Home

Intra uteriene groeivertraging

Stratech INTTRA-koppeling - Ook snel exporteren over zee

Wat is intra-uteriene groeivertraging? Als een kindje in verhouding tot de zwangerschapsduur te klein is, is sprake van Intra-Uteriene Groei Retardatie (IUGR). Intra-uterien betekent: in de baarmoeder, retardatie betekent: vertraging. Als uw gynaecoloog vermoedt dat sprake is van IUGR, wordt in het ziekenhuis een nauwkeurige echo gemaakt Intra-uteriene groeivertraging Wanneer uw baby in verhouding tot uw zwangerschapsduur te klein is wordt er gesproken van intra-uteriene groeivertraging. (Intra-uterien = in de baarmoeder.) Als uw verloskundige of gynaecoloog vermoedt dat er sprake is van een intra-uteriene groeivertraging dan wordt er in het ziekenhuis een nauwkeurige echo gemaakt Wat is intra-uteriene groeivertraging? Dit probleem, ook bekend als IUGR, is een medische aandoening die aangeeft dat de groei van een baby onder de normale normen ligt. Het is belangrijk om te vermelden dat deze baby's niet alleen klein zijn, maar de snelheid van hun groei in de baarmoeder vertraagd is. De gevolgen van intra-uteriene groeivertraging zijn onder meer een laag geboortegewicht en andere complicaties bij de geboorte. Een laag geboortegewicht verwijst naar dat onder de 2,6 kilo We spreken van intra-uteriene groeirestrictie (IUGR) als de baby in de buik minder groeit dan verwacht mag worden.Wat zijn de oorzaken? De oorzaken van IUGR kunnen zeer verscheiden zijn:problemen bij de baby zelf, zoals bepaalde aangeboren afwijkingenproblemen in de werking van de moederkoek waardoor de baby minder voeding krijgt.IUGR wordt vaak gezien samen met bijvoorbeel Er zijn twee soorten intra-uteriene groeivertraging: Disproportioneel (asymmetrisch) Het lijfje van je baby is te klein en de verhoudingen zijn afwijkend. Het buikje is dan naar verhouding kleiner dan de andere lichaamsdelen. Deze vorm van groeivertraging wordt het meest gezien bij een verminderde werking van de placenta

Foetale Groeivertraging, in medische termen ook wel intra-uteriene groeivertraging genoemd, betekent dat het kindje in verhouding tot de zwangerschapsduur, te klein is. Er is dan sprake van Intra-Uteriene Groei Retardatie (IUGR). Intra-uterien betekent: in de baarmoeder, retardatie betekent: vertraging Groeibeperking of -vertraging van de baby tijdens de zwangerschap (foetale groeivertraging, FGV, of intra-uteriene groeiretardatie, IUGR) wil zeggen dat uw baby te klein is voor de duur van de zwangerschap Wat is intra-uteriene groeivermindering? IUGR is een aandoening waarbij de baby langzaam groeit in de baarmoeder. Het is ook bekend als intra-uteriene groeivertraging of foetale groeivermindering Bij een intra uteriene groeivertraging (IUGR) is het kind kleiner dan verwacht voor het aantal weken van de zwangerschap. Een foetus met een groeivertraging heeft vaak een geschat gewicht van minder dan de 10 e percentiel (10% van de kinderen is kleiner of gelijk aan uw kind)

Foetale groeirestrictie is een intra-uteriene diagnose en is niet equivalent aan Small for Gestational Age (SGA), waarbij het geboortegewicht te laag is voor de termijn van de zwangerschap. In figuur 1 wordt geïllustreerd dat niet elke foetus met FGR als SGA wordt geïdentificeerd en andersom Intra-uteriene groeivertraging (IUGR) Bij een intra-uteriene groeivertraging groeit een baby tijdens de zwangerschap niet goed door problemen met de placenta, de gezondheid van de moeder of de toestand van de baby zelf. Een baby die lijdt aan IUGR wordt soms op volledige termijn geboren (37 tot 41 weken)

Pre-eclampsie - NTVT

Wat is een intra uteriene groeivertraging? Bij een intra uteriene groeivertraging (IUGR) is het kind kleiner dan verwacht voor het aantal weken van de zwangerschap. Een foetus met een groeivertraging heeft vaak een geschat gewicht van minder dan de 10e percentiel (10% van de kinderen is kleiner of gelijk aan uw kind) Een zwakke toename van het lichaamsgewicht van de moeder stelt iemand in staat om een intra-uteriene groeivertraging van de foetus aan te nemen (vanaf de 30e week van de zwangerschap moet de moeder 0,5 kg / week gewicht toevoegen). Ondervoeding en slechte motorische activiteit van de foetus duiden ook op placenta-insufficiëntie

