Home

Verleende vergunningen Zaanstad

Hieronder vindt u een overzicht van alle vergunningen die aan te vragen zijn in de gemeente Zaanstad: Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten; Bezoekersvergunningen; Collectevergunning; Drank-en horecawetvergunning; Evenementenvergunning; Exploitatievergunning horecabedrijf; Gehandicaptenparkeerplaats; Gehandicaptenparkeervergunning; Huisvestingsvergunnin

Zaanstad.nl - Vergunningen - Vergunningen

Bekijk alle vergunningen en andere bekendmakingen die voor Zaanstad zijn afgegeven. Dinsdag 12 januari 2021 Verleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedur Logo Gemeente Zaanstad. Gemeente Zaanstad. Start; Wie zijn wij? Wat is Mozard? Klanten; Video´s; Publicaties; Nieuws; Inloggen; Zoeken Tik uw zoekterm in. Overzicht bekendmakingen. Bekendmakingen. Verleende drank- en horecawetvergunning (niet-commercieel) 31-12-2020. 11-02-2021. Stichting FluXus . Verleende horeca exploitatievergunning. 30. Zaanstad > Zaandam Zuid > Burgemeestersbuurt > 1501PE. Maandag 28 december 2020. Verleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure . 20.0888498 verleende vergunning voor het tijdelijk stremmen van de watergang met pontons tijdens saneringswerkzaamheden achter Hanenpad 16 te Zaandam Deze kosten zijn voor het in behandeling nemen van de aanvraag van uw vergunning. U moet deze kosten altijd betalen, als de vergunning wordt verleend maar ook als de vergunning wordt geweigerd. Het kan zijn dat de afdeling Havens en Vaarwegen kosten in rekening brengt. Voor meer informatie kunt u met hen contact opnemen door te bellen naar 14 075 20.0981431 verleende vergunning voor het plaatsen van vier gemalen en het lozen van oppervlaktewater op oppervlaktewater ten behoeve van een opmaling in het Westzijderveld in Zaandam. Zaanstad > Westerkoog > Westerkoog > 1541TV. Dinsdag 24 november 2020. Verleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure . 01516 - bouwen.

Vergunningen Zaanstad Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Zaanstad. Lokale Verleende omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure 26-08-2020 07-10-2020 Details. Verleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure 26-08-2020. De wet kan bepalen dat iets verboden is zonder vergunning. De wet kan ook bepalen dat iets verboden is, met de mogelijkheid om een ontheffing van dat verbod te krijgen. Hieronder vind je een overzicht van alle, voor ondernemers relevante, vergunningen die je kunt aanvragen in de gemeente Zaanstad. Inzamelen geld of goederen (collecte Zaanstad gaf in 2019 voor 346 nieuw te bouwen woningen een vergunning af. In 342 gevallen was dat voor een koopwoning, in 4 gevallen (1 procent) betrof het een huurwoning. Dat aantal van 4 is een laagterecord op het gebied van vergunningen voor huurwoningen. In 2018 werd er voor 115 huurwoningen een vergunning verleend (357 voor koophuizen) Apv Vergunning Oostzijde Zaandam. Maandag 1 februari 2021. Oostzijde , 1502BJ Zaandam. 4930334: een bouwcontainer, bouwkeet en mobiel toilet 01-02-2021 tot en met 31-03-2021. De betreffende lokatie ligt in de wijk Rosmolenwijk in de buurt Rosmolenbuurt. De betrokken overheidsinstantie is Gemeente Zaanstad en is gevestigd op Stadhuisplein te.

Ook onder de nieuwe wet zal dus veel overleg plaats moeten vinden. 'De truc van onder meer de omgevingstafel is om een groot deel van dat overleg te voeren vóór de daadwerkelijke aanvraag van de vergunning. Zodoende halen we de acht weken van het formele traject waarschijnlijk wel.' Oefenen Zaanstad experimenteert al met de omgevingstafels gemeente Zaanstad Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon 14 075 www.zaanstad.nl DATUM ONS KENMERK O20210063 BIJLAGE(N) ONDERWERP Omgevingsvergunning Geachte, Op 15 januari 2021 hebben wij uw aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen voor het brandveili Het verlenen van de ene vergunning (op 22 januari) zou er op kunnen wijzen dat de andere ook verleend moeten worden omdat het bestemmingsplan zich daar dus niet tegen verzet. Ook in de Russische Buurt (Czaar Peterstraat, Hogendijk) en Kogerveld (twee woningen aan de Klaverweg, foto boven) zijn meerdere vergunningen aangevraagd gemeente Zaanstad Veiligheid, Vergunningen en Gemeente Zaanstad, Domein Stedelijke Ontwikkeling Handhaving (VVH) de heer I. van Straalen Postbus 2000 Stadhuisplein 100 1500 GA Zaandam 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon 14 075 www.zaanstad.nl DATUM 13 juli 2020 ONS KENMERK O20200654 BIJLAGE(N) documente Omgevingsvergunning Oostzijde 220 Zaandam. Dinsdag 5 november 2019. Oostzijde 220, 1502BN Zaandam. 90597 - restaureren woning rijksmonument. De betreffende lokatie ligt in de wijk Rosmolenwijk in de buurt Rosmolenbuurt

