Home

CGK kerkdiensten corona

door Henriette Bal | jan 15, 2021 | kerkdienst en vieringen, corona, Actualiteiten. zingen: ja of nee? Van verschil­lende kanten bereikten ons vragen over het zingen in de kerk, nu de lockdown verlengd is en er zorgen zijn over de verspreiding van de Britse variant van het covid19-virus. basis­advies CGK In feite verandert er niets aan ons.. Voor kerkdiensten is er geen maximum aantal bezoekers meer zolang de ander­hal­ve­meter-afstand wordt bewaard. Daarnaast dient er bij meer dan 100 kerkgangers/bezoekers gereser­veerd en geregi­streerd te worden Die werden immers op de dag na de biddag gecon­fron­teerd met een ingrij­pende richtlijn van de overheid in verband met de verspreiding van het corona­virus. Op veel plaatsen zullen komende zondag de kerkdiensten niet op de vertrouwde manier gehouden kunnen worden Het jeugdwerk, zoals bijvoor­beeld jeugd­ver­e­ni­gingen, valt buiten de beper­kingen van maximaal 30 personen. Voor andere groepen die qua leeftijd gemengd zijn samen­ge­steld, denk aan kerkdiensten, geldt wel de norm van 30 inclusief kinderen/jongeren (per 29 september 2020) De kerkdiensten kunnen gevolgd worden via live beelden (via de website www.cgk-obl.nl ) en via de kerktelefoon. Omdat de kerkdiensten via livestream zijn te volgen, kan de tekst van de liederen meegelezen worden via beeld. Daarom wordt de tekst van de liederen niet meer via de wijkcoördinatoren verstuurd

kerkdienst en vieringen CGK

Vanuit onze verantwoordelijkheid naar anderen, willen we mogelijkheden die er wel zijn benutten, om elkaar te helpen. Dat betekent dat we onze kerkdiensten en andere activiteiten inrichten aan de hand van een coronaprotocol dat voortdurend wordt geactualiseerd op basis van overleggen die vanuit diverse kerkgenootschappen (waaronder de CGK) met het RIVM worden gevoerd Corona protocol en gebruiksplan. Om kerken te helpen de maatregelen goed op te volgen is er een protocol opgesteld dat kerken helpt op het gebied van kerk-zijn in een anderhalve meter samenleving. Het protocol en format gebruiksplan zijn een handreiking om de erediensten en kerkelijke bijeenkomsten gedoseerd en verantwoord op te starten Kerkdiensten . In verband met de maatregelen die genomen zijn omtrent de uitbraak van het corona virus, worden er op zondag om 9:30 en 14:30 uur diensten uitgezonden. Er zijn dan maximaal 30 mensen aanwezig en in de diensten wordt niet gezongen De nieuwe verscherpte Corona maatregelen hebben ook gevolgen voor onze kerkdiensten. De kerkenraad heeft besloten om het advies van het kerkelijk bureau op te volgen. Dit betekent dat er in ieder geval tot 17 januari 2021 alleen online diensten gehouden worden

protocol erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten CGK

 1. Op onderstaande link vindt u het gebruiksplan corona. corona . Kort overzicht kerkbezoek en kerkgebruik. Algemeen Algemene regel: we volgen de richtlijnen van de Overheid en het RIVM. De onderstaande maatregelen gelden bij kerkbezoek. • Per kerkdienst maximaal 30 personen (dat zijn medewerkers inclusief bezoekers en kinderen
 2. Bericht omtrent corona: Conform voorschriften en adviezen van de overheid zijn onze erediensten beperkt toegankelijk. Er is een maximum vastgesteld van 20 personen en de 1,5 meter richtlijn dient gehandhaafd te worden. Gezien de beperkte ruimte in ons kerkgebouw is er gekozen om de gemeente in twee groepen te verdelen die elk één eredienst per zondag kunnen bijwonen
 3. g van de verspreiding hiervan, wijkt de manier waarop we samenkomen nog steeds af van hoe het was