Intra-uteriene groeivertraging Wanneer uw kindje in verhouding tot uw zwangerschapsduur te klein is wordt er gesproken van intra-uteriene groeivertraging. Intra-uterien betekent: in de baarmoeder. Als uw verloskundige of gynaecoloog vermoedt dat er sprake is van een intrauteriene groeivertraging dan wordt er in het ziekenhuis een nauwkeurige echo gemaakt Dysmaturiteit of intra-uteriene groeirestrictie (IUGR) betekent dat een foetus verminderde groei vertoont in utero, dat wil zeggen tijdens de zwangerschap in de baarmoeder. IUGR dient niet verward te worden met de term S mall for Gestational Age (SGA), waarbij de het geboortegewicht te laag is voor de termijn van de zwangerschap Intra-uteriene groeivertraging Encyclopedie 2021 Intra-uteriene groeiretrictie (IUGR) verwijt naar de lechte groei van een baby in de baarmoeder tijden de zwangerchap Intra Uteriene Groeivertraging - IJsselland Ziekenhuis . READ. Intra uterine groeivertraging. Maatschap Gynaecologie IJsselland Ziekenhuis. Deze folder geeft informatie over de oorzaak, gevolgen. en behandeling van Intra Uterine Groeivertraging (IUG), oftewel. De intra-uteriene groeivertraging van de eerste graad van de foetus wordt als relatief eenvoudig beschouwd, omdat de ontwikkelingsvertraging van antropometrische gegevens die overeenkomen met een specifieke zwangerschapsduur slechts twee weken is

Intra-uteriene groeivertraging Intra-uteriene groeivertraging

Afkorting van Intra-Uteriene GroeiRetardatie: groeivertraging in de baarmoeder, dus tijdens de zwangerschap Oorzaak intra-uteriene groeiachterstand Intra-uteriene groeiachterstand komt soms doordat de baarmoederkoek onvoldoende functioneert. Meestal haalt uw kind deze groeiachterstand binnen één tot twee jaar in. Maar het komt ook voor dat uw kind de rest van zijn leven klein blijft Intra-uteriene groeivertraging wordt wel afgekort tot IUGR. De R staat voor retardatie, dat betekent vertraging (in de zin van: achterstand). Bij het onderzoek naar de oorzaak gaat het om de vraag of de kleine lengte er in aanleg al is (en dus genetisch bepaald is) of door een invloed van buitenaf is ontstaan Intra-uteriene infectie - Een groep van ziekten van de foetus en de pasgeborene, ontwikkelen als gevolg van infectie bij prenatale of bevalling.Intra-uteriene infectie kan leiden tot foetale dood, spontane abortus, intra-uteriene groeivertraging, vroeggeboorte, aangeboren afwijkingen vorm, de nederlaag van de inwendige organen en het centrale zenuwstelsel Intra uteriene groei retardatie Wanneer jouw kindje in verhouding tot je zwangerschapsduur te klein is, wordt er gesproken van Foetale Groei Restrictie, symmetrische groeivertraging: dat wil zeggen dat het kindje zijn/haar hele lichaam klein zijn

intra uteriene groeiretardatie definitie: lengte is niet evenredig met zwangerschapsduur dit bepaald door verschillende factoren (materneel etniciteit, paritei Intra uteriene transfusie Deze behandeling kan gegeven worden vanaf een zwangerschapsduur van 16 weken. In Nederland wordt deze behandeling alleen in het LUMC gedaan, al sinds 1965 Gebruik van sildenafil (merknamen Revatio en Viagra) tijdens de zwangerschap kan schade toebrengen aan pasgeborenen. Als een kindje in verhouding tot de zwangerschapsduur te klein is, is sprake van een intra-uteriene groeivertraging (IUGR). Uit klinisch onderzoek naar het effect van sildenafil voor de behandeling van IUGR, blijkt dat door sildenafil bij pasgeborenen een verhoogde druk in de. Intra-uteriene groeirestrictie (IUGR) Door Robin Elise Weiss, PhD Bijgewerkt op 16 mei 2019 John Fedele / Blend Images / Getty Images Meer in je baby . Baby's seks; Intra-uteriene groeirestrictie (IUGR), voorheen bekend als intra-uteriene groeivertraging, verwijst naar een tekort aan grootte bij uw baby, gebaseerd op de gemiddelde grootte van een foetus in verschillende stadia van de zwangerschap Dit wordt intra-uteriene groeivertraging genoemd, afgekort als IUGR. Vaak worden deze kinderen geboren met een laag geboorte gewicht. Dit wordt dysmaturiteit genoemd. Lage spierspanning Kinderen met het 11q duplicatie-syndroom hebben vaak een lagere spierspanning