Zaanstad.nl - Omgevingsvergunning - Omgevingsvergunnin

Omgevingsvergunning Kruisstraat Krommenie. Dinsdag 5 januari 2021. Kruisstraat , 1561PH Krommenie. 00632 - verbouwen muziekschool tot woning. De betreffende lokatie ligt in de wijk Krommenie Oost in de buurt Noorderhoofdbuurt Belanghebbenden die het niet eens zijn met de nu verleende vergunning kunnen tot 1 december bezwaar aantekenen en een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Dit kan online of per brief naar Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, naam, adres, handtekening en motivering De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft afgelopen maandag de vergunning op grond van de Wet natuurbescherming verleend voor de biomassacentrale van Bio Forte aan de Pascalstraat 8 te Zaandam. Die geldt ook voor de hulpwarmtecentrale aan de Brikstraat 1.Volgens de vergunning neemt de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden niet toe door de centrale

Vergunningen en bekendmakingen in Zaanstad - Oozo

 1. gemeente Zaanstad Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) Gemeente Zaanstad, Domein Stedelijke Ontwikkeling De heer I. van Straalen Stadhuisplein 100 1506 MZ ZAANDAM Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon 14 075 www.zaanstad.nl DATUM 2 april 2020 ONS KENMERK O20200234 BIJLAGE(N) Documente
 2. 00369 - bouwen 12 appartementen. De betreffende lokatie ligt in de wijk Krommenie Oost in de buurt Noorderhoofdbuurt. De betrokken overheidsinstantie is Gemeente Zaanstad en is gevestigd op Stadhuisplein te Zaandam
 3. Enkelvoudigebeschrijving: 47 Verlenen van vergunningen aan het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord-Holland tot het leggen, houden, onderhouden, enz. van hoofdleidingen in de polder, 1956, 1960-196
 4. Deze vergunning kan je aanvragen bij het omgevingsloket. Als de aanvraag gedaan is komt deze binnen bij de afdeling vergunningen van de gemeente. De aanvraag wordt vervolgens toegewezen aan een specialist hij geeft advies en op basis van dit advies wordt de vergunning wel of niet verleend. Alle verleende vergunningen worden gepubliceerd
 5. ###Beschrijving van de data. Beschrijving: Overzicht van de aangevraagde vergunningen Bron: Mozard, het zaaksysteem van de gemeente Zaanstad Doel: De gegevens zijn vastgelegd voor het uitvoeren van het vergunningen proces Beperkingen: De data zijn eigendom van de gemeente Zaanstad. Mogelijkheden: De data toont de aangevraagde vergunningen de gemeente Zaanstad
 6. Een vergunning voor de legalisatie van een hek is normaal gesproken geen nieuws, maar als dat hek op het perceel Hemkade 48A in Zaandam staat gaan meteen bellen rinkelen. Want er is geen hek in Zaanstad dat zoveel vragen, verdachtmakingen, weerstand, juridische strijd en politieke inmenging oproept als het hek dat daar het einde van de openbare weg markeert
 7. Beschrijving: Aangevraagde en verleende vergunningen door de gemeente Den Haag met een nog niet verstreken of niet ingevulde einddatum. LET OP Een niet ingevulde einddatum is geen garantie dat de vergunning nog geldig is. Het gaat om de volgende vergunningen: Speelautomaten aanwezigheids vergunnin

