Home

Niet aangeboren hersenletsel behandeling

Dit zijn zomaar wat kenmerken van niet aangeboren hersenletsel. Gelukkig is er nog veel mogelijk op het gebied van ondersteuning. Hoe begeleid je mensen met NAH. Bij behandeling krijg je tijdelijk intensieve therapie om nog zoveel mogelijk vooruitgang te boeken binnen je mogelijkheden. Met als doel weer grip te krijgen op je leven Niet-aangeboren hersenletsel ontstaat door een herseninfarct, hersenbloeding, hersenkneuzing, hersentumor of een ontsteking in de hersenen. Niet-aangeboren hersenletsel kan grote gevolgen hebben voor uw dagelijks leven. Een revalidatiebehandeling kan helpen om weer zo zelfstandig mogelijk mee te doen aan de maatschappij

Iedereen is anders. De zorg voor iemand met niet aangeboren hersenletsel verschilt dus per persoon. Daarom hebben we diverse behandelmethoden voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel: Triple C. Mensen met NAH hebben goede ondersteuning nodig, bijvoorbeeld volgens de methode Triple-C. Hierbij ligt de nadruk op herstel van het gewone leven Als volwassene met niet-aangeboren hersenletsel heb je een leven voor en na je ziekte of ongeval. Je hebt behoefte aan informatie, duidelijkheid, rust en ondersteuning na je revalidatie. Deze ondersteuning vind je in het NAH-centrum. Hier helpen ze je zoeken naar nieuwe mogelijkheden

Behandeling van Hersenletsel - Verder met Hersenletsel

Hersenletsel wordt ook wel niet-aangeboren hersenletsel of NAH genoemd. Letsel aan de hersenen, ontstaan in de loop van het leven als gevolg van een ziekte (niet-traumatisch) of ongeval (traumatisch) De behandelingen van Hersenz worden geboden door ervaren specialisten. Onze fysieke behandelaren, (neuro)psychologen, cognitief trainers en afasie-behandelaren zijn allemaal gespecialiseerd in niet-aangeboren hersenletsel. Elk team heeft een regiebehandelaar, dat is altijd een GZ-psycholoog of orthopedagoog-generalist Behandeling NAH. Niet aangeboren hersenletsel biedt uitdagingen in het leven van alledag. Boogh biedt iedere betrokkene een helpende hand bij het aangaan van die uitdagingen. Handvaten om de, helaas blijvende, gevolgen van NAH het hoofd te bieden Niet-aangeboren hersenletsel is voor iedereen anders. Wij helpen je bij problemen met bijvoorbeeld lopen, plannen en praten. Dit doen we door samen toe te werken naar doelen die je samen met ons hebt opgesteld, passend bij jouw persoonlijke situatie. Hierbij leren we je om te gaan met de eventueel blijvende beperkingen optimale behandeling van alle neuropsychiatrische gevolgen die voorkomen bij niet- aangeboren hersenletsel kan dan ook binnen veel medische specialismen leiden tot verbetering van de zorg. Immers, een richtlijn berust op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en aansluitende meningsvorming gericht op het expliciteren van goed medisch handelen

Behandeling. De behandeling van kinderen met NAH is erop gericht om hun herstel in goede banen te leiden en de gevolgen van het hersenletsel zo goed mogelijk in kaart te brengen en te verminderen. Als er een probleem is waarvoor een specifieke training zinvol is, bieden we deze aan Behandeling bij niet-aangeboren hersenletsel (NAH) Wanneer uw kind hersenletsel heeft, door bijvoorbeeld een ongeluk of hersentumor, kan uw kind verschillende problemen ervaren. De Hoogstraat Revalidatie biedt een multidisciplinaire behandelaanpak, waarbij er gekeken wordt naar de levensfase en persoonlijke situatie van uw kind Als oudere met niet-aangeboren hersenletsel heb je een leven voor en na je ziekte of ongeval. Je hebt behoefte aan informatie, duidelijkheid, rust en ondersteuning na je revalidatie. Deze ondersteuning vind je in het NAH-centrum van Pluryn