Intra-uteriene groeivertraging - Dijklander Ziekenhui

 1. Foetaal groeivertragingsyndroom (FGR), intra-uteriene groeivertraging van de foetus; foetus, klein voor de duur van de zwangerschap en foetus met een laag geboortegewicht - termen die de foetus beschrijven die zijn groeipotentieel niet heeft bereikt door genetische of omgevingsfactoren
 2. zwangerschapsduur. Dit wordt intra-uteriene groeivertraging genoemd. Lage spierspanning Jonge kinderen met het Wiedemann-Steinersyndroom zijn vaak erg slap in hun spieren. Ze moeten goed vastgehouden en ondersteund worden wanneer ze opgetild worden. Door de lagere spierspanning is het voor kinderen lastig om hun hoofdje op te tillen
 3. Door het intra-uteriene groeivertraging of CIR, we begrijpen de veranderde groei van de foetus tijdens de zwangerschap . Deze pathologie heeft meerdere oorzaken, hoewel de etiologie in bijna 40% van de gevallen onbekend is. De gevolgen van CIR zijn gevarieerd, en een breed scala van hen worden beoogd, variërend van een anekdotische ontdekking zonder verdere gevolgen vertraging in het leren.

intra-uteriene groeivertraging. Om deze redenen zullen wij vrouwen met een gevestigde diabetische nefropathie (nierfunctie minder dan 30% dan verwacht en proteïnurie meer dan 2 gram/dag) en een onvoldoende gecontroleerde hypertensie (bloeddruk hoger dan 140/85 mmHg) een zwangerschap ontraden Farmacologisch effect: Contractie van de uterus, verminderde uterus- en placentadoorbloeding, intra-uteriene groeivertraging, remming van foetale autonome reflexen, intra-uteriene dood, abortus en vroeggeboorte. Bij gebruik tijdens zwangerschap en partus kunnen bij foetus en neonaat optreden: hypoglykemie,. intra-uteriene groeivertraging (IUGR) is verminderd foetale ontwikkeling die zich voordoet in de baarmoeder. Ook bekend als Dysmaturiteit, IUGR is een ernstige aandoening vaak veroorzaakt door onvoldoende passage van voedingsstoffen uit een moeder voor haar ongeboren kind Commentator Jie Qiao merkt op dat bij zwangeren met SARS vaker slechte maternale en neonatale uitkomsten vóórkwamen, zoals miskramen en intra-uteriene groeivertraging. Deze studie van Chen, en een andere recentelijk verschenen analyse van tien vergelijkbare gevallen, stemmen voorzichtig optimistisch wat betreft covid-19, in vergelijking met SARS

Er waren 2 doodgeboren kinderen bij moeders met zeer ernstige COVID-19.16,17 Op dit moment zijn er nog geen gegevens over het eventuele risico op intra-uteriene groeivertraging als gevolg van maternale SARS-CoV-2-infectie. Wat is de invloed van COVID-19 op de wijze van bevalling Intra-uterine Groeibeperking (IUGR), voorheen bekend als intra-uteriene groeivertraging, verwijst naar een groottetekort bij uw baby, op basis van de gemiddelde grootte van een foetus in verschillende stadia van de zwangerschap. IUGR komt vaker voor aan het einde van de zwangerschap. Oorzaken. Er zijn een aantal factoren die kunnen leiden tot IUGR Evenals bij tweelingtransfusie syndroom ligt de oorzaak van selectieve groeivertraging in de placenta. In een monochoriale tweelingzwangerschap delen beide foetussen samen 1 placenta. In geval van ongelijke (discordante) groei is er sprake van een oneerlijke verdeling van het placentaoppervlak, waarbij de kleinste foetus het kleinste deel van de placenta tot zijn beschikking heeft

Wat is intra-uteriene groeivertraging? - Je bent mam

 1. Dit kan leiden tot een laag geboortegewicht baby's en intra-uteriene groeivertraging. Cela pourrait entraîner des enfants de faible poids à la naissance et un retard de croissance intra - utérin. Twee zwangerschappen bij moeders met CTX resulteerden in prematuren met tekenen van intra-uteriene groeivertraging worden ook vermeld in de literatuur
 2. Beleid bij een zwangerschap met een verdenking op intra-uteriene groeirestrictie. 2.Definities FAC < p10 en/ of EFW < p10 (Hadlock3) KNOV Standaard Opsporing van foetale groeivertraging, maart 2013 NVOG Datering van de zwangerschap versie 1.1, september 2011 . 9 . Title: Protocol Foetale Groeibeperkin
 3. Tijdens een zwangerschap kan syfilis leiden tot een spontane abortus. Andere gevolgen kunnen zijn: intra-uteriene groeivertraging, intra-uteriene vruchtdood, het vroegtijdig breken van de vliezen, partus prematuris, hydrops foetalis of congenitale syfilis bij het kind
 4. Intra-uteriene groeivertraging. Twee studies (Aylin, 2016; Ibiebele, 2018) rapporteerden over intra-uteriene groeivertraging. Aylin (2016) rapporteerde alleen over laag geboortegewicht gedefinieerd als geboortegewicht < 2500 gram. Er werden geen absolute aantallen gerapporteerd
 5. In het LUMC krijgen jaarlijks 25 zwangere vrouwen een intra-uteriene transfusie en er worden jaarlijks zestig laserbehandelingen bij TTS uitgevoerd. Het aantal patiënten met andere aandoeningen die al in de baarmoeder kunnen worden behandeld ligt op vijf tot tien per jaar