Hoewel de kosten voor het beoordelen en het afgeven van de vergunning door de gemeente al gemaakt zijn, worden die in deze uitzonderlijke situatie toch terugbetaald. Veel gemeenten gingen Zaanstad al voor met dergelijke corona-uitzonderingen, die met terugwerkende kracht worden ingevoerd: de aanpassing van de legesverordening treedt in werking op 1 januari 2020 en die van de verordening. Vergunningen Zaanstad Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Zaanstad. Lokale Verleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure 13-01-2021 24-02-2021 Details. Verleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure 13-01-2021. Verleende vergunningen 2019. Natuurbeschermingswet December. 23 december 2019: wijziging voorschrift ontheffing Wet natuurbescherming voor het vernietigen van verblijfplaatsen van de huismus in verband met renovatie van 42 woningen aan de Karveel te Lelystad (pdf, 604 kB Met de verleende vergunning voor het plaatsen van twee laadplateaus voor de nieuwe elektrische NZK-ponten plaatsen op de Kanaaldijk in Assendelft en eenzelfde voorziening op de Hemkade in Zaandam is de vervanging van de beide veren uit 1930 door modernere - en hopelijk betrouwbaardere - versies weer een stap dichterbij gekomen.. Het Gemeentelijk Vervoer Bedrijf van Amsterdam verving eerder.

En hem die toestemming toch verlenen zou een precedent hebben geschapen waar Zaanstad nog veel last van had kunnen krijgen: 'De inwoners / ondernemers van wie op soortgelijke gronden de vergunningen zijn ingetrokken dan wel panden of woningen zijn gesloten zullen verwijzen naar deze zaak en daarbij mogelijk een beroep doen op het gelijkheidsbeginsel Zaanstad gaat vanaf vandaag geen vergunningen meer verlenen voor kamerverhuur en woningsplitsing. Deze maatregel geldt maximaal een jaar, totdat de gemeente beleid heeft ontwikkeld dat onderscheid maakt in (on)gewenste vormen van kamerverhuur en woningsplitsing. Wethouder Wessel Breunesse (Ruimtelijke Ontwikkeling) zegt daarover in het bericht van de gemeente: Zaanstad krijgt steeds vaker. Voor het Kickboxgala RINGS dat door Mejiro Gym op 7 oktober in sporthal Zaanstad-Zuid wordt gehouden, is pas op 28 september - 10 dagen vooraf - een vergunning verleend door de gemeente Zaanstad. Op de vergunning werd pas besloten nadat De Orkaan op 25 september over het evenement publiceerde. Op 25 september heeft De Orkaa Uitleg bij zoekingang Vergunningen. In deze zoekingang kan gezocht worden op bouwdossiers en hinderwetvergunningen. Deze vergunningen komen in diverse toegangen van het Gemeentearchief Zaanstad voor. Zoeken gaat voornamelijk via de zoekvelden 'straat' en 'huisnummer', maar kan ook via het zoekveld 'alle velden'

Zaanstad.nl - Waar vind ik de bekendmakingen van B&W ..

 1. Verzamelbeschrijving: Kopieën van overzichtskaarten en vergunningen verleend door de dijkgraaf en hoogheemraden van de uitwaterende sluizen in Kennemerland en West-Friesland aan particulieren en bedrijven, in verband met het dempen van gedeelten van het Zaanwater en het plaa
 2. Zaanstad; 2020-12-21; Verleende objectontheffing. 4802303 - twee zeecontainers. Het object wordt geplaatst van 01-04-2021 tot en met 14-05-2021. APV Vergunning; Zaanstad; 2020-12-15; Verleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure. 01145 - bouwen dakopbouw. Omgevingsvergunning; Zaanstad; 2020-12-0
 3. Vergunnings type: overig De bekendmaking 21.0225475 verleende vergunning voor het aanleggen en verwijderen van een kabel haaks op de primaire waterkering waarbij een waterloop wordt gekruist bij Czarinastraat 40 in Zaandam is gedaan door overheidsinstantie Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, met omschrijving: het aanleggen en verwijderen van een kabel haaks op de primaire waterkering.
 4. Zaanstad; 2020-12-16; Verleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure. 01480 - bouwen dakopbouw. Omgevingsvergunning; Zaanstad; 2020-12-30; Verleende objectontheffing. 4858405 - afvalcontainer en dixi. Het object wordt geplaatst van 06-01-2021 tot en met 12-02-2021. APV Vergunning; Zaanstad; 2021-01-06; Intrekken Regeling voor.
Chocoladefabriek Verkade ontmanteld voor hotel | De Orkaan

Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen. De provincie is eigenaar van diverse (vaar)wegen en heeft de meeste daarvan in eigen beheer. U heeft een vergunning, ontheffing of toestemming nodig als u, als particulier of bedrijfsmatig, gebruik wilt maken van deze (vaar)wegen, (blijvende) veranderingen wilt aanbrengen, werkzaamheden wilt verrichten of een evenement wilt organiseren Indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, wordt voor de berekening van de precariobelasting aangesloten bij de geldigheidsduur van die vergunning, tenzij blijkt dat het belastbaar feit zich gedurende een kortere periode heeft voorgedaan