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) NAH. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën). Eerste revalidatie, snel na de hersenbeschadiging, van zodra de medische toestand van de patiënt het toelaat, om verdere verwikkelingen zoals bv. pees- of spierverkortingen of gewrichtsverstijving te vermijden Uw behandeling Revalidatie voor mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel. Mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) hebben problemen die zeer uiteenlopend van aard zijn en vragen om een brede aanpak. Daarom kent Roessingh, Centrum voor Revalidatie een speciaal NAH-team Niet aangeboren hersenletsel / Behandeling Het Behandel- en expertisecentrum Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) behandelt jaarlijks zo'n 350 mensen van 18 tot 65 jaar met een hersenaandoening Bij niet-aangeboren hersenletsel kan er een breuk in de levenslijn ontstaan. Het leven wordt als het ware verdeeld in twee periodes: er is een tijd voor en een tijd na het hersenletsel. Het oplopen van niet aangeboren hersenletsel is een zeer ingrijpende verandering in je leven, en in dat van jouw familie of naasten Met 'hersenletsel' bedoelen we een groot aantal aandoeningen van de hersenen. Letterlijk betekent het 'beschadiging van de hersenen'. We gebruiken ook wel de term 'niet-aangeboren hersenletsel', vaak afgekort tot NAH; hersenletsel dat later in het leven ontstaat

Invitational conferenceVerslag invitational conference Richtlijn Neuropsychiatrische gevolgen na niet-aangeboren hersenletsel. De werkgroep stelde vervolgens een long list met knelpunten op en prioriteerde de knelpunten op basis van: (1) klinische relevantie, (2) de beschikbaarheid van (nieuwe) evidence van hoge kwaliteit, (3) en de te verwachten impact op de kwaliteit van zorg. Zorg en behandeling. Als u bij ons komt wonen met niet-aangeboren hersenletsel bekijken wij samen met u welke zorg en behandeling u nodig heeft. Bij sommige mensen is herstel na niet-aangeboren hersenletsel nog mogelijk. Zij komen dan in aanmerking voor cognitieve neurorevalidatie Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl en Patiëntenplatform Sepsis en daarna roepen overheid en artsen op tot versnelde toepassing van vitamine C therapie ter voorkoming van (orgaan)schade bij COVID-19 patiënten Ontwikkeling van NAH ervaringsdeskundigheid en brengen van ervaringsperspectief. Ondersteuning van herstel, empowerment voor mensen met NAH en betrokkenen Hersenletsel kan gevolgen hebben voor verschillende gebieden van het functioneren, zoals bewegen (motoriek), denken (cognitie) en emoties en gedrag. Zichtbare gevolgen zijn bijvoorbeeld (gedeeltelijke) verlammingsverschijnselen of verlies van spierkracht. Vooral de minder zichtbare gevolgen zorgen voor onverwachte problemen voor de persoon zelf en voor naasten

Nieuwe behandeling voor niet-aangeboren hersenletsel Zo'n 650.000 Nederlanders ervaren dagelijks beperkingen als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Veel van deze klachten zijn cognitief en daardoor voor de buitenwereld onzichtbaar, zoals geheugenproblemen, concentratiestoornissen of chronische vermoeidheid Complicaties bij hersenletsel. Algemene complicaties kunnen optreden bij patiënten met letsels in het algemeen, De laatste tijd past men ook wel eens een operatieve behandeling toe, waarbij grote stukken schedelbot worden verwijderd en het harde hersenvlies wordt geopend

Video: Revalidatie bij niet-aangeboren hersenletsel

Diagnose en behandeling bij niet aangeboren hersenletsel Het is niet altijd eenvoudig om de diagnose hersenletsel te stellen. Dit komt ook omdat het vaak gaat om cognitieve klachten zoals geheugenproblemen, chronische vermoeidheid, een concentratiestoornis of andere zogenaamde niet objectiveerbare klachten Niet- Aangeboren Hersenletsel Wat bieden we? Specialistische (neuro)psychologische en psychiatrische diagnostiek en behandeling, gebaseerd op evidence based behandelingen, maar op maat gemaakt voor mensen met NAH. Hierbij is te denken aan de behandeling van de emotionele en gedragsmatige gevolgen van het NAH,.

