Home

Sjögren NHG

Ziekte van Sjögren Nederlands Tijdschrift voor Geneeskund

Het syndroom van Sjögren is een chronische exocrinopathie op auto-immuunbasis en is na reumatoïde artritis de meest voorkomende systeemziekte. De prevalentie kan oplopen tot 2,7-3,3.2 De ziekte komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen in een ratio van 9-14:41 en kan zich op elke leeftijd openbaren, doch vooral tussen de 30 en 70 jaar. 2 6 11 In een systematische review wordt van pilocarpine een significante verbetering vermeld van klachten van droge mond bij patiënten met het syndroom van Sjögren. 1 Er is één RCT naar het effect van pilocarpine bij 31 patiënten met primaire xerostomie; ook hier geeft pilocarpine (3 x daags 5 mg) een statistisch significante, subjectieve verbetering van droge mond klachten Het syndroom van Sjögren (Gougerot-Sjögren) is een auto-immuunziekte, gekenmerkt door een triade van kerato-conjunctivitis sicca ( sicca syndroom ), xerostomie en reumatoïde artritis of een andere bindweefselziekte. Er is een verminderde secretie van meerdere klieren (traanklier, speekselklier, etc.)

Ik heb het syndroom van Sjögren Thuisart

 1. Het syndroom van Sjögren (Sicca Syndroom) is een ziekte waarbij klieren ontstoken raken. Deze ontstekingen zijn chronisch. Dit betekent dat de ontstekingen niet meer weg gaan. Bij dit syndroom zijn vooral de traan- en speekselklieren chronisch ontstoken. Dit veroorzaakt klachten zoals droge ogen en een droge mond
 2. Het Sjögren syndroom is een aandoening waarbij de klieren in je slijmvliezen chronisch ontstoken zijn. Deze ontstekingen leiden tot droge slijmvliezen, met name in je ogen en mond. Synoniemen voor het Sjögren syndroom zijn Syndroom van Sjögren, Ziekte van Sjögren, Morbus Sjögren en sicca syndroom
 3. Wie lijdt aan het syndroom van Sjögren heeft last van droge ogen en een droge mond. Dit is het gevolg van chronische ontstekingen in de klieren van de slijmvliezen. Toch gaat het hier om een reumatische aandoening, omdat er vaak ook spier- en gewrichtsklachten optreden. In dit geval wordt gesproken over de secundaire vorm van het syndroom van Sjögren
 4. NHG-werkgroep: Janssens HJEM, Lopuhaä DE, Schaafstra A, Shackleton DP, Van der Helm-Van Mil AHM, Van der Spruit R, Van Peet PG, Wiersma, Tj, Woutersen-Koch

De klachten bij de ziekte van Sjögren zijn bij iedereen verschillend. Toch komen enkele klachten bij vrijwel iedereen met Sjögren voor: droogte van vooral de ogen en de mond, vermoeidheid en spier- en gewrichtsklachten. Sommige mensen hebben ook ontstekingen aan andere klieren of organen. Daarnaast kan het fenomeen van Raynaud optreden. Droge. NHG-Standaarden en andere richtlijnen, scholing en het ontwikkelen van producten om de huisarts te ondersteunen in zijn praktijk als Reumatoïde Artritis en het syndroom van Sjögren en bij afweerstoornissen als Common Variable Immunodeficiency (CVID) kunnen BE voorkomen (zie de brochure Informatie voor de huisarts over CVID) Het syndroom van Sjögren is een chronische reumatische systemische auto-immuunziekte waarbij vochtafscheidende klieren ontstoken raken en de slijmvliezen in de mond, de ogen en op alle andere plaatsen in het lichaam uitdrogen. De ziekte is voor het eerst beschreven door de Zweedse oogarts Henrik Sjögren. Een belangrijk kenmerk van dit ziektebeeld is dat een bepaald type witte bloedcellen, de lymfocyten, doordringen in de klieren die vocht afscheiden, onder andere de. Symptomen Syndroom van Sjögren uitklapper, klik om te openen. De meeste patiënten hebben last van droge ogen, droge mond, droge huid en, bij vrouwen, droge vagina. Naast droogte, ervaren veel patiënten met het syndroom van Sjögren ook vermoeidheid en pijn in spieren en gewrichten (soms invaliderend) Dit wordt gemeten met de bloedbezinkingssnelheid (BSE). Bij de ziekten van Sjögren heb je vaak een verhoogde bezinking. Eén op de drie heeft een verlaagd aantal rode bloedcellen (bloedarmoede) of een verlaagd aantal van bepaalde typen witte bloedcellen (leukopenie). Ongeveer een kwart van de mensen met Sjögren heeft last van bloedarmoede