 1. Het huidige beleid dateert uit 1999, toen de gemeente Zaanstad besloot maximaal drie vergunningen voor coffeeshops te verlenen. Maar omdat dat om vergunningen voor onbepaalde tijd ging, stonden.
 2. verleende vergunningen voor kleine bouwprojecten. De gemiddelde bouwsom per vergunning bedraagt in Zaanstad €554.000 en in de Amsterdamse stadsdelen €734.000. Verder rekent Zaanstad niet alle kosten toe aan de bouwvergunningen, zoals bestuurskosten. De productiviteit (uitgedrukt in het aantal verleende vergunningen per medewerker) is i
 3. Gemeenten moeten geen vergunningen meer verlenen voor het ombouwen van carports en garages tot kamers en bewoners die hun opritten bij de voormalige garages hebben veranderd in tuinen uirsluiten van een parkeervergunning wanneer in hun wijk betaald parkeren wordt ingevoerd
 4. Verleende objectontheffing. 4858405 - afvalcontainer en dixi. Het object wordt geplaatst van 06-01-2021 tot en met 12-02-2021. APV Vergunning; Zaanstad
 5. Zaanstad verleende AM vergunning om 19 platanen aan de Marslaan te verplaatsen. > Zie ook; www.eilandenvanhain- krommenie-west.nl > Bekendmakingen Zaanstad > Erfgoed, door Rein Wassche

Enkelvoudigebeschrijving: 592 Stukken betreffende de vergunning, verleend aan de gemeente, voor het hebben van een aanplakbord, perceel Lagedijk, sectie A 1582, door L. en J. van Thyn, 191 Zodra er autocomplete resultaten zijn, gebruik de keyup/keydown toetsen om te navigeren en enter om te selecteren. Touch gebruikers, gebruik touch of swipe 3. De vergunning is zowel locatie- als persoonsgebonden en niet overdraagbaar. 4. De vergunning valt onder het toepassingsbereik van de Wet Bibob. Artikel 3. Maximumstelsel 1. In Zaanstad worden maximaal tien vuurwerkverkoopvergunningen, zoals bedoeld in artikel 2:72 van de APV, verleend. 2

Ook voor informatie over voorschriften waaraan een grafmonument moet voldoen en eventuele kosten die een gemeente of kerk berekent voor het verlenen van een vergunning kunt u bij ons terecht. Hieronder ziet u een overzicht van enkele gemeenten en de kosten c.q. leges (prijspeil 2017) die het berekent voor het verlenen van een vergunning Ook voor de festivals Lentekabinet en Welcome to the Future zijn nog geen vergunningen verleend gemeente Zaanstad Veiligheid, Vergunningen en Gemeente Zaanstad, Domein Stedelijke Ontwikkeling Handhaving (VVH) de heer T. van der Meulen Postbus 2000 1500 GA Zaandam Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon 14 075 www.zaanstad.nl DATUM 24 augustus 2020 ONS KENMERK O20200979 BIJLAGE(N) documente

Er wordt één marktparkeervergunning verleend per vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Marktverordening 2015 Gemeente Zaanstad. 3. Een marktparkeervergunning is uitsluitend geldig op de dagen waarop en in de periode waarin de markt wordt gehouden zoals vastgelegd in het inrichtplan als bedoeld in artikel 2 van de Marktverordening 2015 Gemeente Zaanstad Stikstofvergunning voor BioForte. Maandag 27 januari heeft de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord bekend gemaakt dat zij op grond van de Wet natuurbescherming een vergunning heeft verleend aan BioForte B.V. voor het oprichten en in gebruik nemen van een biomassacentrale aan de Pascalstraat 8 te Zaandam en van een HulpWarmteCentrale (HWC) aan de Brikstraat 1 te Zaandam