Even leren leven met Niet Aangeboren Hersenletsel

NAH: niet-aangeboren hersenletsel 's Heeren Lo

Een niet-aangeboren hersenletsel brengt veel nare gevolgen met zich mee. Met Amarant krijg je de optimale regie van je leven weer terug. Wij willen dat je zo min mogelijk last ervaart van de gevolgen van het letsel. Een passende woonvorm, begeleiding en behandeling voor een niet-aangeboren hersenletsel, daar zorgen wij samen voor Niet-aangeboren Hersenletsel Samengesteld door leden van het consortium Cognitieve Revalidatie (in alfabetische volgorde): gevolgen van hersenletsel en/of behandeling van het systeem van deze patiënten, gericht op het zo goed mogelijk leren omgaan met deze gevolgen Niet-aangeboren hersenletsel, kortweg NAH, is schade aan je hersenen die ontstaan is na je eerste levensjaar. In Nederland krijgen ongeveer 19.000 kinderen per jaar te maken met een of andere vorm van hersenletsel door bijvoorbeeld een ongeluk of tumor, een infectie, bijna-verdrinking, een herseninfarct, hersenbloeding, vergiftiging of bijvoorbeeld geweld De prevalentie van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in de forensische populatie in Nederland is onbekend. Huidige prevalentiecijfers zijn gebaseerd op internationaal onderzoek en variëren tussen 30% en 88%. Voor een effectieve behandeling is het belangrijk om rekening te houden met de cognitieve en gedragsmatige gevolgen van NAH Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij een kind heeft een grote impact op het hele gezin. Sommige gezinnen lukt het zelf een nieuw evenwicht te vinden, andere gezinnen hebben begeleiding of behandeling nodig

Niet-aangeboren hersenletsel - Plury

Behandeling na niet-aangeboren hersenletsel. Meteen na het ontstaan van NAH is behandeling door een gespecialiseerde neurorevalidatie-instelling het best. Mogelijk merk je dat bij thuiskomst dat je toch nog tegen teveel problemen aanloopt. Of je hebt geen (volledige) neurorevalidatie doorlopen medewerkers van de afdeling behandeling binnen InteraktContour, zo effectief mogelijk worden ingezet bij cliënten met niet aangeboren hersenletsel ter bevordering van de empowerment van de cliënt. Uit de literatuur komt naar voren dat deze methodiek passend is bij doelgroepen die het idee hebben dat ze de eigen regie kwijt zijn Niet-aangeboren hersenletsel kan op veel verschillende manieren ontstaan. Eigenlijk is er maar één kenmerk dat voor iedereen hetzelfde is: het leven na het hersenletsel is compleet anders dan het leven daarvoor. De gevolgen van het hersenletsel verschillen per persoon en komen niet altijd direct tot uiting, vaak ervaren mensen pas na hun revalidatie de verandering, soms ontstaan klachten nog.

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) NAH is een beschadiging van de hersenen, die ontstaan is in de loop van het leven. Een beschadiging van de hersenen kan ontstaan door Behandeling kan zowel klinisch als poliklinisch plaats vinden, afhankelijk van de aard en de omvang van uw problematiek. Klinische behandeling Zozijn - Op Pad biedt het behandelprogramma Hersenz aan mensen met een niet- aangeboren hersenletsel (NAH) en hun naasten. De behandeling is gericht op het leren omgaan met de beperkingen door het hersenletsel. Wij werken hierbij met het landelijke behandelprogramma Hersenz Voor volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in deze chronische fase organiseert Pluryn op maandagmiddag 22 februari een online informatiebijeenkomst over het behandelprogramma Hersenz. Niet-aangeboren hersenletsel heeft een gigantische impact op het leven van de getroffene en zijn/haar naasten Niet aangeboren hersenletsel ontstaat in de loop van het leven; het wordt nogal eens als een breuk in de levenslijn ervaren. Voorbeelden hiervan zijn een herseninfarct, tumoren of een ongeluk. Dit kan leiden tot zichtbare lichamelijke beperkingen zoals verlammingsverschijnselen of spraakstoornissen