bericht aan alle kerken over coronavirus CGK

De Mattheüskerk heeft de volgende maatregelen genomen rond COVID-19 / het coronavirus (update 10 oktober): De zondagse diensten in het kerkgebouw zijn momenteel helaas beperkt toegankelijk. Wij nemen het advies van minister Grapperhaus en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) over om een meer behoedzame lijn te volgen. Dit betekent dat we - in elk [ De Mattheüskerk is een christelijke gemeente in de Utrechtse wijk Oog in Al. Centraal in ons gemeente-zijn staat de unieke boodschap dat Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Iedere week komen wij 's zondags bij elkaar om te luisteren naar Gods Woord, te bidden en te zingen. Hiernaast zijn er [ Kerk-zijn tijdens corona In dit dossier vind je actuele informatie en praktische tips voor kerken over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Het land op slot. Hoe zit het met kerken? De lockdown heeft ook ingrijpende gevolgen voor kerken. En dat doet zeer, juist ook in deze periode van het jaar. Hieronder geven.. Afgelopen week is er veel gesproken over het aantal bezoekers tijdens de kerkdiensten en afgelopen maandag kwam het dringende advies vanuit de overheid -ondersteund door verschillende Namens de Gebedsgroep SamenOnderWeg en de Gebedskring CGK Bunschoten. Jaarthema: 'Wees heilig na de corona-periode blijven we het digitale. Corona maatregelen. Vanwege de huidige corona maatregelen is het helaas niet mogelijk om een fysieke kerkdienst bij te wonen. Uiteraard zijn de diensten wel digitaal mee te luisteren en te kijken. Van harte welkom om samen, op afstand, de diensten mee te beleven

coronavraagbaak CGK

Kerkdiensten zijn te volgen via kerkomroep of YouTube. Kerkdiensten Deze beginnen in de regel om 10.00 uur en 16.45 uur. In onze diensten gebruiken we de Herziene Statenvertaling van de Bijbel en zingen we uit de Psalmberijming van 1773. Tijdens de corona crisis worden de diensten uitgezonden via kerkomroep. Adres Gelderseweg 10 In deze tijd van corona kunnen de kerkdiensten niet bezocht worden. De kerkdiensten kunt u live volgen. In de agenda kunt u zien welke dominee of kandidaat er voorgaat

CGK Kornhorn - Home

De kerkdiensten zijn vrij toegankelijk en worden elke zondag om 10.00 uur en 18.00 uur gehouden in ons kerkgebouw, Noordwal 30, Leerdam. Een half uur van tevoren is de kerk open. Voor de jongste kinderen, tot en met ongeveer 4 jaar, is er 's morgens kinderoppas Maatregelen CGK Aarlanderveen Corona virus. We zijn een kleine gemeente in onze kerkdiensten zijn normaal gesproken altijd minder dan 100 mensen aanwezig. Daarom gaan de kerkdiensten in onze gemeente door. Maar daarvoor moeten we wel een aantal afspraken met elkaar maken Kerkdienst in beeld Gebruik onderstaande knoppen om rechtstreeks naar de live uitzending te gaan of ons YouTube kanaal te bezoeken. Helaas staat YouTube het niet toe om de live stream te integreren in de website

Corona Christelijke Gereformeerde Gedachtenisker

 1. Website van Christelijke Gereformeerde Kerk Beth-El Sliedrecht. Dagelijks Woord. Efeziers 6:10-12 Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht
 2. Met betrekking tot de kerkdiensten van zondag 22 en 29 maart a.s. houden we de landelijke ontwikkelingen in de gaten. Hierover zullen we u nader berichten. Het omzien naar elkaar blijft belangrijk, juist in deze omstandigheden
 3. 14 februari, 2021. 10:00 ds. S. Griffioen. 17:00 ds. J. van Walse
 4. N.a.v. de Corona lockdown worden er in ons kerkgebouw voorlopig alléén on-line diensten gehouden! Nadere berichtgeving daarover vindt U HIER. De diensten kunt U thuis beluisteren via Kerktelefoon of Internet via deze LINK!! Ook zijn de diensten te volgen via de LIVE-VIDEO verbinding.. De liturgie voor de diensten van zondag 7 februari vindt U HIER
 5. g met de richtlijnen van het RIVM, een aantal maatregelen moeten treffen om verspreiding van het virus te voorkomen
 6. Verder wordt iedereen opgeroepen om thuis waar mogelijk een kerkdienst te beluisteren. Update coronamaatregelen ( December 2020) Op 17 december heeft de kerkenraad met pijn in het hart besloten dat ze het dringende advies van zowel de overheid als het CIO waar ook de CGK in participeert op te volgen en tot en met D.V. zondag 17 januari online diensten te verzorgen

