Home

Verwijderen centraal veneuze katheter

Het verwijderen van centraal veneuze katheters AMC

 1. 3.2 Verwijderen van een centraal veneuze katheter Het verwijderen van ongetunnelde subclavia-, jugularis-, of femoraliskatheters is een voorbehouden handeling en behoort tot het AMC-basispakket. Dit betekent dat altijd een schriftelijke opdracht van de arts noodzakelijk is en de verpleegkundige bekwaam dient te zijn voor uitvoering
 2. g: laat de cliënt eerst inademen, dan de adem even vasthouden, bij de uitade
 3. g; laat de cliënt eerst inademen, dan de adem even vasthouden, bij de uitademening wordt de katheter in een vloeiende beweging verwijderd. - Het is aan te bevelen dat er een tweede persoon aanwezig is om de ader zonodig af te drukken

Aandachtspunten centraal veneuze katheter - Ziekenhuis

Wat is een centraal veneuze katheter / centrale lijn

Centrale veneuze katheter, een katheter in de veneuze baan

een centraal veneuze lijn (CVL) of katheter en het voorkómen van centrale lijn geassocieerde bloedbaan infecties en lijnsepsis bij volwassen patiënten die opgenomen zijn op High Care (HC) of Intensive Care (IC) afdelingen. De volgende uitgangsvragen worden in deze richtlijn volgens Richtlijnen 2.0 systematisch beantwoord[1]: 1 Deze katheter wordt verzorgd op de verpleegafdeling (A5), Dagcentrum Interne Geneeskunde of op de afdeling Dialyse. Wanneer u uit het ziekenhuis ontslagen wordt en u hebt de katheter nog nodig, is het mogelijk dat de verpleegkundige u en/of uw partner leert hoe u thuis zelf de insteekopening van de centraal veneuze katheter kunt verzorgen Bij hemodialyse worden met behulp van een kunstnier, afvalstoffen en overtollig vocht verwijderd uit het bloed. Om voldoende bloed naar de kunstnier te leiden is een toegang tot de bloedbaan nodig. Dit kan zijn: een shunt of een katheter in een groot bloedvat. De centraal veneuze lijn kan getunneld of ongetunneld zijn

Centraal veneuze katheter (ziekenhuis) • ZorgPad

Centraal veneuze katheter Suggesties Meer. Ondervoeding De Hickman katheter wordt vaak tussen het sleutelbeen en de tepellijn via de huid ingebracht. volgt ontslag binnen een paar uur. De patiënt krijgt een vervolgafspraak voor het verwijderen van de hechtingen. Verzorging van de Hickman katheter Een centraal veneuze katheter is een infuus dat in een grote ader geplaatst wordt. De naam van de katheter is afhankelijk van de ader waarin deze zich bevindt. Welke ader gekozen wordt, hangt af van onder andere welke medicatie toegediend wordt en hoe de waarden van de bloedplaatjes en bloedstolling zijn op het moment van de plaatsing 2 Handelingsprotocol Centraal veneuze catheter Uitgave juli 2014 Erasmus MC 's-gravendijkwal CE Rotterdam De in dit handelingsprotocol beschreven informatie mag in ongewijzigde vorm vermenigvuldigd worden, mits dit gepaard gaat met bronvermelding. Bewerking van de tekst of uitgaven in gewijzigde vorm, is uitsluitend toegestaan na toestemming van de auteurs Ingebrachte Centraal veneuze Katheter (PICC) Een instructievideo voor studenten en verpleegkundigen Bachelorproef aangeboden door Jill Dobbelaer en Rani Heungens tot het behalen van de graad van Bachelor in de Verpleegkunde Interne begeleiders: dhr. Art Vereecke en mevr. Belinda Driegh

