Home

Terugbetaling orthodontie De Voorzorg

Om de concrete terugbetaling in jouw situatie te kennen, neem je best contact op met ons ziekenfonds. Terugbetaling orthodontie Als lid van De Voorzorg kan je 372 euro terugkrijgen Een 'gewone' orthodontische behandeling kan pas gestart worden 12 maanden na het einde van de 'vroegtijdige' behandeling. Hoe krijg je een terugbetaling? De orthodontist voegt bij het getuigschrift een kennisgeving t.a.v. de adviserend-arts van het ziekenfonds. Opgelet Terugbetaling orthodontie. De wettelijke ziekteverzekering voorziet 2 tegemoetkomingen voor orthodontie: Vroege orthodontie: voor kinderen jonger dan 9 jaar. Klassieke orthodontie: voor jongeren tot en met 21 jaar. Kinderen jonger dan 9 jaar. Jongeren tot en met 21 jaar. Kinderen jonger dan 9 jaar Tandartsen. De opgenomen bedragen zijn van toepassing vanaf 1/1/2019. De honoraria gelden voor tandartsen die geconventioneerd zijn; zij hebben zich akkoord verklaard met de ziekenfondsen om de tarieven te respecteren.; Klanten met recht op een verhoogde tegemoetkoming krijgen meer terugbetaald

Orthodontie - De Voorzorg - Limburg - Bond Moyso

 1. Welkom! Kies eerst jouw regio zodat je altijd informatie te zien krijgt die voor jou relevant is. Maak een keuze. We raden je aan om het ziekenfonds te kiezen waar je lid van bent
 2. Deze verzekering kan je eenvoudig afsluiten bij ziekenfondsen Bond Moyson of De Voorzorg. DentaPlan is een heel interessante tandverzekering omdat de premies laag zijn en de terugbetalingen hoog. De verzekering voorziet in een uitgebreide dekking met bv. 100% dekking van de kosten voor preventieve tandzorgen (vb. verwijderen van tandsteen) en 60% terugbetalingen voor orthodontie (vb. beugels of blokjes)
 3. gen voor orthodontische behandelingen: voor kinderen jonger dan negen jaar (vroege orthodontie); voor jongeren tot 22 jaar (klassieke of regelmatige orthodontie). Bovenop de tegemoetko
 4. Maak een onlineafspraak bij de praktijk De Voorzorg Lommel, Orthodontist & meer. Adres: 29 Vreyshoring, 3920 Lommel. Bekijk ook telefoonnummer, openingsuren, opleiding, awards, aanbevelingen en feedback van de zorgverleners. Andere specialiteiten: Tandart
 5. Gratis.be verzamelt alle acties en sites over terugbetaling orthodontie We garanderen dat alles wat aangegeven staat als gratis ook echt gratis is! Bespaar jaarlijks tot € 1367,37 per persoon met DentaPla
 6. Orthodontie: na afspraak Lth. Poliklinieken De Voorzorg Gouverneur Roppesingel 25 | 3500 Hasselt Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies)

Tegemoetkoming van 60% op het remgeld en de supplementen tot 1.050 euro voor de orthodontische behandeling van je kind (bij verhoogde tegemoetkoming: tot 75% met een maximum van 1.050 euro). De tegemoetkoming: geldt voor klassieke regelmatige orthodontie en voor vroege orthodontie voor kinderen jonger dan 9 jaar; is eenmalig per CM-lid * Onze tandverzekering betaalt 50 % van je kosten voor curatieve tandzorgen en parodontologie terug. Als je in het vorige kalenderjaarjaar minstens één terugbetaling voor tandzorgen kreeg, dan krijg je 90 % van de kosten terugbetaald. ** Onze tandverzekering betaalt je kosten voor tandprothesen en implantaten voor 50 % terug De terugbetaling voor orthodontie bij kinderen die je krijgt van de verplichte verzekering dekt slechts een deel van de kosten. Onze leden genieten van vele extra voordelen en terugbetalingen. Omdat orthodontie vergoeding niet onder de basisverzekering valt, kunnen de kosten voor een beugel aardig oplopen