Corona - CGK De Hoekstee

 1. Bericht omtrent corona: Conform voorschriften en adviezen van de overheid zijn onze erediensten beperkt toegankelijk. Er is een maximum vastgesteld van 20 personen en de 1,5 meter richtlijn dient gehandhaafd te worden. Gezien de beperkte ruimte in ons kerkgebouw is er gekozen om de gemeente in twee groepen te verdelen die elk één eredienst per zondag kunnen bijwonen
 2. De CGK Groningen en NGK Haren willen samen een gemeente van Jezus Christus zijn. Daarbij richten we ons op Gods liefde. Ons geloof delen we in de gemeente en in kleine kringen. Zo willen we groeien in toewijding aan Hem en aan elkaar
 3. Inloggen op CGK Oud-Beijerland. Nog geen account? Gebruikersnaam of e-mailadres. Wachtwoord. Onthoud mij. Luister de kerkdienst mee. Luister/kijk de kerkdienst mee. Wij hebben iedere zondag een kerkdienst om 09.30 uur en 17.00 uur tenzij anders vermeld in de agenda. Corona. Laatste update:.
 4. Bethelkerk zendt uit tijdens Corona De Bethelkerk houdt de kerkdiensten enkel online met slechts de daarvoor benodigde ambtsdragers en de medewerkers die de interuitzending mogelijk maken. Via deze link kun je de kerkdienst ook later terug luisteren/ terugzien
 5. Gezien de Corona-situatie en de maatregelen die er gelden, hebben wij helaas definitief besloten om de Winter VakantieBijbelClub niet door te laten gaan. DE KERKDIENSTEN Iedere zondag worden er twee kerkdiensten gehouden
 6. g van de verspreiding hiervan, wijkt de manier waarop we samenkomen nog steeds af van hoe het was

Officiële regelgeving voor kerken Steunpunt Kerkenwer

 1. Wat de protocollen voor de kerkdiensten betreft. Wat ik mis is de aandacht voor alleengaanden in de kerkdiensten in Corona tijd. Per 1 juli mogen we weer bij elkaar in de auto, volop OV reizen zonder 1,5 meter afstand. Ook op een terras en in restaurant mogen twee personen, bij elkaar zitten, zonder 1,5 meter afstand
 2. CGK De Open Hof Na een lange fase De corona-commissie heeft zich gebogen over de vraag wat deze maatregelen betekenen en wat we kunnen en moeten doen afweging zijn de volgende regels in onze gemeente van kracht gedurende de lockdown: Lockdown. Laatste update: 17 december. Kerkdiensten (ochtenddiensten) Deze zijn geheel online. Alleen de.
 3. Corona nieuwsberichten. Catechese online 15 januari 2021. Beste jongere, zoals je weet kunnen de catechisatielessen niet fysiek doorgaan. u in de vorige nieuwsbrief werd meegedeeld heeft de kerkenraad zich afgelopen dagen beraden over de uitzending van de kerkdiensten
 4. Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten Dit protocol is opgesteld voor gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland. De concrete invulling van dit protocol behoort tot de verantwoordelijkheid van de kerkenraad en behoeft een lokale en op het kerkgebouw toegespitste invulling

Kerkdiensten - cgk-midwolda

 1. Op onze website vindt u alle informatie over de Christelijke Gereformeerde Kerk Noordeloos
 2. Kerkdiensten. De kerkdiensten vormen het kloppend hart van onze gemeente. U bent van harte welkom in onze kerkdiensten, maar ook bij onze overige activiteiten. Neemt u bij vragen gerust contact met ons op. Meer informati
 3. CGK 'Maranatha' Zeewolde Maranatha betekent dat Jezus eenmaal terugkomt naar deze aarde. Hoofdmenu. Gebruiksplan Kerkgebouw in corona-tijdperk Kerkdiensten. Kerkdiensten Kerkdiensten. Kerkdiensten zijn te volgen via kerkomroep:.