Centraal veneuze katheter (Verrichtingen en algemene (niet

BESCHOUWING. De optimale positie voor de tip van een centraal-veneuze catheter is ongeveer 2 cm onder de clavicula in de V. cava superior, ligging distaal in de V. brachiocephalica wordt echter ook nog door verscheidene auteurs geaccepteerd.14 17 18 Bij een afwijkende ligging, bijvoorbeeld in de V. mammaria interna, moet de catheter worden verwijderd. . Het ontstaan van complicaties zoals. • Verwijderen centraal veneuze katheter. Doelstelling. In deze e-learning leer je hoe je een patiënt met een centraal veneuze katheter moet verzorgen en verplegen. Na het doorlopen van deze cursus weet u hoe een centraal veneuze katheter wordt ingebracht en met welke technieken, en welke handelingen u doet tijdens de dagelijkse verzorging.

Perifeer ingebrachte centraal veneuze katheter (PICC-lijn

Richtlijnen voor patiënten met een getunnelde centraal

Een centraal veneuze katheter (CVK) is een dun slangetje dat via de huid wordt ingebracht in één van de grote bloedvaten in de hals of onder het sleutelbeen. Om de katheter op zijn plaats te houden, loopt deze een aantal centimeters onder uw huid door en komt op uw borstkas of in de hals door de huid heen Een centraal veneuze dialysekatheter wordt als een onwenselijke en tijdelijke overbrugging gezien tot een andere vaattoegang beschikbaar is of een andere vorm van nierfunctievervangende therapie is gerealiseerd. In bijzondere situaties kan echter bewust voor hemodialyse via een permanente of tijdelijke centraal veneuze katheter worden gekozen

Toedienen medicijnen via centraal veneuze katheter infuuszak Toedienen medicijnen via centraal veneuze katheter met elastomeerpomp Toedienen medicijnen via centraal veneuze katheter met spuitenpomp Verwijderen niet getunnelde centraal veneuze katheter Verwisselen infuuszak centraal veneuze katheter Verzorgen insteekopening centraal veneuze. Verwijderen Midline infuus x Infuusbehandeling - cvk Verzorgen centraal veneuze katheter Verzorgen PICC (peripherally inserted central catheters) Verwisselen infuusslang centraal veneuze katheter x Verwisselen afsluitdopje cvk en doorspuiten heparine x Zetten heparineslot in centraal veneuze katheter

Hickman katheter - Ziekenhuis Gelderse Valle

Coagulase-negatieve stafylokokken, S. aureus, Gram-negatieve bacteriën en Candida albicans zijn de meest voorkomende verwekkers van katheter-gerelateerde sepsis. Behandeling van katheter-gerelateerde infecties varieert afhankelijk van type verwekker en soort katheter. In de meeste gevallen van centraal veneuze katheter-gerelateerde bacteriëmie of fungemie, zal de katheter verwijderd moeten. 08-01-2015 Verzorgen centraal veneuze katheter: 1 (van 2) Hanzehogeschool Groningen SAVK 22-6-2015 Verzorgen centraal veneuze katheter Omschrijving Verwijderen afdekmateriaal centraal veneuze katheter (CVK). Inspecteren insteekplaats. Desinfecteren insteekplaats, katheter, naaf, lumen en klemmetje. Afdekken CVK Flush en sluit de centraal veneuze katheter na bloedafname af met NaCl 0,9% en heparine-oplossing (afhankelijk van het voorschrift van de arts en het type systeem). In dit protocol wordt beide beschreven. Gebruik een injectiespuit van minimaal 10 ml 16 Klem de centraal veneuze katheter af. 17 Desinfecteer het (naaldloze) afsluitdopje (connector) op de katheter. Laat drogen. Laat het alcoholgaasje onder de het afsluitdopje liggen. Raak het afsluitdopje niet aan. 18 Controleer de doorgankeljkheid van de katheter en flush de katheter met fysiologisch zout Een centraal veneuze katheter (CVK) is een katheter die ingebracht word via de vena jugularis interna, de vena subclavia of de vena femoralis en word vervolgens doorgeschoven tot de kathetertip zich aan de overgang van de vene cava superior en het rechter atrium van het hart bevind. Het is een centraal veneuze katheter die voor d