Het verhoogde risico op lekkende hartkleppen geldt bij orale toediening, voor injecties en bij inhalatie. Aanwezigheid van extra risicofactoren zoals al bestaande lekkende hartkleppen of een aangeboren hartklepziekte, endocarditis, reumatoïde artritis, syndroom van Sjögren of het syndroom van Turner verhoogt het risico. Deze melding betreft alle fluorchinolonen Terug naar boven. Het syndroom van Sjögren is een systemische auto-immuunaandoening gekenmerkt door klachten van droge ogen (keratoconjunctivitis sicca) en een droge mond (xerostomie) gerelateerd aan een verminderde afscheiding van tranen en speeksel, het zogenoemde siccasyndroom.1 Het syndroom van Sjögren is één van de frequentst voorkomende auto-immuunaandoeningen Een verminderde speekselproductie. Dit kan worden veroorzaakt door ouderdom of door het syndroom van Sjögren. Een tekort aan vitamine B12, ijzer, vitamine C, vitamine B6, foliumzuur en zink. De tong voelt dan meestal ook glad aan doordat de fijnkorrelige structuur ontbreekt. Diabetes wordt ook beschreven als mogelijk oorzaak

Droge mond, xerostomie NHG-Richtlijne

Wat is het syndroom van Sjögren? Het syndroom van Sjögren is een systemische auto-immuunziekte. Dit betekent dat het afweersysteem, dat bacteriën en virussen in het lichaam moet opruimen, zich deels tegen het eigen lichaam richt. Hierdoor ontstaan ontstekingen in het lichaam. Het is een chronische ziekte, dat betekent dat genezing niet mogelijk is De NVSP is de enige officiële landelijke vereniging, voor patiënten met het syndroom van Sjögren én voor patiënten met het non-Sjögren siccasyndroom. Leden van alle leeftijden vinden bij ons herkenning en verbinding. En vooral een platform om ervaringen te delen en lotgenoten te ontmoeten Het syndroom van Sjögren is een reumatische auto-immuunziekte waarbij vochtafscheidende klieren ontstoken raken en waarbij onder andere de speekselklieren en de traanklieren uitdrogen. De ziekte is voor het eerst beschreven door de Zweedse oogarts Henrik Sjögren Het syndroom van Sjögren is een auto-immuun ziekte. Als je het syndroom van Sjögren hebt, maakt je lichaam antistoffen aan tegen de eigen slijmvliezen. Slijmvliezen zitten onder andere in de mond, ogen, neus en in de vagina. Als gevolg van de ziekte krijg je mogelijk last van droge slijmvliezen; een droge mond, droge ogen en een droge vagina Syndroom van Sjögren Tot slot kan het syndroom van Sjögren de oorzaak zijn van een chronische speekselklierontsteking. Dit betreft een chronische ontsteking van de speekselklieren waarbij te weinig speeksel wordt gevormd. Dit syndroom kan optreden bij leverziekten en reuma. Symptomen van een speekselklierontsteking Verschijnsele

