Home

Klachtenfunctionaris huisarts

Ook ontevredenheid over de assistente, praktijkondersteuner, waarnemend huisarts of de huisartsenpost kunt u met de huisarts bespreken. Klacht indienen bij de klachtenfunctionaris. Als het gesprek met de huisarts niet naar uw tevredenheid verloopt, kunt u een klacht indienen. U kunt uw klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris De klachtenfunctionaris kan bemiddelen tussen u en uw huisarts om uw klacht op te lossen. Vul hiervoor het formulier indienen klacht volledig in en verzend het. U krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht over de behandeling van uw klacht De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190. Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg

Klachten over de huisarts Thuisart

 1. SKGE: voor een betere eerstelijnszorg. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) beoogt een betere en snelle aanpak van klachten. Patiënten kunnen gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de patiënt en de zorgverlener het beste werkt
 2. De klachtenfunctionaris kan u informeren over de klachtenregeling en bemiddelen tussen u en de behandelaar. Dit is geregeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die op 1 januari 2016 in werking is getreden. De wet regelt dat elke zorgaanbieder in Nederland over een klachtenfunctionaris moet beschikken
 3. Bespreek een klacht eerst met je huisarts. Kom je er samen niet uit leg de klacht dan voor aan de klachtenfunctionaris. Levert dat geen resultaat op, dan kun je je klacht indienen bij de Geschillencommissie Huisartsenzorg, die valt onder de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) of bij de Geschilleninstantie DOKh
 4. Ga dan naar de klachtenfunctionaris. Deze helpt u om samen met de zorgaanbieder een oplossing te vinden. De klachtenfunctionaris is gratis voor u. De klachtenfunctionaris kan u ook adviseren over verschillende andere instanties waar u terecht kunt met uw klacht. Sinds 2017 moeten zorgaanbieders verplicht een klachtenfunctionaris hebben
 5. De weg die een klacht van een patiënt volgens de Wkkgz aflegt, is kort samengevat: u probeert als huisarts de klacht zelf in een laagdrempelig gesprek met de patiënt op te lossen; lukt dat niet, dan volgt bemiddeling van een (regionale) klachtenfunctionaris; als ook dat nog geen oplossing biedt, volgt bemiddeling en desnoods een bindend oordeel van de landelijke geschilleninstantie
 6. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. Huisartsenpraktijk Het Zorgkwartier is aangesloten bij de klachtenregeling van de SKGE. Waarnemend huisarts dr. Wennemars heeft een eigen.
 7. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088- 0229190. Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg

Klacht over uw huisarts - SKG

De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088-0229190. Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt deze klachtenfunctionaris bereiken op telefoonnummer (088) 0229100. Als u er met uw huisarts én met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg Ga NIET naar de huisarts toe. De huisarts of assistente zal u aan de telefoon vragen stellen. Probeer te voorkomen dat u het coronavirus krijgt of aan anderen geeft: Was uw handen vaak met zeep. Nies en hoest in uw elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes. Geef anderen geen hand. Houd 1,5 meter afstand van anderen. Ga niet naar drukke plekken Sinds 1 januari 2017 functioneert de Huisartsen klachten commissie Amsterdam niet meer. Sinds deze datum in de nieuwe klachtenwet van kracht en dient u aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie en over een klachtenfunctionaris te beschikken. Lidmaatschap via de HKA is niet mogelijk, daarom is uw contributie verlaagd met de hoogte van het bedrag van uw lidmaatschap van d

De SKGE-klachtenfunctionaris is zonodig ook telefonisch te bereiken: 088-0229190. Webformulier SKGE. Komt u er met uw huisarts en na bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit, dan kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de Geschilleninstantie Huisartsenzorg De klachtenfunctionaris kiest geen partij en behandelt uw klacht vertrouwelijk. De huisarts of assistente zal u aan de telefoon vragen stellen. Probeer te voorkomen dat u het coronavirus krijgt of aan anderen geeft: Was uw handen vaak met zeep. Nies en hoest in uw elleboog De klachtenfunctionaris neemt tijdens deze procedures de principes van hoor en wederhoor in acht. De klager ontvangt na behandeling van de klacht een brief van de huisarts met zijn bevindingen over de klacht. De huisarts vermeldt daarin welke beslissingen over en naar aanleiding van de klacht zijn genomen GGZ NHN beschikt over een klachtenfunctionaris waar u terecht kunt met uw onvrede of klacht. De klachtenfunctionaris is er voor cliënten, hun wettelijk vertegenwoordigers en voor familie en naasten. De klachtenfunctionaris heeft als taak opvang, ondersteuning en advies te geven aan degene die de klacht indient Daarom is het belangrijk dat patiënten die de zorgverlening binnen een huisartsenvoorziening als onprettig hebben ervaren hun onvrede of klacht makkelijk kunnen bespreken. Ook is het belangrijk dat zorgverleners open staan voor het signaleren van onvrede en het bespreken van klachten.Een laagdrempelige klachtenopvang draagt bij aan het (herstel van) vertrouwen van de patiën