Centrale veneuze katheters (CVK) worden onder andere gebruikt om voeding en grote hoeveelheden vocht toe te dienen en voor het meten van de centrale veneuze druk. CVK's Bij het verwijderen van de katheter worden niet-steriele handschoenen gedragen b Hef de afklemming van de katheter op en spuit fysiologisch zout in. c Klem de katheter af en verwijder de spuit. d Gooi de spuit in de afvalbak. 24 Neem de infuusslang/cassetteslang en koppel deze aan het (naaldloze) afsluitdopje op de centraal veneuze katheter Een centraal veneuze katheter . Tijdens uw behandeling heeft u regelmatig een infuus nodig voor het geven van medicijnen en wordt er regelmatig bloed afgenomen. Om te voorkomen dat u hiervoor vaak geprikt moet worden, krijgt u een speciaal infuus: een centraal veneuze katheter. Centraal betekent dat het infuus in een groot bloedvat ligt. Veneus. Na lokale desinfectie van de insertieplaats met een ontsmettingsmiddel wordt de katheter op aseptische wijze verwijderd. Zorg ervoor dat de kathetertip niet in aanraking komt met de huid. Knip 5 - 6 cm van de distale tip en plaats deze in een droog steriel recipiënt. Verzend zo snel mogelijk naar het labo om uitdroging te vermijden

Centraal veneuze katheter UZ

08-01-2015 Verzorgen centraal veneuze katheter: 1 (van 2) MeanderGroep 18-12-2015 Verzorgen centraal veneuze katheter Omschrijving Verwijderen afdekmateriaal centraal veneuze katheter (CVK). Inspecteren insteekplaats. Desinfecteren insteekplaats, katheter, naaf, lumen en klemmetje. Afdekken CVK. Opdracht tot voorbehouden of risicovolle handeling Deze katheter kan gebruikt worden voor het toedienen van vocht, voeding en medicatie, zoals chemotherapie. Ook kan uit de katheter bloed worden afgenomen. Een centraal veneuze katheter is een 'lang' infuus, waarbij de tip (uitgang) van de katheter in een groot bloedvat wordt gelegd Strikt genomen zou alleen de definitie behorende bij de uitkomst 'lijnsepsis' moeten volstaan. Maar dan moet iedereen bij de verdenking op een lijnsepsis bij het gebruik van een centraal veneuze katheter (CVK centraal veneuze katheter centraal veneuze katheter ), altijd de katheter verwijderen en de tip en een perifeer afgenomen bloedkweek. Hierdoor loopt het centraal veneuze katheter onregelmatig. Verplaatsing Het is mogelijk dat de katheter zich op langere termijn spontaan verplaatst. Pijn in de nek, arm of tussen de schouderbladen tijdens de inloop van vloeistoffen kan hierop wijzen. Als de katheter zich buiten het bloedvat bevindt, moet deze verwijderd worden Portacath: centraal veneuze katheter met subcutaan geïmplanteerd reservoir. Voor wat betreft infectieproblematiek gelijk te stellen aan CVC met als verschil dat verwijderen chirurgisch dient te gebeuren (en dus vaak hoogdrempeliger). Catheter kolonisatie: groei van bacteriën van de tip of aansluitpunt van de katheter