Sjögren kan dan een bijeffect van een andere aandoening zijn. We spreken dan van secundaire Sjögren. Wanneer alleen het syndroom van Sjögren aanwezig is, noemen we het ook wel primaire Sjögren. Op deze website wordt vooral primaire Sjögren besproken. Met name vrouwen boven de 40 jaar oud worden getroffen door het syndroom van Sjögren Het doel van het FK is het bevorderen van het gepast gebruik van geneesmiddelen. Daartoe biedt het (aspirant) artsen praktijkgerichte en beslissingsondersteunende informatie over geneesmiddelen en hun toepassingen. Onder gepast gebruik van geneesmiddelen wordt verstaan: farmacotherapie die in medisch opzicht optimaal en vervolgens het meest economisch is. In het FK staan alle in Nederland. Het Sjögren syndroom is een aandoening waarbij de klieren in je slijmvliezen chronisch ontstoken zijn. Deze ontstekingen leiden tot droge slijmvliezen, met name in je ogen en mond. Een veel voorkomende klacht is dan ook het gevoel van droge ogen (zie folder droge ogen)

Sjögren syndroom (sicca syndroom) - Huidziekten

 1. WebMD explains the causes, symptoms, and treatment of Sjogren's syndrome, a condition in which your eyes, mouth, and other parts of your body get dried out
 2. Het syndroom van Sjögren kan op alle leeftijden ontstaan, maar komt vooral voor bij vrouwen rond de middelbare leeftijd. De aandoening is zeldzaam. De oorzaak van het syndroom van Sjögren is niet bekend. Soms komt de ziekte van Sjögren voor bij een andere auto-immuunziekte zoals reumatoïde artritis (RA) of systemische lupus erythematodes (SLE)
 3. der traanvocht produceert. Hierbij moet vooral gedacht worden aan hormonale veranderingen en algemene lichamelijke aandoeningen als de ziekte van Sjögren. Bij een onregelmatig hoornvliesoppervlak is de verdeling van de traanfilm niet optimaal, waardoor er droge plekken kunnen ontstaan
 4. Volgende aandoeningen zijn mogelijk: een door slijm verstopte speekselafvoerbuis, een bestralingsbehandeling (radiotherapie) van kanker van het hoofd-halsgebied, een tumor, een verstopping van speekselstenen, het syndroom van Sjögren (een auto-immuunaandoening die een droge mond veroorzaakt), kleine hoeveelheden vocht in het lichaam (meestal tijdens een ziekenhuisopname) en sarcoïdose
 5. NHG-Tabel 27 ICPC en contra-indicatieaarden, versie 13 NHG-Tabel 27-ICPC en contra-indicatie aarden, versie 13 Inkijkexemplaar Maart 2018 F99 Andere ziekte(n) oog/adnexen 233 Syndroom van Sjögren 0 F99.06 Insufficiënte traanfilm 233 Syndroom van Sjögren 0 H77 Perforatie trommelvlies [ex. H71].
 6. Voorbereiding op verwijzen. Wanneer u een patiënt verwijst waarvan u vermoedt dat hij of zij lijdt aan het syndroom van Sjögren dan zouden wij van u graag, indien beschikbaar, de volgende specifieke informatie ontvangen

NHG-lid. Bent u NHG-lid? Door in te loggen op Haweb krijgt u toegang tot de artikelen in de H&W website. H&W abonnee. Een verminderde traanproductie wordt onder andere veroorzaakt door de ziekte van Sjögren, hogere leeftijd, contactlenzen, diabetes, ooglaseren en medicatie (zoals antihistaminica,. Het Sjögren-Larsson syndroom (SLS) is een erfelijke ziekte waarbij de huid droog en schilferig is. De ledematen zijn stijf en er zijn problemen met de zenuwen. De oorzaak is een verandering in het DNA (erfelijk materiaal). Meestal worden kinderen met SLS te vroeg geboren. Bij de geboorte is de huid rood. Later wordt de huid droog en schilferig en krijgt het kind jeuk (ichthyosis) Syndroom van Sjögren Het syndroom van Sjögren treft vooral vrouwen ouder dan 40 jaar. Bij deze aandoening vallen antistoffen de speeksel- en traanklieren aan, met als resultaat een droge mond en droge ogen. Je arts kan deze antistoffen aantonen via een bloedonderzoek. Tumoren van de speekselkliere