Wat is niet-aangeboren hersenletsel? - Hersenstichtin

De unieke behandeling van Hersenz - Omgaan met hersenletsel

Behandelen niet aangeboren hersenletsel Boog

Bij Thebe hebben wij veel ervaring met het behandelen en begeleiden van mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Op een aantal locaties biedt Thebe gespecialiseerde zorg en behandeling aan volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel in alle leeftijden (gemiddeld tussen de 25 en 70 jaar oud) Er zijn twee woongroepen voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Niet alleen uw ziektebeeld is bepalend voor de zorg en behandeling die we bieden. We kijken vooral ook naar uw behoeften en mogelijkheden ten aanzien van wonen, contacten, rust, structuur en activiteiten

Niet-aangeboren hersenletsel bij volwassenen heeft andere gevolgen dan nah bij kinderen. Niet-aangeboren hersenletsel bij een kind kan grotere gevolgen hebben. Omdat de hersenen van kinderen nog niet volledig ontwikkeld zijn. Daardoor kunnen de gevolgen van nah bij kinderen met licht hersenletsel ook groter zijn Over de juiste behandeling van niet- aangeboren hersenletsel wordt getwist. Margreet Vermeulen 6 november 2020, 13:00. Als 18-jarige viel Karin in korte tijd twee keer van haar paard. Hersenschudding, luidde de diagnose in het ziekenhuis, beide keren. De eerste keer kwam ze met de schrik vrij Mensen met niet-aangeboren hersenletsel die de behandeling van Hersenz volgen, zijn er na een jaar op vooruit gegaan. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van Maastricht University. De vraag is nog hoe je de behandeling zo goed mogelijk kunt afstemmen op individuen, zodat zij weer zo goed mogelijk kunnen meedoen Het centrum voor Neuropsychiatrie behandelt mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel Het centrum biedt diagnostiek, behandeling en begeleiding. Ze helpt cliënten met het in kaart brengen van hun problematiek met als doel na de behandeling een zo zelfstandig en betekenisvol mogelijk leven te hebben Voorbeeld van een behandeling Neurologische muziektherapie (NMT) is een op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde methode, die ik gebruik bij verschillende neurologische aandoeningen. NMT wordt ingezet om de motoriek te versterken bij niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Niet-aangeboren hersenletsel (ook wel NAH genoemd) betreft schade aan de hersenen als gevolg van een ziekte of ongeval. NAH veroorzaakt blijvende klachten op het gebied van lichamelijk functioneren, gedragsverandering en verstoring van verschillende hersenfuncties. Zo kun je spraak-taalproblemen krijgen, stemmingswisselingen of verminderde concentratie of geheugen. De gevolgen kunnen ook. In de afgelopen jaren is gebouwd aan de ontwikkeling van een expertisenetwerk van betrokken instellingen, dat in 2016 is opgericht onder de naam EENnacoma (Expertisenetwerk Ernstig Niet-aangeboren hersenletsel na coma). Het hoofddoel van EENnacoma is het verbeteren van de zorg voor mensen met ernstig niet-aangeboren hersenletsel Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is hersenletsel dat in de loop van het leven is ontstaan, dus niet vóór de geboorte. Niet-aangeboren hersenletsel kan ontstaan door verschillende oorzaken, zoals: De behandeling van NAH bestaat voor een groot deel uit revalidatie