Het gebruik van centraal veneuze katheters wordt geadviseerd bij patiënten zonder permanente vaattoegang en bij wie acute hemodialyse nodig is. De katheterinsertie dient uitgevoerd te worden met behulp van ultrageluid. De positie van de tip dient te worden gecontroleerd onder röntgendoorlichting of met een röntgenfoto Centraal Veneuze Infuus. Contra-indicaties. Maak een Gratis Website met JouwWeb. Breng geen centraal veneuze katheter in op plaatsen met: - Pijn; - Afwijkingen aan de arm of huid; - Verwijderde lymfklieren in de oksel; - Vaatafwijkingen; - Shunt, dit is een overloop van de ader naar de slagade Bij hemodialyse worden met behulp van een kunstnier, afvalstoffen en overtollig vocht verwijderd uit het bloed. Om voldoende bloed naar de kunstnier te leiden is een toegang tot de bloedbaan nodig. Dit kan zijn: een shunt of een katheter in een groot bloedvat. Een katheter in een groot bloedvat wordt een centraal veneuze lijn (cvl) genoemd Een alternatief is het inbrengen van een centraal veneuze katheter, of CVC. Deze katheter, ook wel centrale lijn genoemd, wordt chirurgisch aangebracht in een grote ader in de borst of hals en wordt doorgeschoven naar de bovenste holle ader

Centraal Veneuze Catheter - PDF Gratis downloa

Een PICC-lijn (uitgesproken als piklijn) is een buigzaam dun infuusslangetje dat in een ader van de menselijke bovenarm geplaatst wordt. Het uiteinde van deze lijn komt boven het hart uit in de grote holle ader in de borstkas.PICC is de afkorting van peripherally inserted central catheter, perifeer (dus aan de buitenzijde) ingebrachte centraal veneuze katheter Wat is PICC (centraal veneuze katheter) Een PICC is een vrij nieuw soort infuus. PICC staat voor Perifeer in the brengen centraal veneuze catheter. De lijn wordt in de bovenarm ingebracht en eindigt in een grote holle ader vlak hij het hart. Het wordt gebruikt voor het langdurig toedienen van medicijnen Verwisselen infuusslang centraal veneuze katheter (observatielijst) ja nee + - Cursist benoemt het doel ˜ ˜ ˜ ˜ Cursist benoemt de mogelijke complicaties ˜ ˜ ˜ ˜ Werkwijze ja nee + - Draag zorg voor dubbele controle van de infuusvloeistof en de toedieningssnelhei VERWIJDEREN VAN EEN GETUNNELDE KATHETER 12 SPORTEN EN REIZEN MET EEN GETUNNELDE KATHETER 12 NUTTIGE TELEFOONNUMMERS 14 ANDERE VRAGEN OVER UW KATHETER 14. Getunnelde katheter 3 Het inwendige deel van de katheter bevindt zich in een centrale ader (vene) vlak voor het hart

De Hickmankatheter is een centraal veneuze katheter. Dat wil zeggen: het uiteinde van de katheter ligt in een groot bloedvat, centraal in het lichaam Het verzorgen van een insteekopening van een centraal veneuze katheter volgens de WIP richtlijn (2010) 'Flebitis en bloedbaaninfecties door intraveneuze infu..

Protocollen Voorbehouden,

centraal veneuze katheter maakte het soms een moeilijk af te wegen beslissing om een centraal veneuze katheter/PICC te plaatsen of snel te verwijderen. Het plaatsen van een PICC gebeurt enkel op OKA of het IRCC en in erg zeldzame gevallen aan bed door het katheterteam Verwisselen infuusslang centraal veneuze katheter Omschrijving Gereedmaken nieuw infuustoedieningssysteem met infuuszak/-cassette. Stoppen pomp. Ontkoppelen infuusslang van de centraal veneuze katheter. b Verwijder de huls van de opzuignaald. c Zuig fysiologisch zout 0,9% op in de spuit

Acute zorg en VRH Archives - Pagina 5 van 13 - Zorg LerenPoort- en centrale katheter - Verpleegkundige Methodiek 1