Symptomen. De klachten bij de ziekte van Sjögren zijn bij iedereen verschillend. Toch komen enkele klachten bij vrijwel iedereen met Sjögren voor: droogte van vooral de ogen en de mond, vermoeidheid en spier- en gewrichtsklachten. Sommige mensen hebben ook ontstekingen aan andere klieren of organen Sjögren. Smaakstoornissen doen zich ook voor bij een extreem droge mond, door onvoldoende aanmaak van speeksel, bijvoorbeeld bij de ziekte van Sjögren en xerostomie. Verbranding. Door verbranding kunnen de smaakorgaantjes beschadigen. Gezwel. Een gezwel in de tong kan ook de smaak beschadigen. Aangezichtsverlammin povidon vergelijken met een ander geneesmiddel.. Advies. Bij droge ogen geven indifferente middelen/ kunsttranen veelal verlichting van de klachten. Het effect van de verschillende middelen kan per patiënt verschillen; probeer bij onvoldoende effect een ander middel. Kunsttranen met conserveermiddelen (flesjes) zijn het middel van eerste keus omdat deze goedkoper zijn dan kunsttranen zonder. Mw. E. Sjögren, KNO-arts, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden Belangenverklaringen De werkgroepleden hebben onafhankelijk gehandeld en waren gemandateerd door hun vereniging Glossodynie (een pijnlijke, branderige tong, of een branderig gevoel in de mondholte) is een moeilijk te duiden en lastig te behandelen klacht. Glossodynie komt vooral bij vrouwen in de overgang, vaak zonder zichtbare afwijkingen. Vaak ontstaan na tandheelkundige ingreep, vaak hebben patiënten al veel tandheelkundige ingrepen (verschillende prothesen, verwijderen metalen vullingen) ondergaan

Wat is trombocytopenie? Trombocytopenie is een tekort aan bloedplaatjes (trombocyten).Omdat bloedplaatjes een belangrijke rol spelen bij het stollen van bloed kan een tekort aan bloedplaatjes leiden tot bloedingen.. Het aantal bloedplaatjes in bloed wordt uitgedrukt per microliter bloed. Bij een gezond persoon is het aantal bloedplaatjes tussen 150.000 - 450.000 bloedplaatjes per microliter Dit geldt ook bij artritis bij SLE en bij de ziekte van Sjögren. Ten slotte wordt er aandacht besteed aan niet-artritiden als differentiële diagnose, zoals erysipelas, bursitis en tendinopathie. Kennislacunes. Bekijk het overzicht van de kennislacunes en lopend huisartsgeneeskundig onderzoek over de NHG-Standaard Artritis