CGK Nieuw Venne

CGK Kornhorn - Corona

CGK RIJNSATERWOUDE - www

Website van de Christelijke gereformeerde kerk Kornhorn. Hier kunt u de diensten via internet beluisteren. (Vanaf mei 2020 te beluisteren via kerkdienstgemist Maatregelen in verband met corona Vanwege de lockdown worden er voorlopig tot en met zondag 17 januari alleen online-diensten gehouden. Op het Youtube-kanaal van onze gemeente is elke zondag om 10.00 uur en 17.00 de livestream van deze diensten te zien Website van de Christelijke gereformeerde kerk Kornhorn. 24 januari 9.15 uur ds. R. Jansen Collecten: kerkelijke kassen/kerk/sponsorkinderen Woord en Daa

Klik op deze link voor de actie VoorElkaar.. Wanneer u als gast onze kerkdiensten wilt bezoeken, kunt u zich melden bij de scriba. Via het mailadres: scriba-driebergen@cgk.nl Welkom! Welkom op de website van de Christelijke Gereformeerde (Immanuël) Kerk te Driebergen Kerkdiensten live. Op deze pagina kunt u de kerkdiensten live meeluisteren of meekijken. De live uitzending begint ongeveer 10 minuten voor aanvang. Liturgie: Zondag 7 februari 10:00 uur Lezen: Mattheus 26: 69 - 27: 10 Psalm 119: 62 Psalm 42: 2, 3 Psalm 145: 6 Psalm 126: 3. Zondag 7 februari 17:00 uu De 3GK-gemeente is een samengaan van een drietal Hengelose kerken. Per 1 januari 2019 hebben de plaatselijke Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK), de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK), en de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) (GKv) besloten om in Hengelo (O) één kerk te vormen en zijn als zodanig gefuseerd Website van Christelijke Gereformeerde Kerk Beth-El Sliedrecht. Dagelijks Woord. Galaten 1:3-5 Genade zij u en vrede van God den Vader, en onzen Heere Jezus Christus; Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar den wil van onzen God en Vader; Denwelken zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid Welkom op de website van de Renatakerk Enschede oost. Wij heten u welkom op de website van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Enschede-Oost. Deze website heeft tot doel om u te informeren over waar wij voor staan en wat wij zoal doen

Corona. Door de voorbereidingscommissie is een gebruiksplan opgesteld voor de gemeente in coronatijd. Gebruiksplan kerkgebouw de Kandelaar. Livestream. Kijk hieronder live mee met de kerkdienst of ga naar kerkdienstgemist.nl Welkom. Welkom op de website van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Ermelo. Corona-virus. In verband met het Corona-virus worden vanaf 1 juli 2020 de erediensten gehouden met het door de overheid aangegeven maximale aantal aanwezigen Kerkdienst a.s. zondag. Zondag 7 februari 2021 I.v.m. de Corona situatie is er geen b ezoek mogelijk van de kerkdienst, wel is er een livestream in Zierikzee te beluisteren of te bekijken. Aanvang 10:00 en 18:00 uur. klik hier . U kunt onze kerkdiensten (eigen kerkgebouw) live en achteraf, beluisteren via internet op kerkdienstgemist.nl: klik hie Voor het bijwonen van de kerkdienst ontvangt een persoonlijke uitnodiging (per gezin.) U bevestigt met uw aanmelding en uw komst. Met uw aanmelding bevestigt u dat u geen corona-klachten heeft of andere soortgelijke klachten heeft. Volg de aanwijzingen van de coördinatoren die bij het kerkgebouw staan op. Een zitplaats wordt toegewezen