Intra-uteriene groeivertraging is een zwangerschapscomplicatie waarin de foetus niet zijn volledige groei kan bereiken. Een van de belangrijkste oorzaken voor het ontwikkelen van groeivertraging is een verminderde placentafunctie die zorgt voor foetale hypoxie Groeivertraging treedt op wanneer uw foetus zich niet op een normale snelheid ontwikkelt. Het wordt veelal aangeduid als intra-uteriene groeirestrictie (IUGR). De term intra-uteriene groeiretardatie wordt ook gebruikt. Lees meer. Groeivertraging treedt op wanneer uw foetus zich niet in een normaal tempo ontwikkelt Intra-uteriene transfusie Daarnaast kan er gekozen worden voor een intra-uteriene bloedtransfusie (IUT), een behandeling waarbij het kind met bloedarmoede via de navelstreng of de buikholte extra bloed toegediend krijgt. Indien de arts het noodzakelijk acht, kan er ook gekozen worden voor een wisseltransfusie (PET) bij de ontvanger of intra-uteriene groeivertraging. De interventie werd gestart tussen de 12 en 14 weken van de zwangerschap en betrof een dosering van 0,5 mg/kg. Het gemiddelde gewicht van de populatie was 72 kg, waardoor de gemiddelde dosering 36 mg/dag betrof. Tot slot werd de meta-analyse geüpdatet met een recente RCT van Rolnik (2017). Dez

Luchtvervuiling, risicofactor voor intra-uteriene groeivertraging. Een zwangere vrouw die wordt blootgesteld aan luchtvervuiling heeft een verhoogd risico op het krijgen van een baby met een laag gewicht, waardoor deze wordt blootgesteld aan een overmatig risico op gezondheidsproblemen zoals ademhalings-,. - ernstige intra-uteriene groeivertraging, - serotiniteit (bij een verminderde hoeveelheid vruchtwater of een niet reactief CTG) - ernstig rhesus-antagonisme, - intra-uteriene vruchtdood. De kans dat bij een electieve of medische inleiding de baring eindigt in een sectio i Deze vaatschade veroorzaakt het multi-orgaanbeeld van pre-eclampsie. Schade in de placenta kan, wanneer de functionele reserves worden overschreden, ook zorgen voor groeivertraging en ontwikkelingsproblemen bij het kind. Pre-eclampsie gaat dan ook in een aanzienlijk deel van de gevallen gepaard met intra-uteriene groeivertraging. Afb. 1 De foetus kan transplacentair geïnfecteerd raken met als gevolg abortus, intra-uteriene groeivertraging of vruchtdood, of congenitale afwijkingen. Risico voor pasgeborene. Bij de partus kan, met name bij genitale laesies, de pasgeborene geïnfecteerd worden. Advie

Protocol intra-uteriene groeivertraging revisie januari 2018 Definitie Er worden vele definities gehanteerd voor intra-uteriene groeivertraging (IUGR). De klassieke afkapwaarde is p10, voor neonatale morbiditeit en mortaliteit is het vijfde percentiel meer voorspellend On(der)behandelde hypothyreoïdie tijdens de zwangerschap verhoogt het risico op zwangerschapscomplicaties. Hyperthyreoïdie geeft een verhoogd risico op een thyreotoxische storm bij de moeder, vooral rond de baring en het kraambed. Daarnaast is er een verhoogd risico op intra-uteriene groeivertraging en op vroeggeboorte

Intra-uteriene groeirestrictie (IUGR) UZ

Chronisch gebruik van hogere doseringen (prednisondoseringen van meer dan 10 mg per dag) leidt mogelijk tot intra-uteriene groeivertraging. Chronisch gebruik in het derde trimester kan neonatale bij-nierschorssuppressie veroorzaken. Kenmerken hiervan zijn neonatale hypoglykemie, hypotensie, elektrolytverstoringen en verstoring van de immuunrespons folder 'Intra uteriene groeivertraging'. Achteruitgaan van de functie van de placenta Jouw baby krijgt voeding en zuurstof via de placenta (moederkoek). Wanneer je bijvoorbeeld een te hoge bloeddruk of suikerziekte hebt tijdens de zwangerschap, kan de placenta minder goed gaan functioneren Bij substitutietherapie wordt geen neonatale bijnierschorssuppressie of intra-uteriene groeivertraging verwacht. Advies: Kan worden gebruikt tijdens de zwangerschap, mits zo kort en zo laag mogelijk gedoseerd. Substitutietherapie dient tijdens de zwangerschap te worden voortgezet; controleer hierbij de dosering nauwgezet Deze aandoening staat bekend als intra-uteriene groeivertraging (IUGR). Veranderingen in chromosoomvorming. Wat zijn de tekenen van complicaties van oligohydramnion? Over het algemeen heeft deze aandoening geen specifieke symptomen die gemakkelijk te detecteren zijn gecorrigeerd voor vroeggeboorte en intra-uteriene groeivertraging [10]. (vi) Onderzocht werd of vruchtbaarheidsbehandelingen gerelateerd waren aan een verhoogd risico op een kind met één of meerdere aangeboren afwijkingen [11]. (vii) Risicofactoren voor aangeboren afwijkingen werden gekwantificeerd [12]