Zaanstad.nl - Overzicht bekendmakinge

Ondernemen in Zaanstad. Actuele informatie over de maatregelen voor ondernemers ten gevolge van de Coronacrisis. Ondernemen en het coronavirus Gedurende de periode dat zij op last van de regering gedwongen zijn om hun zaak te sluiten, verleent de gemeente uitstel van betaling van de huur Eind maart 2020 verleende het college de bouwvergunning. Met deze vergunning kan gebouwd worden nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 11 juni 2020 vastgesteld. Laatste nieuws over De Zaanse Helden. Ga naar Zaanstad.nl. In maart van dit jaar, vlak voordat Zaanstad 'op slot' ging voor kamerverhuur, zijn nog zes vergunningen aangevraagd om een woning om te zetten naar een kamerverhuurbedrijf. In vier gevallen betrof het een pand van een eigenaar die het daarvoor via commerciële Airbnb-verhuur exploiteerde. Een ander pand was in gebruik voor het huisvesten van buitenlands In sommige steden of plaatsen zoals Zaanstad is het verboden om een boom te kappen zonder dat daarvoor een vergunning is verleend. Sommige mensen denken dat ze veilig zitten als de boom op hun eigen grond staat, maar dat is niet altijd het geval. Een boom planten mag altijd, maar kappen dus vaak enkel als er een vergunning is verleend. Wetgevin De vergunning die cacao-verwerker Olam aanvraagt voor stikstof-uitstoot en een biomassacentrale wordt verleend door de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (ODNHN). Maar het bedrijf ligt natuurlijk wel op het grondgebied van Zaanstad. De gemeente heeft jarenlang 'gedoogd' dat Olam zonder vergunning werkte volgens Zaandijker Barry Verlinden. Hij heeft een 'zienswijze' ingediend bij de.

Tegen de verleende vergunning kan nog bezwaar worden gemaakt door belanghebbenden Vergunning nog voor plaatsen container Zaanstad. Container huren in Zaanstad? Wanneer de container op je eigen terrein komt te staan, zoals de tuin of de oprit, heb je geen vergunning nodig. Is daarvoor geen ruimte en komt de container op grond van de gemeente, dan moet je je houden aan de algemene regels van Gemeente Zaanstad Het besluit is gedurende 6 weken ter inzage vanaf maandag 22 juni 2020 t/m maandag 3 augustus 2020. Het besluit is in te zien op www.zaanstad.nl, zoekterm bekendmakingen. Wilt u stukken in papieren vorm inzien, vult u dan het contactformulier op www.zaanstad.nl in. Dan wordt er contact met u opgenomen

Voorlopig verleent de provincie geen vergunningen voor bouwprojecten die de hoeveelheid stikstof in de lucht verhogen van NATURA 2000 gebieden. Daar valt De Vrije Watering ook onder en daarom moeten we voor dit project een aanvullende natuurtoets doen Aangevraagde en verleende vergunningen Over uw buurt Op de website van Overheid.nl vindt u op een gemakkelijke manier terug waar in uw buurt een vergunning is aangevraagd of verleend. Check de pagina over uw buurt hoe het zit met vergunningverlening in uw omgeving. Via enkele stappen kunt u zich inschrijven voor de e-mailservice

Vergunningen en bekendmakingen in Zaandam Zuid - Oozo

HAARLEM, 25 MEI. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben een vergunning verleend voor het storten van bewerkt huisvuil op een stortplaats in de gemeente Zaanstad Voor hoogdrempelige inrichtingen wordt voor maximaal twee speelautomaten vergunning verleend indien de gezamenlijke oppervlakte van de lokaliteiten die toegankelijk zijn voor het publiek waarvoor die inrichting openstaat de 35m2 niet te boven gaat, alsmede niet meer dan één speelautomaat voor elke 20m2 of gedeelte daarvan waarmee het gezamenlijk oppervlak van de vorenbedoelde lokaliteiten de.

Zaanstad.nl - Evenementenvergunning - Evenementenvergunnin

 1. Afspraak Maken. Afspraak Maken. Actuele berichte
 2. Op deze website van de overheid staan alle aangevraagde en verleende vergunningen. U kunt ook op kaart bekijken welk vergunningen de afgelopen 8 weken zijn aangevraagd. Door in te inzoomen op een wijk of buurt in Hengelo krijgt u een overzicht van alle actuele bekendmakingen
 3. vergunning voor: Snel varen waar dit niet is toegestaan (BPR 8.06) € 202,15 g. ontheffing voor: Zwemmen op plaatsen waar dit niet is toegestaan (BPR 8.08); € 202,15 h. vergunning voor: Voorwerpen op, in of boven water (5:24 APV) of artikel 5.61 in de Verordening fysieke leefomgeving Zaanstad waarin dit zal worden geregeld; € 179,45 i

Verleende vergunningen 2020. Natuurbeschermingswet December. 23 december 2020: ontheffing in verband met de renovatie van woningen aan de Meerweg 4 en 6 te Rutten (pdf, 180 kB) 1 december 2020: verlenging vergunning voor verruiming zoekgebied voor zandwinning Marker Wadden (pdf, 113 kB Verleende vergunningen. Om de omgeving leefbaar en het milieu schoon en veilig te houden, heeft de overheid verschillende wet- en regelgeving opgesteld. Vergunningen verleend door de provincie Zeeland vindt u hieronder. Voor informatie over verleende gemeentelijke vergunningen verwijzen we naar de betreffende gemeente Fatima verleent vergunningen voor inwoners, bedrijven én het realiseren van bouwprojecten zoals MAAK.Zaanstad