Onze kerkdiensten en corona COVID-19 - CGK Kampe

CGK - 's-Gravenzande. Home; Informatie. Wie zijn wij; Wat geloven wij; Wat doen Lees meer over Livestream kerkdiensten; Abonneer op Kerkdiensten. overzicht diensten. Agenda. 05 februari Zie startpagina. 07 februari - 09:30: Doopdienst (ivm corona uitgesteld) volledige agenda. Bijbeltekst van de dag. Contactgegevens. Monsterseweg 12 2691. De kerkdiensten thuis meekijken, Vanaf 29-03-2020 geen samenkomst in de kerk. Luister online mee met de dienst. Nieuwsbrief CGK Aarlanderveen Coronavirus - deel 3 Als we het nieuws volgen dan grijpt het cornoavirus Maatregelen CGK Aarlanderveen Corona virus

Corona » CGK UTRECHT-WES

Met de laatste corona-maatregelen worden weer een hoop mensen getroffen. Maar het kabinet heeft een zorgvuldige afweging moeten maken en weer gekozen voor een lockdown. Het gaat in tegen ons gevoel en verlangen, maar we hebben helaas weer moeten besluiten om de kerkdiensten alleen via livestream te laten volgen Website van CGK De Hoeksteen Emmeloord. Waar we samen willen groeien in geloof, Kerkdienst CGK 14 feb - 09:30 Kerkdienst CGK+NGK 14 feb - 19:00. Kerkdienst Live. 07 feb 16:30 Connect dienst - Voorganger: Ds. Corona. Voor sommigen alleen maar lastig,. CGK Nieuwe Pekela. Naar de inhoud springen. CGK Nieuwe Pekela. Christelijke Gereformeerde Kerk. Menu Home. Na aanleiding van de verandering in de regels rondom corona hebben we een nieuw protocol. Voorbereidend leesrooster kerkdienst 25 oktober 2020

Corona » CGK UTRECHT-WEST - Star

Besluiten van 9 oktober 2020 Met pijn en tegenzin, beseffende onze verantwoordelijk in meerdere opzichten, hebben we besloten het aantal kerkgangers te laten dalen. Op het rooster staat welke personen welkom zijn in de kerkdienst Hartelijk welkom bij de Christelijke Gereformeerde Kerk van Nunspeet. Dit is de website van de CGK-Nunspeet met veel informatie over onze kerk. U bent ook hartelijk welkom in de diensten op zondag in onze beide kerkgebouwen, de Dorerk aan de Gruppendelerweg en de Oenenburgkerk aan de Vlierweg Neem een kijkje bij de kerkdiensten en loop gerust eens binnen om te horen waarom het geloof in Jezus ons zo diep raakt. Onze diensten worden live uitgezonden met camera beelden vanuit de kerk. Kijk bij CGK Live of ga naar ons YouTube kanaal. Agenda. 07-feb - 9:30 - 10:30 uur Ds. J. Nutma. 07-feb - 16:30 - 17:30 uu Een overzicht van de kerkdiensten kunt u vinden in onze agenda. Neem contact met ons op als u meer wilt weten over (het bezoeken van) de kerkdiensten. 0618478473. info@cgk-oudvossemeer.nl. CGK Oud-Vossemeer Molenstraat 61 4698 BB Oud-Vossemeer ©2020 CGK Oud-Vossemeer.