Orthodontische vroegtijdige behandeling - De Voorzorg

Om deze terugbetaling te ontvangen, moet je het formulier 'Kennisgeving orthodontie' vóór de vijftiende verjaardag bezorgen aan je ziekenfonds. Je moet dit formulier eerst laten invullen door de orthodontist. Let op: de behandeling mag uiterlijk 2 jaar na ontvangst van het formulier 'Kennisgeving orthodontie' starten Terugbetaling van tandzorg voor uw kinderen onder de 18 jaar Uw ziekenfonds betaalt de basistandzorg voor uw kinderen onder de 18 jaar volledig terug. Als uw tandarts zich houdt aan de tarieven die officieel afgesproken zijn met ziekenfondsen, dan is die basistandzorg dus helemaal gratis De verplichte ziekteverzekering (RIZIV) voorziet in een terugbetaling voor een orthodontische behandeling na goedkeuring door de adviserend geneesheer. Doch de terugbetalingstarieven zijn gebaseerd op de tarieven uit het verre verleden (jaren '60) en jammer genoeg niet aangepast aan de huidige behandelingstechnieken Via deze weg wil ik graag een klacht indienen. Mijn zoon is in augustus '18 gehospitaliseerd geweest en zowel de specialist als de loketbediende van De Voorzorg Hoboken zeiden mij dat de volledige onkosten van de operatie terugbetaald gingen worden. Ik vertrouwde de loketbediende op kennis van zaken.. Bij de Liberale Mutualiteit ontvang je een vaste tussenkomst van 400 euro voor een gewone orthodontische behandeling. Je ontvangt deze tussenkomst in twee schijven van 200 euro. Deze tegemoetkoming komt bovenop de terugbetaling door de verplichte ziekteverzekering. Heb je een ingrijpende en langdurige behandeling nodig

De VoorZorg Antwerpen - Posts | FacebookOpnieuw apotheek van De Voorzorg overvallen (MechelenDe Voorzorg Bonheiden Openingsuren - Dorp 50

Terugbetaling orthodontie - O

 1. De Voorzorg Antwerpen Je ontvangt een terugbetaling van 5 Euro per consultatie voor maximaal 4 consultaties per jaar voor voetverzorging bij een pedicure. Diabetespatiënten met een zorgtraject of zorgmodel krijgen een terugbetaling van 5 Euro per consultatie voor 6 consultaties per jaar
 2. Terugbetaling door het ziekenfonds. Orthodontische behandelingen worden gedeeltelijk door het ziekenfonds terugbetaald, maar om van deze terugbetaling te kunnen genieten moet een aanvraag worden ingediend; dit document (bijlage 60) wordt door uw orthodontist opgesteld
 3. Info over de procedure van de goedkeuring door de adviserend arts van het VNZ: 03 291 08 70; goedkeuringen@vnz.be; In één van onze 45 kantoren; Info over de terugbetalingen van orthodontie: 03 491 09 70; gezondheidszorgen@vnz.be; In één van onze 45 kantoren; Bekijk ook. Terugbetaling orthodontie via het aanvullend voordelenpakke

De terugbetalingen kunnen een klein beetje verschillen per ziekenfonds maar over het algemeen gelden de volgende voorwaarden voor terugbetaling: u heeft een dioptrie van ten minste -8,25 of +8,25 voor jongeren onder 18 jaar en ouderen boven 65 jaar geldt een terugbetaling bij een lagere dioptri De totale terugbetaling die u zal ontvangen is afhankelijk van de duur van de behandeling. Indien de behandeling langer duurt dan de vooropgestelde termijn van 12 of 24 maanden, dan zullen de 6 maandelijkse betalingen bij uw orthodontist alsook de terugbetaling (305616) blijven verder lopen de terugbetaling van medische kosten; de uitbetaling van de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid. Daarnaast bieden wij met onze aanvullende verzekering heel wat extra terugbetalingen en diensten om de leemtes op te vangen binnen de ziekteverzekering. Enkele voorbeelden: een extra terugbetaling voor de aankoop van brillen en lenze Voor bepaalde ingrepen, zoals obesitaschirurgie en bepaalde ingrepen aan de ogen, tanden of borsten, heb je een toelating nodig van de adviserend-arts om een terugbetaling te ontvangen. Je behandelende arts moet hiervoor een formulier invullen en aan de adviserend-arts van het ziekenfonds bezorgen