U kunt dan een gesprek aanvragen met uw huisarts. Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190. Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088-0229190. Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg van de SKGE

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen Lukt dit niet, dan brengt uw arts u in contact met de klachtenfunctionaris van HKN Huisartsen. Klachtopvang. U krijgt een gesprek met de klachtenfunctionaris. Deze vangt u met uw klacht als het ware op. De klachtenfunctionaris ondersteunt u gedurende het traject Onze huisartsen werken vele jaren in deze wijken en hebben geregeld contact met andere zorg- en welzijnsorganisaties. Wij hebben met deze organisaties speciale programma's ontwikkeld voor onder meer chronisch zieken, GGZ en jeugd. Zie ons speciale aanbod voor het volledige overzicht. De Doc is op werkdagen van 8.00 tot 17.00 geopend

Klachten /Misverstanden (voorkomen) – Huisartspraktijk E

Huisarts A. Teszler telefoon 020-6901837 spreekuur maandag-dinsdag-woensdag-vrijdag donderdag waarneming huisarts I. Bruinse De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. Daarbij kiest de klachtenfunctionaris géén partij, maar helpt u en de huisarts/huisartsenpost om de klacht samen op te lossen. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk Klachtenfunctionaris huisartsenpost. Geschillencommissie huisartsenpost. Huisartsenpost aansprakelijk stellen. LET OP: Naast het melden van de klacht bij de huisartsenpost, kunt u de klacht ook kenbaar maken bij een onafhankelijke instantie. Dit kan wanneer direct contact met de huisarts, triagist,.

Welkom op de praktijkwebsite van huisartsenpraktijk Willemsen en de Vet. Sinds 14 oktober 2018 onder een dak met andere zorgverleners in Gezondheidscentrum de Linde. Ons adres is Burg. Langmanstraat 4 3851 NM Ermelo, (boven de supermarkt de Plus) in het Gezondheidscentrum de Linde. Telefonisch zijn we bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8 tot 17 uur De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht tebemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daaromgeen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. Uw huisarts is aangesloten bij de klachtenregeling van Dokh waarover u hierna informatie vindt. Klachtenregeling DOK Als klachtenfunctionaris zie ik dit als de kern van mijn werk. Samen met klager en huisarts probeer ik, als onafhankelijke en onpartijdige derde, de onvrede bespreekbaar te maken zodat de patiënt zich gehoord en serieus genomen voelt in zijn klacht en de huisarts de gelegenheid krijgt daar lering uit te trekken

De klachtenfunctionaris kan zo'n gesprek op gang brengen. Taken. De klachtenfunctionaris is iemand bij wie u kunt binnenlopen, die u kunt bellen of e-mailen. U kunt hier terecht om advies te vragen als u ontevreden bent of een klacht hebt. De klachtenfunctionaris is goed op de hoogte van de klachtenregeling van de zorgaanbieder Nivel hield veertien diepte-interviews met patiënten over hun ervaringen na een klacht over de huisarts. Het is soms lastig om als direct betrokkene op een klacht te moeten reageren. Een klachtenfunctionaris of het organiseren van peer support kan dan een oplossing zijn. Bij de start van een geschillenprocedure zouden klagers beter geïnformeerd moeten worden over [ De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088-0229190. Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie voor de huisartsenzorg, de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg Harma Vos, skge-klachtenfunctionaris 'Fout gegaan is niet altijd fout gedaan' VKIG-lid Harma Vos is als doorgewinterde klachtenfunctionaris sinds kort in dienst bij skge. Ze doet dit werk ook voor een huisartsenpost en twee VVT-instellingen. De afgelopen jaren heeft ze honderden klachten langs zien komen. En nog steeds vindt ze iedere klacht even belangrijk. Wat ik [ Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen

Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. Geschilleninstantie huisartsenzorg Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088-0229190. Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de (landelijke) geschilleninstantie huisartsenzorg (www.kringhaaglanden.nl). Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088-0229190. Als u er met uw huisarts en met de bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg Op dat moment zijn dan ook onze assistentes en huisartsen op de hoogte en u zult vanzelf een uitnodiging gaan ontvangen. Houdt u tot die tijd onze website in de gaten. U bent welkom op ons gezondheidscentrum. Dan kunt u ook naar een onafhankelijke klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris is ook te bereiken op telefoonnummer 088-0229190. Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg 1. Bespreek uw klacht met de huisarts (of met de klachtenfunctionaris van de praktijk) In het algemeen kunt u de klachten het beste eerst met de huisarts bespreken, hoe moeilijk dat ook voor u is. Als de huisarts niet weet, dat u ontevreden bent, kan hij/zij ook niet proberen de klacht op te lossen De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190. Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend

De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088-0229190. Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg De klachtenfunctionaris kiest geen partij en behandelt uw klacht vertrouwelijk. U kunt uw klacht indienen door een mail te sturen naar info@hcdo.nl. Of bel met de klachtenfunctionaris 0570-501770. Komt u ook met de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing, dan kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de Geschilleninstantie Huisartsenzorg De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel, maar probeert te bemiddelen tussen u en de huisarts. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van DOKh.nl. De klachtenfunctionaris is te bereiken op telefoonnummer 020-5208325

Onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris

Waar kan ik terecht met een klacht over een arts of

Huisartspraktijk Onder de Toren

Klachtenregeling - Huisartspraktijk te Pask

Huisartsenpraktijk MOSA

Huisartsenpraktijk Ankone en Doppe

 1. Nieuwe klachtenwet: wat moet u geregeld hebben? LH
 2. Klachtenregeling - W
 3. Klachtenfunctionaris - GGZ NH
 4. Klachtenopvang NH
 5. Huisartsenpraktijk de Bee

Huisartsenpraktijk Vrachele

 1. Huisartsenpraktijk Den Hoe
 2. Huisarts Langezwaag - De website van huisartslangezwaag
 3. Huisartsenpraktijk Roomburg
 4. Huisartsenpraktijk Yazdani - Huisartsenpraktijk Yazdan
 5. Klachtenregeling - Huisartsenpraktijk Gramsbergen

Huisartsenpraktijk MOS

 1. Klachtenregeling - Huisartspraktijk Rottschäfe
 2. Klachtenregeling - Huisartspraktijk Hundscheid - ROGGE
 3. Klachten - HKN Huisartse
 4. De Doc Huisartsen - de Doc Huisartsen Den Haa
 5. Klachtenregeling - Huisartsenpraktijk L
 6. Klachtenregeling - P
 7. Klachtenregeling - Huisartsenpraktijk Woudriche

Huisartsenpraktijk De Ginkel - Huisartsenpraktijk De Ginke

 1. Praktijk Huisarts Teszler - Huisartsen Diemen Centru
 2. Klachtenregeling - Spoedpost Huisartsen Apeldoor
 3. Klacht huisartsenpost? Dit moet je doen! Zorgklacht
 4. Home - Willemsen en de Ve
Klachtenregeling - Huisartsenpraktijk Veenhuisartsenpraktijk mondriaanlaan – EMC Nieuwegein
 • Pokémon GO events.
 • JQuery slider.
 • Nep planten badkamer.
 • Cyclavance ervaringen.
 • Voorzet schouw marmer.
 • Veel liefs in het Frans.
 • Analyse koopgedrag.
 • Mariamaand betekenis.
 • Walnoot hout.
 • Raise Your Voice Netflix.
 • Fiber beschikbaarheid.
 • Geslachtsverhouding.
 • Inhoud bierglas.
 • E drum modules.
 • Videocamera huren.
 • Sylvester Stallone, son.
 • Ontspanner gasfles butaan.
 • High tea Wijchen Thuis bij Fien.
 • Clementoni Wetenschap 4 in 1.
 • The last of us part 2 preorder.
 • Rasputin.
 • Locatiemanager film.
 • Dagaanbieding PLUS.
 • Bunte Hengelo.
 • Saltro feces onderzoek.
 • Minimale wanddikte berekenen.
 • La mappa dell'inferno wikipedia.
 • De Vier Hoeven Tienhoven te koop.
 • Assimileren synoniem.
 • ERA vb&t Makelaars.
 • Miss België rondes.
 • Tomorrowland 2006 stages.
 • Aversie synoniem.
 • Eventim alternatief nummer.
 • Atletiek speerwerpen.
 • Kirk Cameron wife.
 • Wortelonkruiden bestrijden.
 • Goedkope theepot.
 • Gebroken handwortelbeentje symptomen.
 • Corbiaar.
 • Adam zoekt Eva terugkijken.