Gaat u werkzaamheden uitvoeren op of aan het water of bij een dijk of kade? Of grondwater oppompen Het besluit ligt gedurende 6 weken ter inzage vanaf do. 8-8-2019 t/m wo. 18-9-2019 tijdens de openingstijden bij de balie van de afdeling Vergunningen in het stadhuis, Stadhuisplein 100, Zaandam. Het besluit is ook in te zien op www.zaanstad.nl, zoekterm bekendmakingen

Vergunningen en bekendmakingen in Westerkoog - Oozo

 1. U vindt hier berichten over vergunningen voor activiteiten in uw buurt, zoals evenementen en bouwplannen. Verder vindt u de bekendmakingen van nieuwe regelgeving. Het gaat om publicaties van gemeenten, waterschappen en provincies van de afgelopen twee maanden. Oudere berichten vindt u op Officiële bekendmakingen. Attenderingsservic
 2. Staatsblad, Staatscourant en Tractatenblad worden met ingang van 1 juli 2009 als pdf-bestanden uitgegeven. De hier aangeboden pdf-bestanden van deze bladen vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Grondwet
 3. Een vergunning voor het leveren van warmte kost 500,00 euro. Hierbij komen nog kosten voor gegevens die u bij de aanvraag moet aanleveren. Denk aan een uittreksel van de Kamer van Koophandel, een non-faillissementsverklaring en een assurance-rapport van een onafhankelijke accountant
 4. Met het verlenen van de vergunningen is de eerste concrete stap gezet
 5. De van rechtswege verleende vergunning (deel 3: de Omgevingswet) In een driedelige artikelenreeks geven we antwoord op de vragen hoe de van rechtswege verleende vergunning in de huidige wetgeving is geregeld (deel 1), welke rol de Dienstenrichtlijn daarbij speelt (deel 2) en of de van rechtswege verleende vergunning in het stelsel van de Omgevingswet blijft bestaan
 6. Wil je weten welke vergunningen in jouw buurt zijn aangevraagd, verleend of geweigerd? Op onderstaande kaart vind je deze gegevens. Elk blauw bolletje op de kaart stelt een aangevraagde vergunning voor. Per vergunning staan onder andere de omschrijving, de status, de aanvraagdatum en het adres vermeld
 7. Als u gaat bouwen of verbouwen krijgt u te maken met bouwregelgeving. Deze regels zijn vastgelegd in de Woningwet. De hoofdregel is dat er in principe pas gebouwd mag worden als er een vergunning is verleend door de gemeente. Voor een aantal bouwwerken is geen vergunning nodig, mits u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Sinds 1 oktober 2010 heef

Vergunningen Zaanstad - Planviewer, het Nationale Locatie

Is de omgevingsvergunning voor bouwen al verleend? Dan kunt u tot 6 weken na het verlenen van de vergunning bezwaar aantekenen bij de gemeente. De gemeente moet de vergunning dan heroverwegen. Wordt de vergunning volgens de uitgebreide procedure afgehandeld? Dan legt de gemeente het conceptbesluit op de vergunningaanvraag ter inzage De uitleg nam volgens wethouder Gerard Slegers 'drie A4-tjes' in beslag, en dus kwam er geen voor iedereen te volgen antwoord op de vragen van Rosa Ook voor de festivals Lentekabinet en Welcome to the Future zijn nog geen vergunningen verleend. Zaanstad.nieuws.nl. Today at 6:01 AM. Geïnteresseerde kopers kunnen zich alleen nog aanmelden als reserve kandidaat. zaanstad.nieuws.nl. Veel meer vaccinatieplekken, maar niet voor Zaankanters - Zaanstad

Bouwtekeningen en verleende vergunningen opvragen - alleen grootstedelijke gebieden. In sommige gevallen valt de locatie binnen een grootstedelijk gebied of project. In dat geval kunt u de bouwtekeningen vanaf 2015 opvragen via het formulier Opvragen archiefstukken bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Verleende eenmalige vergunningen loterijen Bijgewerkt 13-08-2019. Hieronder staan de door de Ksa verleende vergunningen voor het mogen organiseren van een incidentele loterij Een verleende dakkapel vergunning. Binnen 8 weken hoort u van uw gemeente of u een bouwvergunning voor uw dakkapel krijgt. Als u de vergunning krijgt, kunnen uw buren nog 6 weken bezwaar maken. De gemeente heeft dan ook nog 6 weken om hierop te reageren. Wacht dus met de plaatsing van uw dakkapel tot na deze periode De plooien die de 'klopjacht' op illegale kleine bouwsels in Westerkoog veroorzaakte zijn wat Democratisch Zaanstad en de SP betreft nog niet gladgestreken