Niet-aangeboren hersenletsel jongeren De Hoogstraat

Behandeling en begeleiding Niet aangeboren hersenletsel is een schade aan de hersenen die ontstaan is na de geboorte op jonge of latere leeftijd. Door de hersenbeschadiging zijn bepaalde hersenfuncties slechter geworden of zelfs helemaal weggevallen Congres Niet-aangeboren hersenletsel | Coronaproof. Wij doen er samen met de ReeHorst er alles aan om je deelname zo veilig mogelijk te laten verlopen. • Tijdens het event zal de locatie ingericht zijn volgens de 1,5 meter richtlijn. • De ReeHorst is coronaproof ingericht, betreft ruimtes, sanitair en caterin Hersenletsel heeft voor veel mensen ook onzichtbare gevolgen. Bij onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening gaat het bijvoorbeeld om veranderingen in je denken, in je emoties en je gedrag. Vaak zijn het de meest ingrijpende en de moeilijkste veranderingen

Richtlijn Behandeling van neuropsychiatrische gevolgen van

 1. Hier vindt u alle hulpmiddelen van onze vereniging, als lid van onze vereniging krijgt u 50% korting op alle hulpmiddelen! De kortingscode kunt u opvragen bij ons landelijk bureau via telefoon: 026 - 3 512 512 of via email: info@hersenletsel.nl
 2. of kent de diagnose en ziet welke behandeling er nodig is. Wellicht heeft u een patiënt met niet-aangeboren hersenletsel onder behandeling en ziet u, vanuit uw integrale verantwoordelijkheid voor de patiënt, dat er aanvullende behandeling nodig is. Bijvoorbeeld omdat de patiënt dan sneller (verdere) stappen kan maken
 3. Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) NAH is een beschadiging van de hersenen, die ontstaan is in de loop van het leven. Een beschadiging van de hersenen kan ontstaan door Behandeling kan zowel klinisch als poliklinisch plaats vinden, afhankelijk van de aard en de omvang van uw problematiek. Klinische behandeling

Niet aangeboren hersenletsel (NAH) heeft veel gevolgen voor je manier leven en die van je naaste omgeving. Er eerst vaak onduidelijkheid en komt er veel op je af. Je wilt bijv. meer weten over NAH, welke behandelingen mogelijk zijn en/of graag ervaringen delen met lotgenoten Het komt geregeld voor dat er gedragsproblemen ontstaan door hersenletsel. Lentis heeft voor deze mensen een expertisecentrum, het Kenniscentrum Ernstig Probleemgedrag (KEP) waar behandeling is voor de gedragsproblemen, ambulant, deeltijd en in een kliniek, en daarnaast gewerkt wordt aan je herstel van de hersenschade Gespecialiseerde chiropractie behandeling door Arjan Kuipers. (specialisatie in training en behandeling na niet aangeboren hersenletsel) Afspraak Maken Tarieven Chiropractie Hersenschudding Brain Rehab Training Masterclasses Contact CVA Kinderen Topsport Test mogelijkheden Referenties Blog Brief advocaten Hersen vragenlijst Trainingmethoden Trainers Solliciteren Supplementen International. Niet aangeboren hersenletsel (NAH) is een verzamelnaam voor alle letsels aan de hersenen die zijn ontstaan na de geboorte. Dit kan veroorzaakt zijn door een beroerte, ongeluk, hartstilstand, neurologische ziekte zoals MS of een hersenaandoening. Met een niet aangeboren hersenletsel is het niet meer vanzelfsprekend om het leven te leiden dat u. Niet-aangeboren hersenletsel. PZC Dordrecht biedt intensieve zorg en behandeling op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Onze afdeling is er speciaal voor (jongere) mensen vanaf 18 jaar. In een stimulerend woon- en leefklimaat werken we aan herstel waar mogelijk

Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) bij kinderen en jongere

 1. Met behandeling, training, dagbesteding, woon- en werkmogelijkheden. Leven met niet-aangeboren hersenletsel. (NAH) is vaak lastig. De gevolgen van hersenletsel kunnen alles op z'n kop zetten: je verliest bijvoorbeeld je korte termijn geheugen of je karakter verandert. Misschien ben je overgevoelig voor prikkels of ben je constant vermoeid
 2. De behandeling van Hersenz is speciaal ontwikkeld voor mensen met hersenletsel (nah) en is gericht op de gebieden waarop zij vaak problemen ervaren. De bouwstenen van Hersenz passen bij deze gebieden. Met deze bouwstenen stellen we een traject samen dat bij je past en waarin je werkt aan persoonlijke doelen, samen met de professionele behandelaars
 3. Behandeling van niet-aangeboren hersenletsel Een neuropsychologisch onderzoek kan de gevolgen van het niet-aangeboren hersenletsel onderzoeken en in kaart brengen. Zo wordt duidelijk welke invloed de hersenbeschadiging heeft op het gedrag en het denken
 4. Over de juiste behandeling van niet- aangeboren hersenletsel wordt getwist. Margreet Vermeulen 6 november 2020, 13:00. Als 18-jarige viel Karin in korte tijd twee keer van haar paard. Hersenschudding, luidde de diagnose in het ziekenhuis, beide keren. De eerste keer kwam ze met de schrik vrij
Ergo Monique Veltman on Twitter: "Vandaag heeftHersentumor Contactgroep - hersenletsel

Niet-aangeboren hersenletsel kinderen De Hoogstraat

 1. E-health is nog volop in ontwikkeling. Hoewel er steeds meer mogelijkheden beschikbaar komen, wordt het in de praktijk nog maar weinig toegepast in de behandeling van mensen met hersenletsel. In dit hoofdstuk wordt een kader gepresenteerd dat kan
 2. Lees verhalen van verschillende mensen met niet-aangeboren hersenletsel op UWV Perspectief: Niet werken. Manon de Koning (25, Wajong) blogt en maakt strips over nah David Dullens (42, WIA) doet er alles aan om op zijn manier een volwaardige plek in de samenleving te hebben Mike de Groot (48, WIA) vecht iedere dag om uit zijn berooide financiële situatie te kome
 3. Behandeling De beschadiging van de hersenen en zenuwen gaat voor het grootste deel niet meer over. U kunt Het behandelcentrum Neuropsychiatrie onderzoekt en behandelt volwassenen met niet aangeboren hersenletsel. Het behandelcentrum biedt ook ondersteuning aan partners en familie. Folder. Afdeling Neuropsychiatrie . Zoek op onze site

Niet-aangeboren hersenletsel Kijk direct hoe Pluryn je

Daar richt hij zich op gedragsveranderingen, zoals agressie, impulsiviteit en asociaal gedrag, als gevolg van Niet Aangeboren Hersenletsel aan de prefrontale cortex. Sinds 2017 is hij docent van de PAO cursus Expertreeks neuropsychiatrie bij volwassenen waarin hij cursisten wil meenemen in een nieuw denkmodel over de behandeling van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel Behandeling niet aangeboren hersenletsel Met een verwijzing van een specialist krijg je een uitnodiging voor een gesprek met onze revalidatiearts. Als je nog in het ziekenhuis opgenomen ligt, komt de revalidatiearts bij je langs. Als je thuis bent, word je uitgenodigd voor een gesprek op de polikliniek Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is letsel dat ontstaat als gevolg van bijvoorbeeld een ongeluk of beroerte. Hierbij kunt u last krijgen van uiteenlopende beperkingen als geheugenproblemen of problemen met de motoriek. De combinatie van de verschillende, persoonlijke en ingrijpende gevolgen van hersenletsel maakt uw situatie uniek Behandeling voor licht hersenletsel gebeurd binnen het behandelaanbod van de niveaus 1 en 2 uit het behandelkader kinderrevalidatie (6). Specifieke voorlichting voor kinderen/ jongeren over niet aangeboren hersenletsel is daarbij van belang. In de richtlijn licht traumatisch hersenletsel staat een netwerk beschreven voor de behandeling e Niet-aangeboren hersenletsel bij volwassenen is een nuttig naslagwerk voor iedereen die te maken heeft met onderzoek naar en behandeling van mensen met NAH. Professionele hulpverleners treffen nuttige handvatten aan voor de dagelijkse praktijk. Het boek is bovendien zeer geschikt voor het pre- en postdoctoraal onderwijs, met name de geneeskunde en de psychologie