Groeivertraging van de baby tijdens de zwangerscha

 1. Ook bij een intra-uteriene groeivertraging met een foetale groei <P10 (IUGR) zijn de perinatale morbiditeit en mortaliteit verhoogd en speelt de trofoblast een grote rol. Verscheidene maternale karakteristieken verhogen het risico op preëclampsie en foetale groeivertraging
 2. Trombofilie (erfelijke tromboseneiging: Factor V Leiden, Factor II mutatie, antithrombine III deficientie, proteine C deficientie en proteine S deficientie) is geassocieerd met een verhoogde kans op complicaties tijdens de zwangerschap.Het gaat hierbij om pre-eclampsie, intra-uteriene groeivertraging, vroeggeboorten en miskramen. Bij placenta onderzoek worden vaak tromboses en infarcten gezien
 3. derde visuele perceptie (5). Lu-Ned Tijdschr Klin Chem 1995, vol. 20, no. 1. Ned Tijdschr Klin Chem 1995, vol. 20, no. 1
 4. Bij chronisch gebruik in hogere doseringen is intra-uteriene groeivertraging mogelijk. Gebruik in het 3e trimester kan theoretisch neonatale bijnierschorssuppressie veroorzaken. Tegen een stootkuur in aflopende dosering bestaat geen bezwaar. (HK) Meld je aan voor de nieuwsbrief
 5. Intra-uteriene groeivertraging in de voorgeschiedenis (kind <p10 i.a.) o Acetylsalicylzuur 1dd 80 mg tijdens de zwangerschap (vanaf 8-10 weken tot 36 weken) AC <p5 of EFW <p10 of afbuiging >20 percentielen o Doppler ateria umbilicalis (AUmb) en arteria cerebri media (ACM

Prematurendag: Wat is Foetale Groeivertraging (oorzaken

behandeling van intra-uteriene groeivertraging (IUGR ), is vroegtijdig stopgezet vanwege een hogere incidentie van persisterende pulmonale hypertensie bij pasgeborenen (PPHN) en een hogere totale sterfte bij pasgeborenen in de sildenafil-arm van het onderzoek Een laag geboortegewicht heeft een nadelig effect op de gezondheid van het kind. In de onderhavige studie is bij bijna 1.400 Amsterdamse zuigelingen de samenhang nagegaan tussen etnische afkomst van de moeder (Nederland, Suriname, Turkije, Marokko en overige landen) en respectievelijk geboortegewicht, vroeggeboorte en intra-uteriene groeivertraging gestart in het tweede trimester, een associatie met intra-uteriene groeivertraging beschreven (3;4;8), maar mogelijk wordt dit effect veroorzaakt door de onderliggende aandoening zelf. Effecten op de pasgeborene Ondanks dat het effect op de bloeddruk van labetalol tijdens de zwangerschap uitgebrei Meer informatie: intra-uteriene groeivertraging . Stuitligging. Ligt uw baby in de baarmoeder met de billen, in plaats van het hoofdje, omlaag, dan noemen we dit een stuitligging. Een stuitligging kan extra risico's met zich meebrengen tijdens een bevalling

Groeibeperking van de baby tijdens de zwangerschap (IUGR

 1. g van de bijnierschorsfunctie) beschreven. Hoewel de gegevens over topicale toepassing tijdens de zwangerschap bij de mens beperkt zijn, kunnen, gezien de geringe systemische absorptie, zwak en vrij sterk werkende (klasse 1 en 2
 2. De opsporing van intra-uteriene groeivertraging is een belangrijk onderdeel van de prenatale zorg. Groeivertraagde kinderen hebben zowel een verhoogd risico op perinatale morbiditeit en mortaliteit als op negatieve effecten gedurende hun kindertijd en volwassen leven
 3. g van de bijnierschorsfunctie) beschreven. Hoewel de gegevens over cutane toepassing van betamethasondipropionaat (als sterk geclassificeerde (klasse 3) corticosteroïd) bij de men
 4. Het Centrum voor geboortezorg is een centrum voor verloskunde en echoscopie. In het nieuwe centrum werken experts zoals verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, gespecialiseerde verpleegkundigen en kraamverzorgsters samen aan zorg voor zwangerschap en geboorte. We verwijzen je graag naar de website van het Centrum voor geboortezorg voor alle informatie die je nodig hebt bij de voorbereiding.
 5. College 1 EAHC DT1 samenvatting DNA-toepassing SV HL H1 TM H11 - Samenvatting Levenscyclus van de Mens DT2 aantekeningen HL Voorbereidende opdracht WG1 Stationstoets klinisch redeneren leidraadvragen WG1A Samenvatting boek-2 - Levenscyclus van de Mens Hoorcolleges humane levenscyclus II Samenvatting Psychomotore ontwikkeling van het kind M&O Samenvatting Hoofdstuk 3 Tentamen 4 januari 2012.