Een centraal veneuze katheter (CVK) wordt gebruik om een directe toegang tot een centrale vene te verkrijgen. Als verpleegkundige voer je één of meerdere handelingen uit bij patiënten die een CVK hebben. Deze e-learning is bedoeld voor een correcte, veilige omgang met centraal veneuze katheters Verwijderen van de katheter. Als het nodig is, verwijdert de nefroloog of verpleegkundige de katheter. Daarna drukt de verpleegkundige de wond een half uur dicht, zodat u geen nabloeding krijgt. Als het bloeden is gestopt, kunt u naar huis. U kunt de pleister na 24 uur verwijderen Een centraal veneuze katheter (CVK) wordt gebruik om een directe toegang tot een centrale vene te verkrijgen. Als verpleegkundige voer je één of meerdere handelingen uit bij patiënten die een CVK hebben. Deze e-learning-training is bedoeld voor een correcte, veilige omgang met centraal veneuze katheters. De training is ontwikkeld door inhoudelijk deskundigen van het Medisch.. De Hickman katheter is een merknaam voor het type centraal veneuze katheter dat gebruikt wordt. Sommige types van de Hickman lijnen worden gebruikt voor dialyse. De Hickman lijnen kunnen voor lange periodes gehandhaafd en gebruikt worden wanneer er een intraveneuze toegang op lange termijn wordt vereist

Complicaties bij liggingsafwijkingen van centraal-veneuze

Een centraal veneuze katheter is een infuus dat in een grote ader geplaatst wordt. De naam van de katheter is afhankelijk van de ader waarin deze zich bevindt. Welke ader gekozen wordt, hangt af van onder andere welke medicatie toege-diend wordt en hoe de waarden van de bloedplaatjes e Centraal veneuze infusie is geschikt voor het langdurig toedienen van geconcentreerde vloeistoffen zoals parenterale voeding en bepaalde medicatie. De centraal veneuze katheter wordt in een grote vene ingebracht. De module is gericht op het: verzorgen v Centraal Veneuze katheter (CVC) Met de Arrow CVC's, biedt Teleflex een van de meest uitgebreide pakketten van CVC's en bijbehorende producten: van Arrowg + ard katheters en ongecoate katheters tot unieke op maat gemaakte kits die een scala aan mogelijkheden bieden zoals de Arrow Raulerson-injectienaald, steriele gatdoeken en veiligheidscomponenten In CWZ Nijmegen kunt u terecht voor het laten plaatsen van een centraal veneuze katheter. Dit is een veilige en niet-pijnlijke manier om langdurig medicijnen toe te dienen

Midline katheter: 1 (van 3) perifeer veneuze infusie. Voordeel is dat de Midline canule minder snel tot kathetergerelateerde bloedbaaninfecties leidt. Verwijder een Midline canule op dezelfde wijze als een ongetunnelde centraal veneuze kathteter. Complicatie centraal veneuze katheter'. Een PICC is een dun slangetje (katheter) van ongeveer 60 cm lang dat via een bloedvat in de bovenarm wordt ingebracht. De PICC wordt opgeschoven totdat de tip zich net boven het hart bevindt. De katheter bestaat na het inbrengen uit een uitwendig en een inwendig deel. Aan het uitwendig deel zitten één of meerder Dit mag alleen door een arts of verpleegkundige gedaan worden die daarvoor bevoegd en bekwaam zijn: het verwijderen van een epiduraal katheter is namelijk een voorbehouden handeling. Deze cursus geeft je kennis en inzicht die nodig zijn om veilige zorg te kunnen geven aan patiënten met een epiduraal en in het bijzonder het veilig kunnen verwijderen van de epiduraal katheter Via de centraal veneuze katheter kunnen we de patiënt ook gaan behandelen: sommige medicijnen veroorzaken irritatie van de aders in de arm of het been. Andere medicijnen moeten dicht bij het hart in de bloedbaan worden toegediend om goed resultaat op te leveren PICC (perifeer ingebrachte centraal veneuze katheter) obstructie. Steriel werken. Probeer door te spuiten met NaCl 0.9% in 2 ml spuit. Indien geen effect, alleen als er macroscopisch bloed in de lijn staat: streptokinase, 50.000 E (= 2 ml van 250.000 E per 10 ml ampul) met 8 ml NaCl 0.9% in 10 ml spuit