Verbonden door het Woord, veelkleurig gevierd. Onze gemeente komt op zondag verspreid over de stad Zwolle op drie verschillende plekken samen om kerkdiensten en vieringen te houden: in de Zuiderhof, de Noorderkerk en de Verrijzeniskerk.Ook komen we er op bijzondere christelijke feestdagen samen en voor doop- en belijdenisdiensten In verband met de corona maatregelen gelden er vanaf 1 juli 2020 voor diensten speciale voorwaarden om de diensten weer gedeeltelijk in de kerk te kunnen voortzetten. Deze voorwaarden kunnen worden bekeken door op de onderstaande knop te klikken Maatregelen met betrekking tot Corona. Update 15-10-2020. U wordt opgeroepen uw giften per bank over te maken op bankrekening NL 37 RABO 0155 7383 21 t.n.v. CGK Renswoude. Samenzang. Een belangrijk element van de kerkdienst is de samenzang. Zingen is een belangrijk onderdeel van de eredienst Als u een plek wilt reserveren voor een kerkdienst klik dan hierboven op de kerkdienst waarvoor u wilt reserveren. Hierna ziet u een gedetailleerde beschrijving van het agenda-item waar u kunt aangeven hoeveel plekken u wilt reserveren. Klik hier om uw plek te annuleren voor een kerkdienst (let op hiervoor moet u inloggen in kerkspot) CGK 'Maranatha' Geschiedenis; Kerkdiensten; Kerkenraad; Catechisatie; Ledeninfo; ANBI; AVG; Contact; Verenigingen een gift overmaken en collecte; Gebruiksplan Kerkgebouw in corona-tijdperk Gebruiksplan.

Corona dossier - Diaconaal Steunpun

Update kerkdiensten december Op basis van de nieuwe maatregelen houden we vanaf zondag 20 december t/m zondag 7 februari uitsluitend kerkdiensten zonder bezoekers. De diensten worden gehouden zoals gepland, maar alleen met de mensen die een taak hebben om de diensten mogelijk te maken CGK 'Maranatha' Geschiedenis; Kerkdiensten; Kerkenraad; Catechisatie; Ledeninfo; ANBI; AVG; Contact; Verenigingen 'Levend Water' 'De Lichtboei' Bijbelkring 'De Bron' Vrouwenvereniging Lydia koor Elijah; activiteiten commissie; Roemenie; Meer weten over het christelijke geloof; geloofstoerusting; naar de zondag; een gift. De Bijbel, Gods woord, is de basis van ons geloof en onze leidraad door ons leve De kerkenraad heeft de gang van zaken tijdens de diensten op biddag en afgelopen zondag geëvalueerd. Ook hebben we de richtlijnen van de overheid, berichten en informatie die tot ons kwam, en reacties van enkele leden meegenomen in een nieuwe afweging NPO gaat kerkdiensten uitzenden op tv vanwege corona De komende weken zendt de EO iedere zondagmorgen om 9.20 uur een televisie-kerkdienst uit op NPO 2. Aanleiding voor de speciale tv-diensten zijn de maatregelen rond het coronavirus, die eerder vandaag bekend werden gemaakt

Onze kerkdiensten worden daarom zowel in beeld en geluid live uitgezonden. De live-uitzending van de ochtenddienst start om 9.30 uur, die van de middagdienst om 17.00 uur. U kunt op dat moment of later meekijken en/of luisteren via ons YouTube-kanaal of www.kerkdienstgemist.nl CGK Landelijk. CGK Dienstenbureau; Theologische Universiteit (TUA (1 Petrus 1:3-5) Plaats: De Schuilplaats Wegens de corona maatregelen kunt u zich aanmelden via de website van de kerk u krijgt daarna een uitnodiging (let er wel op vol is Iedere zondag worden er twee kerkdiensten gehouden. 's Ochtends om 10:00 uur 's Middags om 17:00. Of IBAN NL46 INGB0000834653 t.n.v. penningmeester CGK Oosterbeek. Let op: Niet overmaken naar de rekening voor de aanschaf van #22 Nieuwsbrief i.v.m. de corona-epidemie #21 Nieuwsbrief i.v.m. de corona Reserveren voor een kerkdienst Als u een plek wilt reserveren voor een kerkdienst klik dan hierboven op de kerkdienst waarvoor u. preekrooster liturgie kerkdiensten diensten luisteren diensten via kerk tv kindernevendienst kindercrÈche route orgel combo technie Bevrijd om vrij te zijn Jezus Christus kwam om ons te bevrijden uit allerlei vormen van slavernij. Hij wil vervolgens dat we als vrije mensen verder