De NHG-Standaard Seksuele klachten geeft richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van de meestvoorkomende seksuele klachten. 1 Bij vrouwen zijn dit dyspareunie, orgasmeproblemen en verminderde zin of opwindingsproblemen, bij mannen erectiele disfunctie en vroegtijdige zaadlozing. Patiënten met seksuele klachten kunnen een forse lijdensdruk ervaren en problemen hebben met het aangaan en. 1. Overzicht SIADH. SIADH is een syndroom waarbij teveel vocht wordt vastgehouden als gevolg van een te grote afgifte van het hormoon ADH. SIADH staat voor syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion, oftewel het syndroom waarbij teveel antidiuretisch hormoon (ADH) wordt afgegeven.. Door de te grote hoeveelheid ADH wordt er veel vocht vastgehouden, maar wordt er ondertussen geen. Op een warme dag of na een avondje doorhalen, sta je er waarschijnlijk niet van te kijken als je een beetje dorstig bent. Hoewel voldoende drinken dan heel belangrijk is, heb je geen reden om je zorgen te maken. Dorst kan echter ook een heel andere oorzaak hebben. En die zijn niet allemaal even onschuldig Auto-immuunziekten (systeemziekten), zoals bijvoorbeeld de ziekte van Sjögren. Langdurige blootstelling aan zware metalen zoals lood en cadmium. Overige oorzaken kunnen zijn: chronische infecties, stofwisselingsziekten, bepaalde bloedziekten en na frequent gebruik van Chinese kruiden Hoe wordt de diagnose van erythema nodosum gesteld ? De typische huidafwijkingen kunnen al de diagnose erythema nodosum doen vermoeden. Uw huidarts zal echter altijd een huidbiopsie doen van een verse zwelling om de diagnose te bevestigen en een vasculitis uit te sluiten

Syndroom van Sjögren. Door | 2020-11-07T13:12:29+00:00 februari 17th, 2019 | Deel dit bericht met anderen! Facebook Twitter LinkedIn Google+ Pinterest Email. Recente berichten. Kerstwens team artsportaal; Partnerschap eerste 4 NHG-expertgroepen; Nieuwe partner: Bijwerkingencentrum Lareb; User panel gaat van start; Sehportaal.nl krijgt langzaam. Oorzaken leukopenie. De meest voorkomende oorzaak voor het ontstaan van leukopenie is het gebruik van antikankermiddelen (chemotherapie). Jaarlijks krijgen naar schatting 22.500 mensen in Nederland vanwege deze reden een verlaging van het aantal witte bloedcellen in het bloed F99 Andere ziekte(n) oog/adnexen 233 Sjögren, syndroom van 0 F99.06 Insufficiënte traanfilm 233 Sjögren, syndroom van 0 K73 Aangeboren afwijking(en) hartvaatstelsel 221 Brugada-syndroom 0 NHG-Tabel 27 ICPC en contra-indicatie aarden - versie 10 - inkijkexemplaar Maart 201 Bronchiëctasieën zijn chronische, abnormale verwijdingen van de wand van de luchtwegen, de bronchiën. Uit deze verwijde luchtwegen kan slijm niet goed afgevoerd worden, zodat de luchtwegen geïnfecteerd kunnen raken. Bij bronchiëctasieën is er ook sprake van herhaalde aanvallen van bronchitis of longontsteking Syndroom van Sjögren; Bepaalde medicijnen, zoals bètablokkers; Het verschil met de primaire vorm is dat bij de secundaire vorm de klachten niet tegelijk aan beide handen of voeten optreden. Daarnaast ontstaat het vaak pas op latere leeftijd. Bovendien kun je klachten ervaren aan je duim, terwijl bij de primaire vorm alleen de vier vingers.

Nieuwe richtlijn bij vermoeden reumatoïde artritis

INLEIDING. Het adenolymfoom van de speekselklieren, vroeger ook wel Warthin-tumor genoemd, is een goedaardige aandoening. De afwijking komt vrijwel uitsluitend voor in de glandula parotidea; vóórkomen in bijvoorbeeld de glandula submandibularis of in de kleine, intra-orale speekselklieren is slechts enkele malen beschreven.1 In de uit 1972 daterende classificatie van de. De ziekte van Bechterew is een vorm van ontstekingsreuma. Bij de ziekte van Bechterew zijn vooral de gewrichten van rug, heupen en knieën ontstoken. De wervelkolom wordt stijf en pijnlijk en soms ook krom De C.H.V. is de beroepsvereniging van huisartsen op Curacao. Opgericht op 16 juni 1981 en heeft ten doel naast belangenbehartiging van haar leden ook het bevorderen en versterken van de eerstelijns gezondheidszorg in het algemeen en van de huisartsengeneeskunde in het bijzonder