Hydrochloorthiazide passeert de placenta. Teratogenese: Gebruik van ACE-remmers tijdens het tweede en derde trimester is schadelijk, zich uitend in neonatale longhypoplasie, intra-uteriene groeivertraging, persisterende ductus arteriosus en schedelhypoplasie.Farmacologisch effect: Gebruik van ACE-remmers tijdens het tweede en derde trimester kan leiden tot foetale en/of neonatale toxiciteit. Als een kindje in verhouding tot de zwangerschapsduur te klein is, is sprake van een intra-uteriene groeivertraging (IUGR). Uit klinisch onderzoek naar het effect van sildenafil voor de behandeling van IUGR, blijkt dat door sildenafil bij pasgeborenen een verhoogde druk in de longslagaders kan ontstaan en dat zij vaker overlijden dan zonder gebruik van sildenafil Andere gevolgen kunnen zijn: intra-uteriene groeivertraging, intra-uteriene vruchtdood, het vroegtijdig breken van de vliezen, partus prematurus, hydrops foetalis, of een aangeboren (congenitale) syfilis bij het kind

Intra-uteriene groeivermindering (IUGR

Er zijn nog onvoldoende gegevens bekend over het gebruik van Diprosone tijdens de zwangerschap, wel is bekend dat corticosteroïden de placenta passeren en mogelijk intra-uteriene groeivertraging en bijnierschorsinsufficiëntie kunnen veroorzaken bij de baby bij langdurig gebruik Bijvoorbeeld het tweelingtransfusiesyndroom of intra-uteriene groeivertraging zijn mogelijke complicaties. Om deze reden is het essentieel dat je weet welk type zwangerschap je hebt, om een zwangerschap met een tweeling adequaat te kunnen begeleiden

Bloedverdunners helpen niet tegen trombose tijdens

Hoewel acute Q-koorts tijdens de zwangerschap vaak asymptomatisch verloopt, kan het bij een groot deel van de zwangeren leiden tot obstetrische complicaties zoals spontane abortus, intra-uteriene groeivertraging, prematuriteit en neonatale sterfte Er is gesuggereerd dat antihypertensiva het risico van intra-uteriene groeivertraging zouden verhogen; het zou kunnen dat dit risico eigen is aan de β-blokkers (de evidentie komt vooral uit een studie met atenolol), maar er wordt gesteld dat de hypertensie zelf of een te uitgesproken bloeddrukdaling, onafhankelijk van het gebruikte antihypertensivum, een rol speelt

Intra uteriene groeivertraging (IUGR) Maatschap

Dit wordt intra-uteriene groeivertraging genoemd. Een slagader in de navelstreng Wanneer na de geboorte de navelstreng wordt onderzocht, dan blijkt een op de drie kinderen met de VACTERL-associatie een slagader in plaats van twee slagaders in de navelstreng te hebben * Wanneer er a terme verdenking is op intra-uteriene groeivertraging (IUGR) zijn inleiden van de baring en een afwachtend beleid met bewaking van moeder en kind even veilige strategieën (dit proefschrift) Er zijn aanwijzingen dat gebruik van klasse-3- en -4-corticosteroïden tijdens de zwangerschap geassocieerd is met intra-uteriene groeivertraging. 38 Er is onvoldoende bewijs voor een associatie tussen lokaal corticosteroïdgebruik tijdens de zwangerschap en orofaciale schisis bij het kind of zwangerschapshypertensie en intra-uteriene groeivertraging. Maar ook bij normale zwangerschappen. Retroplacentaire hematoom bij solutio placentae → verdrukking placenta (+ vrucht?) Placentatumoren: chorionangioom (1%): goedaardig, maar kan plyhydramnion, groeiachterstand, cardiomegalie, hydrops Intra uteriene groeivertraging (iug) Intra Uteriene Groeivertraging (IUG) Groeiachterstand; Code. GYN.032. Versie. 020718. Stuur door Favoriet Lees voor Folder openen ×.