Centraal Veneuze Katheter - CVK Zorg Scholing - Een

PatiënteninformatieLees meer in het volgende blad of hieronder op de pagina:Centraal veneuze getunnelde katheter (CVL): het verwijderen van VoorbereidingHet verwijderen van een Centraal Veneuze getunnelde katheter (CVL) gebeurt onder lokale verdoving. U hoeft dus niet nuchter te blijven.Verwijderen van de CVLDe pleister van de CVL en eventueel ook de hechtingen worde c Klem de katheter af en verwijder de spuit. d Gooi de spuit in de afvalbak. 25 Neem de infuusslang en koppel deze aan het (naaldloze) afsluitdopje op de centraal veneuze katheter. Raak de aansluitpunten niet aan. 26 Open de rolregelklem van de infuusslang en hef de afklemming van de katheter op Na afloop van de cursus Centraal Veneuze Katheter beschikt de cursist over kennis en vaardigheden om de voorbehouden- en risicovolle handelingen Centraal Veneuze Katheter (CVK) volgens protocol uit te voeren in een skills-lab situatie. Inhoud en werkwijze

Een centraal veneuze katheter is een soepele lijn die in een groot bloedvat zit dat rechtstreeks naar het hart leidt. Een deel van de lijn steekt door de huid naar buiten. De lijn heeft een speciale dop waarop een infuuslijn of injectiespuit gedraaid kan worden. Er zijn verschillende soorten lijnen met één, twee of drie uitgangslijnen Ongetunnelde hemodialyse katheter Bij u is een katheter geplaatst voor hemodialyse (nierfunctie vervangende therapie). Deze katheter wordt ook wel centraal veneuze katheter genoemd. De katheter bestaat uit een hol slangetje van kunststof en is geplaatst in een groot bloedvat (ader)

Een HD-katheter wordt ook wel een centraal veneuze katheter genoemd. In deze folder hanteren wij de term HD-katheter. Welke toegangen voor hemodialyse zijn er? Bij hemodialyse worden de afvalstoffen en het vochtoverschot uit het bloed gefilterd met behulp van een kunstnier laire katheter. De meeste infecties treden op bij het gebruik van centraal veneuze katheters. Een centraal veneuze kathetergerelateerde infectie kan ernstig verlopen en aanleiding geven tot een sepsis. In de dagelijkse praktijk noemen we dit een lijnsepsis. In het vervolg gebruiken we deze term om een centraal veneuze kathetergerela bij verwijderen centraal veneuze katheter; bij beademing. Gestreefd wordt naar een trombocytengetal boven de 60 x 10 9 /L bij: biopsieën (lever-, nier, longbiopsie en biopsie tijdens bronchoscopie) kiesextractie; algemene chirurgie; inbrengen van een centraal veneuze katheter (Hickman-, subclaviacatheter e.d.) spoelen sinus in KNO-gebied Verwijderen exudrain: X Katherisaties Infuusbehandeling - Inbrengen perifere canule voor infuus (toedieningssysteem) X - Verwisselen infuuszak, verwijderen perifeer canule: X - Toedienen medicatie via perifeer infuus: X - Verwisselen afsluitdopje van (en heparine doorspuiten in en verzorgen van) centraal veneuze katheter (CVK)

