan Den IJssel Lijstersingel 10, 2902 JD Capelle Aan Den IJssel 010- 459 59 73 | mail@comenius.n Een op de drie scholen in het voortgezet onderwijs besteedt meer aandacht aan overgewicht bij de vakken biologie en verzorging en voor gezonde voeding geldt dat voor 40 procent van de scholen. Tegelijkertijd neemt het aantal scholen dat pizzapunten verkoopt toe. Een positieve ontwikkeling in het voedingsaanbod was meer aanbod van bronwater. Dit blijkt uit een recent rapport in het voortgezet. Als u op de website scholen op de kaart uw woonplaats invult, dan ziet u welke scholen voor voortgezet onderwijs er zijn. Ook vindt u informatie over de resultaten van de school en de waardering van de school door inspectie, ouders en leerlingen

Verder blijkt dat het beschikbare lesmateriaal voor cluster 4-onderwijs veelal niet bekend is bij scholen. Daarnaast ontbreekt het op vrijwel alle scholen aan een integrale aanpak van middelengebruik, dat wil zeggen met aandacht voor beleid, educatie, signaleren en begeleiden en ouderbetrokkenheid Op Schoolwijzer vindt u informatie over alle erkende voorscholen en alle scholen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs in Amsterdam. De scholen stellen zich kort voor, u ziet welke scholen in de buurt gevestigd zijn, hoe scholen presteren en u kunt de scholen met elkaar vergelijken Scholen voortgezet onderwijs Vlijmen op Telefoonboek.nl - Naast een scholen voortgezet onderwijs vind je ook voortgezet onderwijs, onderwijs, primair en speciaal onderwijs, kunst, organisatieadvie

Kluisjescontrole op scholen in Stede Broec en EnkhuizenSportdag Middelbare School en HBOHistorie Schijndelse Scholen - SchoolwettenOnderwijs in Suriname - WikipediaLunch – High Tea – Borrel | Op Noord
 • Zendeling betekenis.
 • Omniversum review.
 • Cupid Psyche.
 • Lithosfeer Aarde.
 • Petit Filippe Moses Basket.
 • Beroepsvisserij vergunning aanvragen.
 • Chinees IJsselstein.
 • Dakkoffer ANWB.
 • Teer op hout.
 • Pannenkoeken met kaneel en appel.
 • Plantenklimrek action.
 • Copperhead gin Gall en Gall.
 • ZNA Spoed.
 • Mango Utrecht openingstijden.
 • Universiteit van Nederland corona.
 • Pittige hamburger.
 • Dimash Kudaibergen wife.
 • Luminol reactie.
 • La mappa dell'inferno wikipedia.
 • Visolie voor grotere billen.
 • Geel zand kopen.
 • Vooropleiding ballet.
 • Meest invloedrijke Nederlanders media.
 • Chinees IJsselstein.
 • Leuke titels voor verhalen.
 • Aanhangwagen zonder kenteken.
 • Kastelenreis Engeland.
 • Gevulde coeur de boeuf gehakt.
 • Wielewaal liedje.
 • Vodafone prepaid opwaarderen.
 • Modale klasse berekenen.
 • Parkinson fase 5.
 • Google presem.
 • Robin Thicke songs.
 • Lord of the Rings Names Elves.
 • Vogels mussen.
 • Koga Kimera 2016.
 • Draadfiguren maken.
 • Regels Malta.
 • Muhammad Ali afkomst.
 • CGK kerkdiensten corona.