Woning Schepenlaan 33 Zaandam - Oozo

Ook voor de festivals Lentekabinet en Welcome to the Future zijn nog geen vergunningen verleend. Zaanstad.nieuws.nl. Today at 6:01 AM. Geïnteresseerde kopers kunnen zich alleen nog aanmelden als reserve kandidaat. Woningen in Mercurius Wormerveer gaan als zoete broodjes - Zaanstad Verleende vergunningen 2018. Natuurbeschermingswet December. 19 december: wijziging vergunning zandwinning vaarroute Molenrak in het IJsselmeer (pdf, 65 kB) 19 december: ontheffing gebruik geluiddemper op kogelgeweren in Natuurpark Lelystad (pdf, 91 kB Vergunningen en Olam Cacao, daar is altijd veel om te doen. Zo ook na de publicatie van de ontwerp vergunning Wet Natuurbescherming. Ook wij ontvingen vragen en hebben ons standpunt in het kort hier..

De gemeente controleert of er plaats beschikbaar is en of u in aanmerking komt voor de vergunning. Op deze informatiepagina vindt u het laatste nieuws van de gemeente en de publicaties van aangevraagde en verleende vergunningen. Lees meer. Milieu, vergunning of melding Heeg, De Opper 21 OV20201032 het bouwen van een bedrijfspand (wijziging eerder verleende vergunning) (25-11-2020) Deze publicaties zijn alleen bedoeld ter informatie over ingekomen aanvragen bij de gemeente. Wij publiceren deze aanvragen om direct betrokkenen hier vroegtijdig van op de hoogte te stellen Een vergunning kan ter bescherming van de bij of krachtens artikel 15b aangewezen belangen onder beperkingen worden verleend. 3. Aan een vergunning worden, met inachtneming van de dienaangaande bij algemene maatregel van bestuur gestelde regels, de voorschriften verbonden, die nodig zijn ter bescherming van de bij of krachtens artikel 15 b. De gemeente Zwolle plaatst vanaf 1 januari 2015 haar publicaties in het Gemeenteblad en (wanneer dat verplicht is) in de Staatscourant. U kunt deze bladen inzien op www.overheid.nl. Links boven aan deze pagina op Overheid.nl kunt u met 'Wijzig zoekopdracht' naar een pagina gaan waarop u zoekwoorden en onderwerpen kunt opgeven om in de publicaties te zoeken.Alleen als dat wettelijk verplicht is.

Bekijk het profiel van Julie Merks op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. Julie heeft 6 functies op zijn of haar profiel. Bekijk het volledige profiel op LinkedIn om de connecties van Julie en vacatures bij vergelijkbare bedrijven te zien De gemeente verleende in 1993 een milieuvergunning aan de Motorsport Vereniging Valkenswaard om aan de Victoriedijk, vlakbij het Natura 2000-gebied Leenderbosch, een circuit aan te leggen. Het is een ouderwetse vergunning waarbij de geluidsbelasting van het circuit niet is beperkt. Er zijn alleen. De gemeente Amstelveen heeft vastgelegd voor welke zaken u een vergunning of een ontheffing nodig heeft. Lees meer over vergunningen in Amstelveen Vergunningen. Aangevraagde vergunningen. Omgevingsvergunning bouwen. Bouwtekening of bouwdossier opvragen of inzien. Conceptaanvraag en informatiegesprek. Omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik. Melden bouwwerkzaamheden. Of ben je op zoek naar. Brandveilig gebruik, melding of omgevingsvergunning

Vergunningen - Ondernemen in Zaanstad

Bekijk het profiel van Croese, Larissa op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. Croese, heeft 2 functies op zijn of haar profiel. Bekijk het volledige profiel op LinkedIn om de connecties van Croese, en vacatures bij vergelijkbare bedrijven te zien Verleende vergunningen MKV; Verleende vergunningen MKV. Indien u bij het Consulaat Generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam, een MKV aanvraag heeft ingediend, kunt u via deze pagina van onze website vernemen of uw aanvraag goedgekeurd of afgewezen is Overzicht met actuele vacatures bij de Gemeente Zaanstad. Kom werken bij Zaanstad! www.werkenbijzaanstad.n Verleende vergunningen 2021. Natuurbeschermingswet Januari. 26 januari 2021: (wijziging) vergunningsvoorschriften Wnb-vergunning voor visserij met staande netten in het IJsselmeer, Markermeer en IJmeer (pdf, 347 kB Ook is de bouw van een overdekte zeugenuitloop aangevraagd. Op 28 september 2017 verleende de gemeente Echt-Susteren de vergunning. Verzoek om nietig te verklaren. De dierenarts en de drie genoemde ngo's willen dat de rechtbank Limburg de vergunning nietig verklaard