De pathogenese van preëclampsie | Nederlands Tijdschrift

rameterss tijdens zwangerschappen met intra-uteriene groeivertraging (IUGR). Ten eerst e werdd de mogelijke klinische relevantie van diurnale ritmes in foetale hartslag param-eterss bepaal d door de diurnal e ritmes van 26 IUGR toeten te vergelijke n met de data van 266 normale zwangerschappen bestudeerd in hoofdstuk 4. De diurnale ritmes in BH Intra-uteriene groeivertraging kan echter optreden bij rubella in alle stadia van de zwangerschap. Figuur 1. R isico op congenitale rubellavirusinfectie (CRI) en congenitaal rubellasyndroom (CRS) naar tijdstip van maternale infectie. Pagina 5 van 2 Hyperthyreoïdie geeft een verhoogd risico op een thyreotoxische storm bij de moeder, vooral rond bevalling en kraambed. Bovendien is er een verhoogd risico op intra-uteriene groeivertraging en op vroeggeboorte. Bepaal daarom bij een schildklieraandoening (in de voorgeschiedenis) bij aanvang van de zwangerschap het TSH en vrij T4 zwangerschapsduur. Dit wordt intra-uteriene groeivertraging genoemd. Lage spierspanning Jonge kinderen met het Wiedemann-Steinersyndroom zijn vaak erg slap in hun spieren. Ze moeten goed vastgehouden en ondersteund worden wanneer ze opgetild worden. Door de lagere spierspanning is het voor kinderen lastig om hun hoofdje op te tillen

Laag geboortegewicht baby: Oorzaken, symptomen

In die gevallen spreekt men ook wel van intra-uteriene groeivertraging, afgekort IUGR. (Letterlijk betekent intra-uterien: in de baarmoeder) De R staat voor retardatie, dat betekent vertraging (in de zin van: achterstand). De oorzaken DEHA, een chemische stof die gebruikt in plastic huishoudfolie en cosmetica, veroorzaakt intra-uteriene groeivertraging en foetale afwijkingen bij muizen, vermindert de vruchtbaarheid bij muizen. bron: George H Lambert 1 , Helen Lietz 1 , Nancy Hassinger 1 and John Micheals ,Loyala U., Strich School of Med., Dept. of Peds., Maywood, IL., and U. of Chicago, Chicago, IL zwangerschapshypertensie, maar ook met intra-uteriene groeivertraging zonder hypertensie, met abruptio placentae en met spontane vroeggeboorte. Recent histopathologisch onderzoek heeft aangetoond dat fysiologische vaatverandering niet een alles-of-niets fenomeen is maar kan variëren tussen spiraalarteriën bij dezelfde patiënt

Jaarcongres 2019 | Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en

Intra uteriene groeivertraging (IUGR) - expydoc

Etnische verschillen in laag geboorte­ gewicht, vroeggeboorte en intra-uteriene groeivertraging bleven bestaan na correctie voor genoemde vijf kenmerken. Cul­turele factoren, zoals rookgedrag, alcoholgebruik en eetgewoonten, zijn mogelijk belangrijker voor de verklaring van etnische verschillen in geboortegewicht dan genetische, biologische en sociaal-economische factoren In het 'ratmodel van intra-uteriene groeivertraging' wordt de placenta van zwangere moederratten beschadigd. Als gevolg van de slecht functionerende placenta wordt het embryo in de baarmoeder onvoldoende voorzien van de stoffen die nodig zijn voor een goede ontwikkeling. Hierdoor treedt groeivertraging op bij het embryo Verpleegkundige kennis werkcollege leerdoelen week 1: 1. Het Model van Lalonde (Health Concept) uitleggen en toepassen op de zorg voor zwangeren en kinderen: - Model van Lalonde stelt gezondheid centraal, en niet de ziekte. Dit is een model die NIET op een individu is toe te passen, wel op groepsniveau (samenlevingsniveau). Lalonde spreekt over gezondheidsdeterminanten: beïnvloedende factoren. In die gevallen wordt SGA ook wel intra-uteriene groeivertraging genoemd, afgekort IUGR. (Letterlijk betekent intra-uterien: in de baarmoeder) De oorzaken van IUGR zijn uiteenlopend. Een afwijkende placenta, een stofwisselingsstoornis bij het kindje, een infectie of een hoge bloeddruk van de moeder zijn niet bevorderlijk voor de groei van de baby Eén kind had intra-uteriene groeivertraging (IUGR). Dit betekent dat een ongeboren kind in de baarmoeder minder snel groeit. Dan is het kleiner dan verwacht voor het aantal weken zwangerschap. Bij één moeder werd bij een 12 weken echo een verdikte nekplooi gevonden bij haar.