NHG-Standaard 'Hoofdpijn Het primaire syndroom van Sjögren is een chronische auto-immuunziekte gekenmerkt door aandoeningen van de traan- en speekselklieren met droge slijmvliezen als gevolg, systemische uitingen, en spier- en gewrichtsklachten. Er is onvold. Keratoconjunctivitis sicca (KCS) of droge ogen genoemd, is een oogaandoening veroorzaakt door een verminderde traanproductie (kwantitatief) of onjuiste samenstelling (kwalitatief) van de traancomponenten.. Keratoconjunctivitis sicca is Latijn. De letterlijke vertaling is Droogheid van hoornvlies (cornea) en bindvlies (conjunctiva) Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Endocrinologie De ziekte van Hashimoto is een ziekte van de schildklier, waarbij ons eigen afweersysteem zich richt tegen schildkliercellen, waardoor deze cellen kapot gaan en de schildklier geleidelijk langzamer gaat werken en steeds minder schildklierhormoon maakt

Sjögren, syndroom van - Maag Lever Darm Stichtin

Sjögren syndroom - wat is het en wat zijn de symptomen

Wat is het Syndroom van Turner? Het Syndroom van Turner is vernoemd naar Henry Turner, een arts die in 1938 een aantal vrouwen beschreef met dezelfde uiterlijke kenmerken: Een kleine gestalte Weinig of geen borstontwikkeling Overtollige huidplooien in de nek Ellebogen in een hoekstand In 1959 ontdekte Dr. Ford dat er bij sommige van deze [ Systemische lupus erythematodes (SLE) is een auto-immuunziekte.Bij SLE keert de afweer zich tegen de eigen cellen. Cellen zijn de bouwstenen van ons lichaam. De afweer hoort het lichaam te beschermen tegen ziekteverwekkers, zoals bacteriën en virussen Title: ssnl.qxp Author: Joop P van de Merwe Created Date: 1/6/2006 1:24:02 P

Syndroom van Sjögren Symptomen, Diagnose, Behandelin

Droge mond (monddroogheid) Een droge mond (monddroogheid) kan worden veroorzaakt door te weinig speeksel of een veranderde samenstelling van speeksel. Hoe ontstaat monddroogheid? Bepaalde geneesmiddelen kunnen monddroogheid veroorzaken. Dit is de meest voorkomende oorzaak van monddroogheid. Andere belangrijke oorzaken van monddroogheid zijn een ontsteking van de speekselklieren, het syndroom. Het coronavirus: Corona vaccin. De goedkeuring van het Pfizer-vaccin laat zien dat het middel veilig is en van goede kwaliteit. Later deze week wil het CBG, dat Nederland vertegenwoordigt in het EMA, meer Nederlandstalige informatie publiceren Er is eigenlijk weinig verschil tussen het syndroom van Tietze en costochondritis. Beide aandoeningen zijn aan elkaar geliëerd en hebben te maken met een ontsteking van het ribkraakbeen. Bij Tietze beperkt de aandoening zich tot het kraakbeen tussen de ribben en het borstbeen en kan er sprake z. Blefaritis is een chronische ontsteking van de oogleden en ooglidranden. De haarzakjes en talgklieren op de ooglidrand zijn ontstoken. Lees hier meer over blefaritis De ziekte van Graves is de meest voorkomende oorzaak van een te snel werkende schildklier (hyperthyreoïdie)(70-80%). De ziekte van Graves is een auto-immuunziekte, dat wil zeggen dat het lichaam antistoffen (afweerstoffen) maakt tegen lichaamseigen cellen, in dit geval de tegen de TSH-receptor op de schildkliercellen.Deze antistoffen zetten de schildklier aan om meer schildklierhormoon te.