Centraal veneuze katheter - Video's Op deze pagina zijn een aantal video's met betrekking tot de centraal veneuze katheter (CVK) voor je op een rijtje gezet. € 9,9 U kunt dit verzoek digitaal invullen. Een overzicht met alle handelingen waarvoor we dit schriftelijk uitvoeringsverzoek nodig hebben, vindt u onderaan het digitale formulier aan de rechterkant van deze pagina. Wanneer u een nieuwe cliënt aanmeldt waarbij één of meer van deze handelingen uitgevoerd moet(en) worden, graag het uitvoeringsverzoek volledig ingevuld meesturen me Perifeer ingebrachte centrale veneuze katheters. Dit is een lange katheter die via een ader in een arm of een been wordt ingebracht naar de grootste ader nabij het hart. Ze worden ook wel 'middellijnkatheters' genoemd wanneer ze zodanig worden geplaatst dat de punt van de katheter in een relatief grote ader blijft

Patiënten met een hematologische ziekte worden met grotere regelmaat regionaal behandeld, waarbij een PICC-lijn of centraal veneuze catheter gebruikt wordt en voor langere tijd in situ blijft. De verzorging van, en omgang met deze infuuslijnen wordt door verpleegkundigen uitgevoerd. Voor relevante documentatie klik HIER. PICC lijn verwijderen Perifeer Ingebrachte Centraal veneuze Katheter U krijgt een Perifeer Ingebrachte Centraal veneuze Katheter. Dit wordt ook wel een PICC genoemd. In deze informatie leest u over: Het inbrengen van de PICC. Wat u wel en niet mag met de PICC. Wanneer u bij problemen contact opneemt met het ziekenhuis Deze minicursus is bedoeld voor zorgverleners die hun kennis willen opfrissen over Centraal Veneuze Katheter bij kinderen. Doorlooptijd De doorlooptijd is ongeveer 20 minuten. Bekijk hier de leerdoelen van de totale cursus. Praktische informatie. Kosten. De kosten bedragen € 0,0

Centraal veneuze katheter (thuiszorg) • ZorgPad

In de meeste gevallen wordt een centraal veneuze katheter (CVC) aangelegd. Deze kunnen ingebracht worden op verschillende plaatsen en bestaan getunneld en ongetunneld. Alle technieken kunnen bestaan uit een of meerdere lumina (lumen/uitgangen). - De Hickman-katheter. De Hickman-katheter, ook wel lange lijn genoemd Read Centraal veneuze katheters: complicaties, postoperatieve controle en dagelijkse verzorging, Bijzijn XL on DeepDyve, the largest online rental service for scholarly research with thousands of academic publications available at your fingertips 9 Verwijder de infuusslang uit de pomp volgens de gebruiksinstructie. 10 Klem de centraal veneuze katheter af. 11 Leg de onderlegger onder de katheter en de (naaldloze) afsluitdopjes (connectoren) op het lumen / de lumina van de katheter. 12 Ontkoppel de infuusslang en de infuuskatheter Verzorgen van de Hickman katheter Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis, wordt de Hickman-katheter dagelijks verzorgd. Het is belangrijk om de katheter goed doorgankelijk te houden. Als er een infuus op aangesloten is, loopt de infuusvloeistof door de katheter en kan deze niet verstoppen

De Centraal Veneuze Catheter - PDF Free Downloa

 1. Centraal veneuze lijn thuis. Vloeibare medicijnen en vocht kunnen ook met behulp van een Centraal Veneuze Lijn (CVL of centraal veneuze katheter) toegediend worden. Een CVL is een slangetje en zit onder de huid vast aan een bloedvat. Dat betekent dat het bloedvat alleen bij het aanleggen van de CVL aangeprikt hoeft te worden
 2. Verzorgen van een centraal veneuze katheter Tijdschrift: Bijzijn XL > Uitgave 6/2012 Auteur: Bohn Stafleu van Loghum Naar e-learning » Toegang tot de volledige tekst krijgen. Abstract. De reeks Voorbehouden handelingen geeft een overzicht van belangrijke.
 3. verwijderen van getunnelde centraal veneuze katheter (verrichting) verwijderen van getunnelde centraal veneuze katheter. verwijderen van getunnelde CVK verwijderen van getunnelde centraalveneuze lij
Opsite iv3000 fixatiefolie infuuskatheter 7 cm x 9 cm