Terugbetaling tandarts - O

Orthodontie Orthodontie zorgt ervoor dat scheve tanden een mooie en rechte rij vormen door middel van een beugel of blokjes. Een orthodontische behandeling is niet enkel van belang voor een mooi gebit. Een verkeerde stand van de tanden kan namelijk problemen veroorzaken op het vlak van de uitspraak, de spijsvertering en zelfs de ademhaling Voor de geneesmiddelen die niet opgenomen zijn in de overzichtslijst bestaat er geen reglementair aanvraagformulier. Niet-specifiek aanvraagformulier Voor de 1e aanvraag tot vergoeding en eventueel voor de aanvraag tot verlenging van een machtiging kunt u voor sommige geneesmiddelen ook vrijblijvend gebruik maken van een niet-specifiek aanvraagformulier (niet verplicht) De VoorZorg informeert mensen over een duurzame, solidaire, Bovendien breiden we het voordeel voor psychologische bijstand en de terugbetaling van het remgeld uit. Gewoon schandalig briefje orthodontie binnen gedaan 14jan gebeld zijn de briefje kwijt voor de zoveelste keer ,.

De verplichte ziekteverzekering voorziet twee tegemoetkomingen voor orthodontie. Voor kinderen jonger dan 9 jaar (vroege orthodontie) Je ontvangt een terugbetaling voor de correctie van: • de frontale en laterale kruisbeten;• de frontale en laterale dwangbeten; • de positie van de snijtanden als preventie van anterieure traumata; • het ruimtegebrek gedurende de wisselfase. Bij de start. • Extra voordelen zoals de (gedeeltelijke) terugbetaling voor: • sportactiviteiten • een bril of orthodontie • een bezoek aan een diëtist of psycholoog • Sociale dienst voor gratis advies • Geen lidgeld • Extra voordelen in bepaalde situaties • Sociale dienst voor gratis advies Wat voor de patiënt het beste is, hangt af zijn. Orthodontie: voor de orthodontische behandeling van je kind ontvang je maximaal 372 euro terug: Tandprothese: je krijgt 15% van de kosten terugbetaald, tot maximaal 200 euro en dit om de twee jaar: Preventieve behandelingen o.a verwijderen tandsteen en mondonderzoek: je krijgt 15% van de kosten terugbetaald, tot maximaal 200 euro en dit om de. De terugbetaling is nodig voor: 3 maanden 6 maanden 12 maanden Ik verklaar hierbij kennis te hebben genomen van de bepalingen zoals beschreven in de Samenvatting van de Productkenmerken (SKP) van XARELTO en meer bepaald van de bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik van XARELTO

Recht op terugbetaling. Iedereen die aangesloten is bij een mutualiteit heeft recht op terugbetaling van de meeste tandheelkundige behandelingen. Voor de start van elke behandeling, zullen wij steeds uw statuut controleren en indien u recht heeft op de regeling derde betaler zullen wij steeds rechtstreeks afrekenen met uw mutualiteit De totale terugbetaling is beperkt tot een jaarlijks maximumbedrag van 500, 1250 of 2500 euro per verzekerde, en er kan per schadejaar een vrijstelling van 0, 75 of 125 euro afgehouden worden, beide opnieuw volgens het contract onderschreven door jouw werkgever

Wie heeft recht op een terugbetaling? -Je bent lid van ons ziekenfonds en betaalde je bijdrage. -De behandeling gebeurt bij een psycholoog, erkend door de psychologencommissie of een psychotherapeut erkend door De VoorZorg. -Er is geen tegemoetkoming voorzien voor behandelingen tijdens een hospitalisatie of verblijf in ee De kosten voor orthodontie kunnen een serieuze hap uit je budget nemen. Onder orthodontie verstaan we het plaatsen van beugels, blokjes en andere behandelingen die nodig zijn om de positie van de tanden te optimaliseren. Bovendien worden deze dure behandelingen maar beperkt terugbetaald door de mutualiteit

Kies jouw regio devoorzorg-bondmoyson

65-plussers tandverzekering Aanvullende Tandverzekering de voorzorg gebit verzorging gebitsprothese gezond gebit Hoge terugbetaling kosten vermijden Lage premie mooie glimlach mutualiteit orthodontie socialistische mutualiteiten Tandkosten tandverzorging tandzorgen tegemoetkoming tandverzorging terugbetaling orthodontie De persoonsgegevens die u worden gevraagd, gebruikt De VoorZorg - Socialistische Mutualiteit van de provincie Antwerpen, Sint-Bernardsesteen- weg 200, 2020 Antwerpen en het NVSM, Sint-Jansstraat 32-38, 1000 Brussel voor ledenadministratie. De wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfee Terugbetaling van €25, één keer per kalenderjaar. Bij chronische ziektes krijgt u om de twee kalenderjaren €10 per sessie terugbetaald, met een maximum van 12 sessies terugbetaald. Wanneer u de ziekteverzekering Medicalia heeft, wordt 75% terugbetaald, met een maximum van €600 per kalenderjaar