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) UZ Leuve

Module arbeidsgerelateerde diagnostiek na niet-aangeboren hersenletsel Ik herken mijzelf echt in dit verslag. Ook kon ik de resultaten goed uitleggen aan anderen dankzij de illustraties. Eindelijk een beschrijving waarin vooral mijn kwaliteiten worden beschreven! C.B., een jonge vrouw na een beroert Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij een kind heeft een grote impact op het hele gezin. Sommige gezinnen lukt het zelf een nieuw evenwicht te vinden, andere gezinnen hebben begeleiding of behandeling nodig. Vilans heeft de afgelopen jaren samen met vijftien zorgorganisaties een specialistisch aanbod van gezinsbegeleiding- en behandeling. behandelingen die vaardigheden vergroten (motorisch, spraak, geheugen, plannen, organiseren, energie verdelen); uitwisseling met lotgenoten; Kinderen en jongeren. Wanneer een kind of jongere met NAH kampt hebben zowel kind als ouder(s) veel baat bij een betrokken en deskundige steun in de rug. Speciaal voor deze groep is er onder meer

Bewegingsagogie

Revalidatie voor mensen met Niet-Aangeboren hersenletsel

 1. der rem
 2. Je hebt hersenletsel als gevolg van een beroerte of trauma. Je leven staat op de kop. Maar niet alleen dat van jou, maar ook van je naasten. Je bent verander..
 3. der zichtbare gevolgen ervaart, zoals depressie, emotionele instabiliteit of zelfs psychotische klachten, dan is dat soms moeilijk te accepteren
 4. Wat is niet aangeboren hersenletsel? Onder hersenletsel (NAH) verstaan we letsel aan de hersenen dat is ontstaan na de geboorte. Het is op te delen in twee soorten: traumatisch en niet-traumatisch hersenletsel. Bij traumatisch hersenletsel is sprake van beschadiging van de hersenen door een oorzaak buiten het lichaam. Bijvoorbeeld een ongeluk of een klap op [
 5. In Zonnehuis Oostergast is een woongroep voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Wij bieden professioneel 24-uurs verblijf met intensieve zorg, behandeling en begeleiding. Woongroep niet-aangeboren hersenletsel. A tlasstraat 10/Gemmastraat 83 9801 VG Zuidhor
 6. Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) NAH zet je leven op z'n kop! Een beroerte, ongeluk, hersenschudding, een IC-opname of een neurologische aandoening zoals MS of Parkinson, zijn voorbeelden van NAH. Bianca is gespecialiseerd in de ergotherapeutische diagnostiek en behandeling van NAH
 7. Deze brochure richt zich op onzichtbare gevolgen van niet aangeboren hersenletsel (NAH) en op het geven van inzicht in de problematiek voor zowel de getroffene als zijn naasten. Mocht u na het lezen van deze brochure vragen hebben of meer informatie willen ontvangen, dan kunt u contact opnemen met het landelijk bureau van Hersenletsel.nl