Centraal Veneuze Catheter - Erasmus M

 1. Een recent marktonderzoeksrapport toegevoegd aan de repository van Marketresearch.biz is een diepgaande analyse van de Globale centraal veneuze katheter - markt. Bovendien belicht het rapport ook de uitdagingen die marktontwikkeling en uitbreidingsplannen belemmeren die worden toegepast door toonaangevende bedrijven in de Globale centraal veneuze katheter Industry Market. Het rapport.
 2. Risicovolle handelingen zijn handelingen die onbekwaam en onzorgvuldig handelen vrijwel zeker tot gezondheidsschade zullen leiden. In artikel 36 van de Wet BIG worden 14 categorieën risicovolle handelingen aangemerkt als voorbehouden handelingen.Voorbehouden handelingen mogen beroepshalve slechts worden uitgevoerd door personen die een bepaalde titel dragen (zoals artsen)
 3. 08-01-2015 Verzorgen centraal veneuze katheter: 1 (van 2) MeanderGroep 18-12-2015 Verzorgen centraal veneuze katheter (observatielijst) ja nee + - 14 Blijf de naaf vasthouden met het (tweede) alcoholgaasje, verwijder het gaasje dat om de katheter ligt.

DEELNEMERS: 158 volwassenen gepland om een centraal veneuze katheter te ontvangen; 403 katheters werden bestudeerd. INTERVENTIE: De deelnemers kregen ofwel een standaard triple-lumen polyurethaan katheter of een katheter dat was niet te onderscheiden van de standaard katheter en werd geïmpregneerd met chloorhexidine en zilver sulfadiazine Complicaties die kunnen optreden zijn infecties (zie Katheter gerelateerde sepsis), trombose en occlusie. Ter preventie van trombose en occlusie wordt regelmatige flushing met NaCl 0,9% danwel een heparineslot geadviseerd. Zeldzame katheter gerelateerde complicaties zijn een vena cava superior syndroom en longembolieën Een voordeel van een centraal veneuze katheter ten opzichte van een perifeer infuus is dat deze, afhankelijk van de noodzaak, langere tijd kan blijven zitten. Hierdoor is de centraal veneuze katheter ook geschikt om geconcentreerde stoffen zoals voeding, chemotherapie en antibiotica toe te dienen

 • StyleShoots Eclipse.
 • Event handler jQuery.
 • Klachtenfunctionaris huisarts.
 • Voordelen negatieve druktherapie.
 • Combinatie met Carex.
 • Champs Elysees opening hours.
 • HP Sprocket rood lampje.
 • Toyota Land Cruiser 70.
 • PhysiApp kosten.
 • Reduceerventiel lassen.
 • Cottage tuin planten.
 • Klimaat Cook Eilanden.
 • Event handler jQuery.
 • Weber BBQ onderdelen.
 • Geen zin meer in vriendschap.
 • Twelve u.
 • Auberge ravoux auvers sur oise.
 • Dolderman Letselschade.
 • Dutch Design Week 2020 corona.
 • Sporten met lymfoedeem.
 • E drum modules.
 • Externe harde schijf in thuisnetwerk.
 • All BO4 zombie maps.
 • Mobilis projecten.
 • Tulpen kopen online.
 • Aangetekende zending traceren.
 • Blendr app.
 • Cartoon net.
 • Courgettesoep met zalm en kookroom.
 • Open haard mp4.
 • Vacatures Gemeente Amersfoort.
 • Van pit tot plant.
 • LYNX Webtrader.
 • Waar is veel vraag naar op de markt.
 • Slechte huid na sporten.
 • Landelijke bungalow bouwen.
 • Farouk de Bende van Nijvel.
 • Weight Watchers ervaringen.
 • Golf swing versnellen.
 • Voordelen aardwarmte.
 • Gone Home Switch.