Artritis NHG-Richtlijne

GPA (voorheen de ziekte van Wegener genoemd) is een Primaire Systemische Vasculitis, dat wil zeggen een auto-immuunziekte waarvan de oorzaak onbekend is (primair) en die wordt gekenmerkt door ontstekingen van de binnenwanden van de kleine bloedvaten (vasculitis). Deze ontstekingen kunnen zich in in het hele lichaam voordoen (systemisch) De ziekte van Ledderhose is een onschuldige aandoening en valt onder de categorie 'weke delen reuma'. Het is een pijnloze verschrompeling van het bindweefsel van een peesplaat aan de onderzijde van de voet. Het is te herkennen door de kleine bultvormingen onder de voet. Doordat deze aan de onderzijde van de voet aanwezig is, kan dit tijdens het staan en lopen leiden tot pijnklachten Keratoconjunctivitis sicca is een chronische bilaterale uitdroging van de conjunctiva en cornea door een inadequate traanfilm. Symptomen kunnen bestaan uit jeuk, branderigheid, irritatie en lichtschuwheid. De diagnose is klinisch en de Schirmer test kan nuttig zijn. Behandeling is met lokale traansupplementen, blokkade van nasolacrimale openingen en soms orale tertracyclines en/of lokale.

Symptomen bij de Ziekte van Sjögren

www.hypofyse.nl de website voor informatie over de hypofyse, hypofyse aandoeningen en het hormoonstelse B-cellen aangrijpingspunt voor therapie bij patiënt met Sjögren's syndroom 21 jul 2011 Om dit onderdeel te bekijken moet u ingelogd zijn of kunt u op registreren klikken indien u nog geen account hebt

Herziening Richtlijn Dehydratie en vochttoediening/Versie 5/2-3-2010 Pagina 3 73 74 Dehydratie en dorst 75 Bij dehydratie is het serumnatriumgehalte meestal normaal (isotone dehydratie).Dehydratie 76 kan echter ook gepaard gaan met een verlaagd serumnatriumgehalte (hyponatriëmie) of 77 verhoogd serumnatriumgehalte (hypernatriëmie) Het syndroom van Sjögren. Hoewel het Syndroom van Sjögren vooral de traan- en speekselklieren aantast zijn algehele vermoeidheid en gewrichtsklachten niet ongewoon. Reuma verschijnselen. Stijve of pijnlijke gewrichten, spierpijn en algehele vermoeidheid zijn maar enkele van de vele verschijnselen die met reuma geassocieerd worden

Syndroom van Sjögren - Wikipedi

Algemeen Er zijn drie paar grote speekselklieren. De parotis, ook wel oorspeekselklier (1) genoemd, ligt links en rechts achter de kaakhoek. De bijhorende uitvoergang ligt in het wangslijmvlies tegenover de bovenste tanden. Tijdens het eten stroomt daaruit vooral waterig speeksel. In rust en 's nachts bijna niets. Onder de kaakhoek bevindt zich links en rechts [ Meer dan 100 oorzaken van neuropathie zijn bekend. We geven hier maar enkele voorbeelden. Vaak is het niet te achterhalen welke oorzaak de neuropathie heeft veroorzaakt. Dan wordt gesproken van een 'idiopathische neuropathie'. De gehele afko hiervoor is CIAP. De Amerikanen noemen het cryptogene neuropathie