Zaanstad: vooral vergunningen voor koopwoningen De Orkaa

De bekendmaking Verleende vergunningen Algemene plaatselijke verordening (APV) is gedaan door overheidsinstantie Meppel, met omschrijving: Verleende vergunningen Algemene plaatselijke verordening (APV Afdelingen. Openingstijden; Gemeentewinkel - Burgerzaken: ma t/m do 09.00 - 12.30 uur vrijdag gesloten. Maandagavond 18.30 - 20.00 uur. U kunt bij Burgerzaken alleen terecht op afspraak.Dit kan via (033) 277 23 24 en mijnafspraak.scherpenzeel.De afspraak kan worden ingepland op maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.30 uur en maandagavond van 18.30 tot 20.00 uur Dakkapel laten plaatsen in Zaanstad. Voor een dakkapel in Zaanstad vraag je bij Slimster vrijblijvend tot wel 4 offertes aan. De specialisten die bij ons zijn aangesloten, zijn actief in de regio Zaanstad. Deze aannemers helpen jou gedurende het hele bouwtraject: van de vergunningaanvraag tot het plaatsen van de dakkapel

Vergunningen en bekendmakingen in Wormerland - OozoMWoning Weiver 54 Krommenie - Oozo

Verleende vergunningen week 53 - 2020 . Ad res Telefoon E-mail Website waterschap va lei Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn (055) 5 272 911 info@vallei-veluwe.nl www.vallei-veluwe.nl . Title: Weekoverzicht verleende vergunningen Author: Zondag, Roos Created Date Gedeeltelijk verleende uitgebreide vergunningen 4* Zaakcode. Adres. Omschrijving. besluitdatum schriftelijk bezwaar indienen tegen de vergunning bij het college van burgemeester en . wethouders van Ede, Postbus 9022, 6710 HK Ede Het team bestaat collega's van Vergunningen, toezichthouders Gebruikstoezicht, stagiaires, een projectleider en de Veiligheidsregisseur. Onze ambitie Woon- en adresfraude is een probleem waar Zaanstad mee te maken heeft. Die fraude heeft een negatieve invloed op de leefomgeving. Dat pakken we aan in Zaanstad Inzage van aangevraagde of net verleende bouwvergunning. U kunt een nog lopende aanvraag bouwvergunning alleen inzien bij de balie van Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Het inzien van een net verleende bouwvergunning is 6 weken na het verlenen van de bouwvergunning mogelijk bij de balie van Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH)

 • Onvolkomen stuitligging gevolgen.
 • Woordvoerder Zorginstituut Nederland.
 • Lemmy Kilmister last photo.
 • Sofilantjes Papieren Patroon.
 • Geometrische gebouwen.
 • Koudemiddel airco auto kopen.
 • Twente supporter doodgestoken.
 • Spontaan onvoorbereid samenspel van musici.
 • Drieklomp Harderwijk.
 • Michael Kors schoenen.
 • Acute pijn stuitje.
 • Peut on parler pour ne rien dire introduction.
 • Muiswerk Contrabas.
 • Artikel 15 Grondwet België.
 • Border Terriër grizzle and tan.
 • JOSH V korting.
 • Pastinaak zaaien.
 • Botscan volledig lichaam.
 • Douchekop in plafond maken.
 • Fibromyalgie symptomen.
 • Vluchtkoffer bevalling keizersnede.
 • Spyder ski jas heren Sale.
 • Hospice Hoofddorp.
 • Amitabh Bachchan children's.
 • Foto's uploaden naar iCloud.
 • Stereotypes Engels.
 • Collegeblok A4 gelinieerd.
 • Netflix stock news.
 • Ouder en kind beurs.
 • Funda Middenweg, Heerhugowaard.
 • Manilla sloppenwijk.
 • Kwalitaria menu Puttershoek.
 • Vodafone prepaid opwaarderen.
 • Hoe kan je meer van je hersenen gebruiken.
 • Osrs arceus library.
 • Ziektes parkieten.
 • Clonazepam vs diazepam.
 • Suyderoogh te koop.
 • YAYA Cargo Jumpsuit.
 • Visio free Editor.
 • Blauwe plek handpalm.