Behandeling - Ante

Cerenah staat voor 'Centrum voor psycho-neurologische revalidatie van niet-aangeboren hersenletsel' Cerenah helpt mensen met een verworven hersenletsel (hersenbloeding, trombose, anoxie, sociale én lichamelijke gevolgen van het hersenletsel. Behandeling, revalidatie en begeleiding zijn hierbij onze kerntaken Behandeling van volwassenen met executieve stoornissen na een niet-aangeboren hersenletsel 1 Frank Paemeleire is verbonden aan de Opleiding Bachelor in de Logopedie van de Arteveldehogeschool en aan de Dienst voor Logopedie & Afasiologie van het AZ Maria Middelares te Gent. Mieke Heirma Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) Behandelcentrum Valkenhof is aangesloten bij het Multidisciplinair Eerstelijnsnetwerk NAH. Dit is een netwerk van eerstelijns zorgverleners in de regio Zuid-Oost Brabant die gespecialiseerd zijn in de behandeling en begeleiding van mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) Deze jeugdigen hebben een lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel. Deze aandoeningen hebben invloed op de ontwikkeling van de jeugdigen in meer of mindere mate. Ook op meer ontwikkelingsgebieden en leefdomeinen. Hierdoor vragen deze jeugdigen om extra zorg, ondersteuning en, zo nodig,..

Lid - Maasstad Ziekenhuis - Revalidatie

Niet aangeboren hersenletsel - Ante

Niet-aangeboren hersenletsel (hierna hersenletsel) heeft vaak blijvende gevolgen. Deze gevolgen kunnen zichtbaar en onzichtbaar zijn. De zichtbare, lichamelijke, functionele beperkingen vallen vaak direct op. Men heeft in de gaten dat er iets aan de hand is en met hulp van arts, fysiotherapeut en andere professionals wordt gewerkt aan herstel en acceptatie Niet-aangeboren hersenletsel, gehoorschade en tinnitus na een ongeluk Het is lekker weer. Hersenz behandeling . Hersenz biedt behandelingen aan waarbij je leert omgaan met de gevolgen van hersenletsel, zoals motorische beperkingen, vermoeidheid, concentratieproblemen en psychische problemen Niet Aangeboren Hersenletsel Niet-Aangeboren-Hersenletsel (NAH) is schade aan de hersenen die in de loop van het leven ontstaat. U kunt daarbij denken aan een hersenbloeding of - infarct, traumatisch hersenletsel, een hersentumor, maar ook MS en ALS rekenen we hieronder. Als gevolg van de schade in de hersenen kunnen er verschillende soorten klachten ontstaan

Hersenz | Omgaan met hersenletselBavo europoortEen CVA links geeft uitval aan de rechterkant
 • Manilla sloppenwijk.
 • Xenos winkels.
 • Partyboerderij Vossenberg.
 • SC Heerenveen MO16.
 • Air Transat Nederland.
 • Henschotermeer te koop.
 • Pirates of the Caribbean (Xbox).
 • Zeeuwse klederdracht stoffen.
 • Powder game mod.
 • Egyptische namen top 10.
 • Lichaamsdeel 8 letters.
 • Mariëndal Den Helder.
 • Rijst met vis.
 • Proef betekenis.
 • Digitale wapenboeken.
 • Groeilamp aveve.
 • Chinese Mandoline.
 • Openingsfilm IFFR 2020.
 • Aloha bar.
 • Oesterzwammen gezond.
 • Medewerkersportaal Miep.
 • Wetterdienst de.
 • Michael Kors smartwatch laad niet op.
 • Verdoving tandarts scheve mond.
 • Corona gedicht Kerstmis.
 • The Best Tina Turner original.
 • Hocker Butterfly.
 • IKEA poangstoel.
 • GoPro HERO 8 handleiding Nederlands.
 • Extern beeldscherm aansluiten op laptop.
 • Rallycross RX.
 • Lettertaart bestellen.
 • Zoely pil trombose.
 • Best Pokémon in Pokémon Go 2020.
 • Museum Goes Zeeland.
 • Humans: Season 1.
 • Prijs opgezette schildpad.
 • Mycoplasma resistentie.
 • Gekoelde aardbeiplanten kopen.
 • Fier Capelle aan den IJssel.
 • Rotte tanden Chihuahua.