Kernboodschappen Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) bij worminfecties. Behandelrichtlijnen huisarts: Deze richtlijn behandelt de diagnostiek en het beleid bij enterobiasis ('wormpjes'), spoel-, Epstein-Barr-Virus(EBV) en syndroom van Sjögren 'inclusion body'-myositis - NHG . READ. S Y M P T O M E N. Spieren • Spierzwakte De spierzwakte treft in het begin. voornamelijk de spieren van de bovenbenen , de. vingerbuigers, de voetheffers en/of de slikspieren. In. uitzonderingsgevallen houdt de spierzwakteverdeling. zich niet aan. Richtlijn Chronische Rhinosinusitis en Neuspoliepen, 2010 1 SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP Kernredactie • Mw. prof.dr. W.J. Fokkens, KNO-arts, Academisch Medisch Centrum, Amsterda • NHG-standaard M47 Voedselovergevoeligheid, 2010 • ESPGHAN-richtlijn coeliakie, 2012 • CBO-richtlijnenvoor coeliakie en dermatitis herpetiformis,2008 Andere richtlijnen m.b.t. coeliakie • NHG-standaard M76 Anemie, 2003 • NHG-standaard M31 Schildklieraandoeningen, 2013 • NHG-standaard M78 Acuut hoesten, 201 Wie kent Oog Met Traan Tekenen niet. Alle heeft de zeker nodig voor het activiteiten deze ze alle dag nodig hebben. Wij weten datgene het vinden en ie krijgen van de Oog Met Traan Tekenen met u beste capaciteit een beetje tijd kost, dus we hebben enig breed scala aan Oog Met Traan Tekenen verzameld van verschillende bronnen die bezoekers misschien hoeven

NHG Nieuws 2020 Bij gebruik van alle fluorchinolonen (ciprofloxacine, levofloxacine, ofloxacine, norfloxacine, moxifloxacine en delafloxacine) bestaat een tweevoudig verhoogd risico op lekkende hartkleppen 1 Dermatomyositis en Polymyositis En k E l E f E i t E n Vóórkomen • Prevalentie DM en PM De gegevens over de prevalentie zijn beperkt. De geschatte prevalentie voor DM is 10/miljoen inwoners. Ook de prevalentie van PM ligt rond dit aantal Bronnen: Zwolse werkafspraken; NHG standaard Reumatoïde Artritis M 90 en LTA . Deze werkafspraak is samengesteld door J. Mertens (reumatoloog), I. Oosterhof en H.G. Grotenhuis (huisartsen), P. Engbers (klinisch chemicus) Versie: september 201 10 symptomen bij Reumatoïde Artritis die u beslist niet mag negeren Natuurlijk hoeft niemand u meer iets te vertellen over de pijn en zwelling in de gewrichten als u last heeft van Reumatoïde artritis (RA). Maar bij deze aandoening kunnen ook verschijnselen in andere delen van uw lichaam optreden. Deze mag u niet negeren. Deze [

 • Ongeluk A58 Roosendaal.
 • Begeleid Wonen Beringen.
 • Rivella koolhydraten.
 • Verschillen Boeddhisme en Jodendom.
 • Oplosmiddel Scheikunde.
 • Best PS4 controller for shooters.
 • Kinder skateboard.
 • Sneeuw Durbuy.
 • Proxy Delhaize Roeselare.
 • ALTC DDV.
 • Vogelmarktplaats Postuurkanaries.
 • MS prednison infuus.
 • Otis Blokhuis.
 • Oregano olie Kruidvat.
 • Cacaofabriek chocolaterie.
 • Best PS4 controller for shooters.
 • Peuter Bijbel NBG.
 • GoPro Karma Grip.
 • Gemeente Zonhoven containerpark.
 • Boksbeugel illegaal.
 • Eijerkamp Landelijk.
 • Bol Bol father.
 • Einruhr Tourist information.
 • Kerst ideeën corona.
 • 500kg deadlift unseen footage.
 • Netflix stock news.
 • Zaaier Bijbel.
 • Mijn overheid Contact.
 • Display 2 isn t active.
 • May grünwald giemsa.
 • Vooruit Gent menu.
 • Wie weet er een leuke teamnaam.
 • Partytent onderdelen België.
 • Kabels wegwerken zwevend tv meubel.
 • Jamaica bobsleeteam 2018.
 • Vampier Nickelodeon.
 • Hybridoma antibodies.
 • Jeff Dunham wife.
 • Grace Jones live.
 • Missie en visie Koninklijke Landmacht.
 • Elton John Hits.