De VoorZorg Mediotheek by De VoorZorg - Issuu

Orthodontie: voor de orthodontische behandeling van je kind ontvang je maximaal 372 euro terug: Tandprothese: terugbetaling voor tandheelkundige ingrepen die niet door de ziekteverzekering worden terugbetaald: Preventieve behandelingen o.a verwijderen tandsteen en mondonderzoek: Tand bewarende verzorging o.a vullen: Tandextracties / verwijderen. De uitbetaling van de tussenkomst gebeurt in twee schijven van 186 euro. Voor sommige aandoeningen (hazenlip, dysmorfie enz.) wordt maximaal 400 euro terugbetaald. Vroege orthodontie (vóór de leeftijd van 9 jaar): volledige terugbetaling van het remgeld om de vijf jaar een tussenkomst van min. €90 bij aankoop van brilglazen, indien de sterkte met min. 0,5 gewijzigd is sinds de laatste terugbetaling Om gebruik te maken van de terugbetaling door het RIZIV, moet je steeds het factuur van jouw opticien, en het voorschrift van jouw oogarts (6 maanden geldig) voorleggen. conus, monoculaire afaktie, astigmatisme en anisometrie De VoorZorg Antwerpen Voor jongeren tot 18 jaar of indien kindergeldgerechtigd. Er wordt een terugbetaling van 15 euro voorzien per individuele sessie van minimaal 45 minuten, dit voor maximaal 6 sessies per kalenderjaar

Waarom een tandverzekering? I DentaPla

Orthodontie C

Terugbetalingen door de ziekenkas. Omdat ik een diëtiste ben, erkend door het RIZIV heeft u recht op een terugbetaling van uw ziekenkas. Hieronder vind u de richtlijnen voor 2019: CM: na 4 consultaties 40 De voorzorg: 40. Terugbetaling door het ziekenfonds. Orthodontische behandelingen worden gedeeltelijk door het ziekenfonds terugbetaald, maar om van deze terugbetaling te kunnen genieten moet een aanvraag worden ingediend; dit document (bijlage 60) wordt door uw orthodontist opgesteld Terugbetaling door de aanvullende verzekering . Via de aanvullende diensten van je ziekteverzekering kunnen sessies logopedie die buiten de RIZIV-wetgeving vallen, alsnog worden terugbetaald.Dit is bijvoorbeeld het geval indien er (nog) geen intelligentietest kon gebeuren of indien de intelligentie van je kind lager ligt dan 86.Articulatietherapie (bijvoorbeeld het leren uitspreken van /R/ of.

De Voorzorg Lommel (Orthodontist, Tandarts & meer) in 3920

Ik zit in de voorzorg ik ben tevreden net erin gestapt.. in de bondmoyson kliniplanplud ik betaal 200+- euro per jaar is meer dan voldoende. Alles wordt terug betaald tot een bepaalde grens en 1persoonskamer. Meer heb ik niet nodig ‎Volg je terugbetalingen van het ziekenfonds makkelijk op met e-Mut, het internetloket van de socialistische ziekenfondsen. Met deze handige app zie je in één oogopslag of je doktersbezoek al is terugbetaald en wat de status is van je e-attesten. Van thuis uit of onderweg, dankzij de e-Mut app be De terugbetaling van psychotherapie en psychologische begeleiding is sinds 2019 gedeeltelijk Informatie nagekeken door De VoorZorg Limburg op 13.01.2020 Vlaams Patiëntenplatform vzw & OPGanG Groenveldstraat 15 3001 Heverlee Tel.: 016 23 05 26 - Ondernemingsnummer :. Anders krijg je de terugbetaling niet. De psycholoog moet aangesloten zijn bij een zorgnetwerk verbonden aan een psychiatrisch ziekenhuis. En hij moet een contract hebben afgesloten met het RIZIV. In maart 2019 zal het RIZIV de eerste overeenkomsten met de psychologen afsluiten Well2DAY-centra of een centrum waarmee De VoorZorg een overeenkomst afsloot. • Het bewegingsprogramma is goedgekeurd door De VoorZorg. • het programma is volledig doorgelopen. Brillen en lenzen 50 % korting, tot maximaal 50 euro per kalenderjaar, op zonnebrillen of brilmonturen. Een terugbetaling is ook voorzien bij aankoop van lenze