In de kerkdienst gebruiken wij de Statenvertaling en zingen we Psalmen uit de oude berijming (1773). Op deze website geven wij u een beeld van onze kerkelijke gemeente. U vindt er de kerkdiensten, activiteiten en adressen. Verder kunt u kennismaken met de verenigingen en commissies, die elk op hun eigen wijze actief zijn binnen onze gemeente Website van de Christelijke gereformeerde kerk Kornhorn. 01 november 09.15 uur ds. R. Jansen Collecten: kerk/bloemenfonds/voedselbank Grootegast-Maru Fotografie: Johan Aalvanger. ANBI gemeente-Ulrum-anbi-pdf Asingastraat 43 9971 CA Ulrum Mail: info@cgk-Ulrum.nl © 2021 CGK Ulrum. Thema gemaakt door Anders Noren. Predikant: Ds. D.A. Brienen dik.brienen@gmail.com scriba@cgk-hardenberg.nl Reguliere diensten Zondag 10.00 uur Zondag 14.45 uur Tijdens de zomervakantie: 9:00, 11:00 en 16:30 uu

Home - CGK De Hoeksteen - Een plek voor eigentijds geloven

Ook staat er op de website meer informatie omtrent de kerk en corona. Overzicht met online kerkdiensten van drie Gereformeerde Kerk- en samenwerkingsverbanden van GKV, NGK en CGK. Taizé Nederland Online gemeenschappelijke gebeden, meditaties en workshops Kerkdiensten i.v.m. Corona. Home Kerkdiensten Kerkdiensten i.v.m. Corona. In verband met de coronacrisis zullen we de kerkdienste voorlopig zonder kerkgangers houden. De diensten zijn zowel via audio als video bij te wonen via kerkdienstgemist.nl Kerkdiensten en corona De SGP is geschrokken van het advies van minister Grapperhaus: maximaal 30 mensen per kerkdienst en niet zingen. Kees van der Staaij: Dit gaat wel heel erg ver en dit raakt ons allemaal diep. We moeten zorgvuldig wegen hoe we met dit advies omgaan. In het licht van de strenge. Drachten, 14 maart 2020 Geachte broeders en zusters, beste gemeenteleden, Naar aanleiding van de spoedvergadering van de kerkenraad omtrent de ontstane situatie aangaande het Corona virus, kunnen we u mede delen dat de volgende besluiten zijn genomen in deze: We hebben als uitgangspunt gekozen de preek van biddag

Video: CGK Bunschoten: Gemeentenieuw

CGK Kornhorn - 2018Kerstdienst CGK - CGK De Hoeksteen24 juni – Palet van middag- en avonddiensten – TabernakelkerkHistorie » CGK UTRECHT-WEST
 • Voortuin boerderij.
 • Moeder van mila kunis.
 • Duits restaurant Winterswijk.
 • Richard Strauss.
 • Waterverf inspiratie.
 • Betekenis brood avondmaal.
 • George Orwell citaten.
 • Granaatappelmelasse vervangen.
 • Wod start quest horde.
 • CAO Uitzendkrachten NBBU 2020.
 • Groeilamp aveve.
 • Goedkoopste nieuwe auto 2021.
 • Melkglas tafel.
 • Yellowtail amberjack.
 • Sterilisatie vrouw of man.
 • Wrangler arizona w34 l32.
 • Bariatrische chirurgie BMI.
 • Houten klok maken.
 • Optromist.
 • De Roon.
 • Red velvet Drie Graefjes recept.
 • Michael Kors schoenen.
 • Mexicaans restaurant Prinsestraat Den Haag.
 • Overbelichte lucht Lightroom.
 • Houten klok maken.
 • Starship band.
 • Menselijk hart.
 • Museum aan de IJzer Nieuwpoort.
 • Politie logo tekenen.
 • Hotel Vue Berg en Terblijt.
 • Slagingspercentage middelbare scholen Arnhem.
 • Matroesjka 7 delig.
 • Game opleiding mbo.
 • Suku di bolo.
 • Gebroken handwortelbeentje symptomen.
 • Waylon boos The voice.
 • Zeeschuim.
 • Tickets Dekmantel Festival.
 • Vale English.
 • Biografie Nietzsche.
 • Gevechten op school.