Intra-uteriene groeiachterstand van de foetus Competent

Lokale klasse-1- en -2-corticosteroïden kunnen veilig gebruikt worden. Voor hogere doseringen is er een theoretische kans op intra-uteriene groeivertraging en bijnierschorsinsufficiëntie bij de pasgeborene. Van andere immunosuppressiva is weinig bekend over gebruik in de zwangerschap [Van Buren 2011] Foetale hyperthyreoïdie kan intra-uteriene groeivertraging, hartfalen en zelfs foetale dood tot gevolg hebben. Met name in de eerste helft van de zwangerschap is het embryo/de foetus sterk afhankelijk van het moederlijke schildklierhormoon Perinatale sterfte Problemen in de eerste week Intra-uteriene groeivertraging (loopt het kind achter in zijn ontwikkeling) Vroeggeboorte / prematuriteit Aangeboren afwijkingen. Perinatale sterfte - risicofactoren Verhoogde kans bij: Meerlingen (vaak groeivertraging, worden goed gevolgd /extra alert op) Roken. Voor het ongeboren kind leidt blootstelling van de zwangere vrouw tot een hoger risico op een verlaagd geboortegewicht, intra-uteriene groeivertraging, vroeggeboorte en zelfs vervroegde sterfte. Dit laatste geldt ook voor perinatalen. De associatie met fijn stof en kindersterfte lijkt sterker te zijn in de postneonatale periode.

Meestal zijn er geen bijzondere kenmerken. In enkele gevallen was er sprake van intra-uteriene groeivertraging. Ook gerapporteerd zijn: hypertensie bij de moeder, een verdikte nekplooi, oligohydramnion en placenta-insufficiëntie (Murthy 2007; Doornbos 2009; von der Lippe 2011; Unique). Groei en voedin Al deze vormen van trombofilie zijn bekend als risicofactoren voor het ontstaan van placentaire trombose en de mogelijk hieraan gerelateerde verloskundige problematiek, zoals pre-eclampsie, intra-uteriene groeivertraging en vruchtdood. 11 Een nadere bespreking hiervan valt buiten het bestek van dit artikel Van de urineweginfecties kan met name pyelonefritis een ongunstig effect hebben op de zwangerschapsuitkomst en de ontwikkeling van de ongeborene, zoals vroegtijdige weeën en vroeggeboorte, intra-uteriene groeivertraging en een verlaagd geboortegewicht.2 Deze ongunstige effecten gelden overigens niet voor cystitis Dysmaturiteit wordt ook wel 'intra-uteriene groeivertraging' (intra-uterien = in de baarmoeder) genoemd. ECG Electro Cardio Gram = hartfilmpje EEG Het Electroencephalogram (EEG) is een instrument om de algehele activiteit van de hersenen (specifieker: de cerebrale cortex) te bepalen complicaties, sepsis, miskramen, intra-uteriene groeivertraging, doodgeboorte en perinatale sterfte. Buiten de zwangerschap worden bij vrouwen met sikkelcelziekte al cardiovasculaire veranderingen waargenomen zoals cardiomegalie en souffles. Door de hemodynamische veranderingen als gevolg van zwangerscha 15. Werkkaart groeivertraging bij meisjes < 8 jaar en jongens < 9 jaar bi s 16. Werkkaart g roeiversnelling bij meisjes < 8 jaar en jongens < 9 jaar 17. Werkkaart groeiversnelling bij meisjes < 8 jaar en jongens < 9 jaar bis 18. Werkkaart vroege puberteit 19. Werkkaart late puberteit 20. Lijst referenties bijzondere groeicurven 21

 • Digitale wapenboeken.
 • Twente supporter doodgestoken.
 • Buiten koken op hout.
 • Agrigento Griekse tempels.
 • Kans van slagen relatie na vreemdgaan.
 • Marderhoek 53 Lelystad.
 • Hoe diep gaan wortels van druiven.
 • TGB dealer nederland.
 • Atoommassa periodiek systeem.
 • Gepocheerde vis recept.
 • Vegan Pad Thai recept.
 • Rachmaninov Piano Concerto 2 pdf.
 • Willem de Kooning duurste schilderij.
 • Oasis betekenis.
 • Martini Fiero & Tonic.
 • Hittepers Vinyl.
 • Pantalon heren sale.
 • Minimalism starting out.
 • Knuffel baby.
 • Brood bakken met droge gist.
 • Voldoende onvoldoende.
 • Jordaanse recepten.
 • Steakhouse Delft.
 • Tuinbeeld vogel.
 • Intracranieel betekenis.
 • Witgouden armband met briljanten.
 • Bruin bloedverlies zwanger.
 • Chocolademelk stokjes.
 • Apache Indianen muziek.
 • Regels voetgangers in het verkeer.
 • Petit four Amersfoort.
 • Sint Vincentius Basisschool.
 • Eettafel wit.
 • Stock ROM.
 • Baja buggy.
 • Bergen Belsen wiki.
 • Corian badkamer.
 • Bomenziektes.
 • Omgangsregeling vader weigeren.
 • Uitgaan Kleve.
 • Bakermat Music.