Openingsuren De Voorzorg Mol Lichtstoetstraat 2

Tot haar verbazing vraagt de apotheker toch een bijdrage van 25 euro. Als u een doktersvoorschrift hebt uit een bepaald EU-land dat u in een ander land wil afhalen, zult u waarschijnlijk de volle prijs moeten betalen. Bij thuiskomst kunt u uw zorgverzekeraar echter om terugbetaling vragen De voorzorg. Per les logopedie van 30 minuten krijg je 9 euro terugbetaald voor maximaal 120 lessen. Voorwaarde is dat sessie 101 binnen de 6 maanden na sessie 100 gepresteerd moet worden. Duurt je les logopedie 60 minuten, dan beschouwen we dat als 2 lessen van 30 minuten

Limburg: De Voorzorg Lijst psychologen die erkend zijn door De Voorzorg: 1. Vraag het aanvraagformulier aan via uw kantoor. 2. Vraag aan de psycholoog om dit formulier in te vullen. 3. Kleef er een roze klever op. 4. Ga met het aanvraagformulier naar het loket van je kantoor. 5. De terugbetaling wordt op je bankrekening gestort gezondheidsmaandblad van De VoorZorg Antwerpen. Issuu company logo. Close. Try. Features Fullscreen sharing Embed Statistics Article stories Visual Stories SEO De Voorzorg Socialistische Mutualiteit van Limburg 322 Capucienenstraat 10 3500 HASSELT Tél. : (011) 24 99 11 Fax : (011) 23 35 62 Acupunctuur Tegemoetkoming van 10 euro per behandeling tot maximaal 50 euro per jaar. Brillen en lenzen Terugbetaling van 25 euro voor brilmonturen, glazen of contactlenzen om de vijf jaar Info De Voorzorg Alle prijzen zijn excl. € 50,- voor de verplichte eindschoonmaak. De woning wordt alleen per volle (doorlopende) annuleringsverzekering af te sluiten, daar geen terugbetaling wordt gegeven als niet aan de annuleringsvoorwaarden wordt voldaan. Boeking Pas na betaling van 25% van de verschuldigde huursom wordt uw boeking.

Gratis terugbetaling orthodontie? Ja hoor, op GRATIS

3. Je hoeft geen voorschot te betalen, de Voorzorg betaalt de ziekenvervoerder rechtstreeks 4. Bij liggend vervoer moet je een attest van de behandelend geneesheer hebben dat bevestigt dat je liggend vervoerd moet worden 5. Breng het factuur en attest van de behandelend geneesheer mee naar het loket en het ziekenfonds zorgt voor de terugbetaling Op basis van de informatie op het voorschrift bespreekt de verstrekker samen met jou de verschillende mogelijkheden. De verstrekker houdt rekening met de bepalingen van de VSB: die specificeren immers wie voor welke soort rolstoel, scooter, driewielfiets in aanmerking komt en of er een terugbetaling voor voorzien is Terugbetaling van je lidgeld In België voorzien de meeste mutualiteiten in een terugbetaling van je lidgeld voor jouw sportclub. Alle vestigingen van HUPHUP zijn erkende sportclubs door Sport Vlaanderen en komen daarom in aanmerking voor een tussenkomst van jouw mutualiteit ‎ Jane Criar ‎ to De VoorZorg Antwerpen 8 hrs · Gewoon schandalig briefje orthodontie binnen gedaan 14jan gebeld zijn de briefje kwijt voor de zoveelste keer , ga over een groot bedrag da ik moet hebben juist daarom zeker + een dentaplan kan daardoor ook ni terug betalen gemakkelijk he alles gesloten late

Voorwaarden voor terugbetaling van hoortoestellen. In België mogen hoorapparaten enkel worden aangemeten door een officieel erkende hoorspecialist (de audicien ), op basis van een voorschrift van een neus-keel-oorarts (NKO-arts). Een terugbetaling door het ziekenfonds is mogelijk, indien je voldoet aan een aantal voorwaarden De informatie mbt orthodontie werd goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 26/01/2021, Je terugbetaling wordt altijd zo snel mogelijk verwerkt. Je ontvangt je terugbetaling, tenzij anders aangegeven, op het rekeningnummer dat in je dossier staat

Hasselt - Poliklinieken De Voorzorg

 1. De tarieven zijn per code vastgesteld. Het kan zijn dat de ene orthodontist besluit meer onderdelen in een behandeling te stoppen dan een ander. Bijvoorbeeld een extra foto of nacontrole. Daardoor kunnen er toch prijsverschillen ontstaan. Daarnaast zijn de tarieven ook afhankelijk van de patiënt
 2. De voorzorg: € 10 per consultatie met een maximum van 5 consultaties per kalenderjaar; Sommige verzekeringen voorzien een hogere aanvullende terugbetaling van osteopathie. Dit kan je steeds navragen bij je verzekeraar of ziekenfonds. Het erkenningsnummer van de osteopaat vind je terug in het persoonlijk profiel
 3. Terugbetaling. In bepaalde gevallen is een (gedeeltelijke) terugbetaling van de therapeutische sessies mogelijk. Dit hangt af van je mutualiteit en/of hospitalisatieverzekering. Hieronder vind je een overzicht van de standaard terugbetalingen door de mutualiteiten

Beste bezoeker Elk ziekenfonds heeft andere voorwaarden omtrent terugbetaling van voetverzorging. Deze informatie heb ik voor jou gebundeld zodat je gemakkelijk kan nakijken of je al dan niet recht hebt op een tegemoetkoming. Klik hierboven in het uitvouwmenu en kies jouw ziekenfonds. Als je recht hebt op een tegemoetkoming, kan je direct het nodige document afdrukken en meebrengen tijdens. Terugbetaling Hippotherapie De Voorzorg Bij handicap of een psychische beperking heb je recht op een terugbetaling voor hippotherapie. Hippotherapie of aangepast paardrijden zijn begeleide activiteiten met en op het paard. Per beurt bij een door ons erkende manege krijg je 3 euro terugbetaald, tot maximaal 40 beurten per jaar o De vorm van de aligners verschilt lichtjes van je huidige tandstand. Lees Verder. Een optische scan vervangt voortaan je gebitsafdruk. Orthopolis | 02 juli. Voorafgaand aan de start van een orthodontische behandeling werd vroeger een gebitsmodel van gips gemaakt Volg de avonturen van de enthousiaste leden en leiding van Chiro Lille! Door onze Facebookpagina te liken blijf je op de hoogte van alle leuke nieuwtjes, foto's en interessante updates over onze activiteiten en evenementen

• De terugbetaling bedraagt ongeveer: • voor mensen zonder een verhoogde tegemoetkoming: 75 % van de kosten • voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming: 90 % van de koste De Voorzorg. Terugbetaling van 10 euro per sessie, met een maximum van 4 consultaties op een kalenderjaar Podologische voetverzorging. Er is een beperkte terugbetaling mogelijk voor podologische voetverzorging. Diabetes. Diabetes patiënten krijgen 2x/ jaar terugbetaling op vertoon van een voorschrift van de arts met hierop de risicogroep of het zorgtraject Terugbetalingen voor voetverzorging: Terugbetaling voor steunzolen: LIBERALE MUTUALITEIT: Voordeel voor voetverzorging vanaf 65 jaar Voordeel voor voetverzorging van diabetes- en obese patiënten : voorziet geen terugbetaling meer voor podologische zolen (2019) DE VOORZORG: Voordeel voor pedicure: er is een tussenkomst voorzien voor voetverzorgin

DentaPlan De betaalbare tandverzekering - Bereken je premi

Orthodontie? De orthodontist (orthos = recht) zal je tanden dus rechtzetten. Je mag dat gerust ruim zien. De orthodontist behandelt je bijvoorbeeld ook als je een verkeerde beet hebt, als de onderkaak achter blijft op de bovenkaak of als de onderkaak naar voren groeit Terugbetaling lidgeld mutualiteiten De bedragen en voorwaarden verschillen van mutualiteit tot mutualiteit, van regio tot regio en vaak wordt ook een onderscheid gemaakt naar leeftijdsgroepen. Het terug te vorderen bedrag kan oplopen tot wel €29/jaar

De Voorzorg (Socialistische Mutualiteit) Tot en met 18 jaar: €55 om de drie jaar; Vanaf 19 jaar: €45 om de drie jaar; Deze tegemoetkoming is enkel van toepassing indien je geen vergoeding krijgt van het RIZIV (zie hierboven voor de voorwaarden). Deze tegemoetkoming is geldig voor De Voorzorg Limburg Voeg De VoorZorg provincie Antwerpen - Kantoor Mechelen toe aan een favorietenlijst. Gelieve een lijst aan te maken. Zoekopdracht opslaan. close. Naam. Annuleren. De VoorZorg provincie Antwerpen - Kantoor Mechelen U bent hier. Home. De VoorZorg provincie Antwerpen - Kantoor Mechelen. Désiré Boucherystraat. 17, 2800 Mechelen. Op kaart tonen Met deze aanvraag kan je tot 5 euro per dag terug betaald krijgen van de CM. Let wel, dit kan pas na het kamp en je zou nog enkele enkele dingen moeten aanvullen: - Identificatiegegevens CM-lid - Betaald bedrag - Periode kamp - Datum eerste deelnamedag - Aantal begonnen dagen Wanneer u het document hebt afgedrukt en de gegevens verder heeft aangevuld, kan u dit binnenbrengen bij uw CM-kantoor Kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Altijd recht op terugbetaling door het RIZIV: Bij een voorschrift door de oogarts. Maximum 4 keer - tenzij de dioptrie verandert. Volwassenen vanaf 18 jaar. Terugbetaling onder voorwaarden: Bij een voorschrift van de oogarts. Bij een correctie hoger of gelijk aan -/+ 8,25 Dpt. Terugbetaling vanaf 65 jaa De voorzorg eist terugbetaling van Botox en gratis lidmaatschap van de rimpelclub (te oud om op te antwoorden) luc.vd 2007-09-06 20:57:22 UTC. Permalink. De voorzitter van de Voorzorg, de bekende LDB - heeft vandaag een verzoek ingediend bij verkenner Herman Van de Jezuietenklas om Botox voortaan te laten terugbetalen door de ziekenbond

terugbetaling beugel voorzorg volwassene

 1. Alleen volwassenen tussen 18 en 64 jaar hebben recht op de terugbetaling. 65-plussers en kinderen komen niet in aanmerking. Vanwaar de beperking? Het budget bedraagt 22,5 miljoen euro en dat is veel te weinig. Het staat in schril contrast met de 300 miljoen euro die volgens sommige studies nodig zijn om eerstelijnshulp goed te organiseren
 2. Begrensde terugbetaling van opbouwen/vullen per kalenderjaar. Voor het opbouwen en vullen van tanden is terugbetaling mogelijk, afhankelijk van de grootte van het gaatje en/of de plaats op de tand. Vanaf 1 februari 2018 is de opbouw of vulling van eenzelfde tand maximaal tweemaal per kalenderjaar terugbetaald. Let op
 3. Ook bij de onafhankelijke ziekenfondsenPartena en OZ wordt de terugbetaling van orthodontie voor jongeren tot en met 21 eveneens opgetrokken, van maximaal 375 naar 1.050 euro
 4. Doelgroepen voor terugbetaling. Er zijn 3 doelgroepen voor terugbetaling. De verstrekkingen worden terugbetaald als de patiënt voldoet aan een van de volgende indicaties: Doelgroep 1: De patiënt heeft osteogeïntegreerde implantaten die terugbetaald zijn via de verstrekking 312756-312760

Acht op de tien slechtzienden zijn ouder dan 65 en ontvangen geen terugbetaling. Daarom zamelt Margo Forier, low vision-consulente van De Voorzorg, tweedehands hulpmiddelen in. Die gaat ze aan verschillende rusthuizen doneren. Haar actie start in het OCMW-rusthuis Oleyck in Landen op 23 februari Terugbetaling Ziekenfonds. Ons Team bestaat uit gediplomeerde en door het RIZIV-erkende opticien-optometristen. Hierdoor is uw terugbetaling bij ons hoger dan bij niet RIZIV erkende opticiens. Wij bezorgen u de nodige formulieren voor een eventuele tussenkomst van het RIZIV Naast de controle op arbeidsongeschiktheid en gezondheidszorgen (bv. terugbetaling van medicijnen) helpt u ook bij de re-integratie van onze verzekerden op de arbeidsmarkt. U bouwt met de zorgverstrekkers een constructieve dialoog op en werkt nauw samen met de andere adviserend artsen en de medische directie

Vergoeding orthodontie bij Partena Ziekenfond

 1. 1 visitor has checked in at Voorzorg Orthodontie Vanrusselt. Foursquare uses cookies to provide you with an optimal experience, to personalize ads that you may see, and to help advertisers measure the results of their ad campaigns
 2. Voordeel Als lid van De VoorZorg betalen we je 50 % van de kosten voor kraamzorg De terugbetaling van een doula maakt deel uit van het pakket 'Bijstand bij bevalling'
 3. Terugbetaling van orthodontie Als je wil genieten van een terugbetaling van het ziekenfonds , moet de aanvraag voor orthodontie ingediend worden voor je vijftiende verjaardag . Als er vroegtijdig wordt gestart met orthodontie, d.w.z. voor negen jaar, kan er een specifieke aanvraag gebeuren, zodat er ook na de wisseling rond vijftien jaar opnieuw terugbetaling kan gebeuren
 4. Veelgestelde vragen over het coronavirus (orthodontie) Dit zijn onze antwoorden op veelgestelde vragen rondom het coronavirus voor het specialisme orthodontie. Kijk voordat u contact met ons opneemt eerst of het antwoord op uw vraag hieronder staat. Voor uiterst noodzakelijke klachten kunt u ons mailen (zie hiervoor de laatste vraag)
Openingsuren De Voorzorg Socialistische MutualiteitPoliklinieken De Voorzorg Genk Openingsuren

De VoorZorg Antwerpen, Antwerp, Belgium. 5,298 likes. De VoorZorg informeert mensen over een duurzame, solidaire, toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg TERUGBETALING LIDGELD SPORTCLUB De VoorZorg - Socialistische Mutualiteit van de provincie Antwerpen geeft een tegemoetkoming van 12,50 euro per lid per jaar voor het lidgeld bij een sport-club met een maximum van 4 personen per gezin. • In te vullen door de titulari Vraag je voordeelbon in één van de kantoren van De Voorzorg; bel 015/28 03 66 of 015/28 03 72 of stuur een e-mail naar De Voorzorg. Ga met deze kortingsbon en de loketkwijting naar je opticien. Koop je zonnebril, bril of een jaarpakket contactlenzen en je krijgt een onmiddellijke korting van 50% (tot maximaal 50 euro korting) op je aankoop De voorzorg. kinderen: Kinderen en jongeren zonder recht op het voorkeurtarief ontvangen: Een terugbetaling van 15 euro per individuele sessie van 45 minuten voor maximaal 8 sessies per kalenderjaar. Een terugbetaling van maximum 5 euro per sessie voor 16 groepssessies per kalenderjaar. Je krijgt maximum 120 euro per kalenderjaar terugbetaald Hieronder vind je de brieven die je kan binnenbrengen bij je ziekenfonds om het lidgeld of kampgeld (volledig) terug te krijgen. Vul het formulier zo goed mogelijk in en geef het af aan een van onze secretarissen (Nina, Maya en Hannah) op een ronde Vanaf 1 januari voert De Voorzorg een nieuwe maatregel in voor personen die beroep willen doen op seksuele dienstverlening. Mensen die aangesloten zijn bij de socialistische mutualiteit hebben dan recht op één terugbetaalde consultatie

 • The Incredible Hulk stream.
 • Mug herkennen.
 • Luchthaven Tenerife Zuid aankomsten.
 • Rotte tanden Chihuahua.
 • Nike Everyday Cushion Crew Socks.
 • Sportprijzen online.
 • Netto betaling.
 • Steengroeve Theater Winterswijk.
 • Laser liposuctie.
 • Duits restaurant Winterswijk.
 • Systeemhelm aanbieding.
 • Gipsplaten AK HORNBACH.
 • Opdrachten ggd en KGV.
 • Bessus.
 • Bagels and Beans Den Haag vacatures.
 • Van pit tot plant.
 • Hedera giftig.
 • Renamer tool.
 • Glas matteer spray action.
 • Migraine oorzaak.
 • Marshmallow experiment Mischel.
 • Vitamine B5 Kruidvat.
 • Houten of aluminium vlaggenstok.
 • PlayStation Plus 3 maanden Game Mania.
 • Sunnycars.
 • Tokara Director's Reserve.
 • Xenos winkels.
 • Cavum Vergae.
 • Oosterduinen e19 Norg.
 • LEGO catalogus 1995.
 • Google snake game.
 • Weber BBQ onderdelen.
 • NTP time zone offset.
 • Autohoffman.
 • Keuring tractor hobbyboer.
 • Welke hond past bij mij quizlet.
 • Wijnvat regenton schoonmaken.
 • Basisscholen Amsterdam.
 • KitchenAid slowcooker kopen.
 • Daghoroscoop Maagd dromen betekenis.
 • Project CARS 2 track list.