Home

Curettage

Wat is een curettage? - Radboudum

Wat is een curettage? Een curettage is een ingreep waarbij de gynaecoloog met een soort lepeltje, de 'curette', een laagje van het slijmvlies van de binnenkant van de baarmoeder verwijdert. Soorten curettages De gynaecoloog kan een curettage uitvoeren om tot een diagnose te komen. Dit heet een diagnostische curettage Curettage is een medische behandeling, waarbij een aangedaan (ziek) oppervlak schoon wordt geschraapt. Het gereedschap wordt curette genoemd. In de gynaecologie wordt de baarmoeder door middel van curettage gereinigd. In de dermatologie kunnen boven de huid verheven laesies worden verwijderd Een curettage is een ingreep waarbij de gynaecoloog met een soort lepeltje, de curette, een laagje van het slijmvlies van de binnenkant van de baarmoeder verwijdert. Het verkregen weefsel wordt voor onderzoek naar het laboratorium gestuurd. Op deze manier kan meer informatie verkregen worden over de baarmoederholte. Redenen voor een curettage

Curettage - Wikipedi

Een curettage is een manier om meer informatie over het inwendige van de baarmoeder te verzamelen. Zo kan de gynaecoloog de juiste diagnose stellen. Deze vorm van curettage noemen we een diagnostische curettage. Een curettage waarbij klachten worden verholpen noemen we een therapeutische curettage Curettage (/ ˌ k j ʊər ɪ ˈ t ɑː ʒ / or / k j ʊəˈr ɛ t ɪ dʒ /), in medical procedures, is the use of a curette (French, meaning scoop) to remove tissue by scraping or scooping.. Curettages are also a declining method of abortion.It has been replaced by vacuum aspiration over the last decade. [citation needed]Curettage has been used to treat teeth affected by periodontitis Na een curettage krijgt ongeveer 7 op de 100 vrouwen een vroeggeboorte vergeleken met 5 op de 100 vrouwen die nooit een curettage hebben gehad. Hoe vaker je een curettage krijgt, hoe groter de kans op verklevingen of vroeggeboorte. Meer informatie Meer informatie over een miskraam

Curettage na een zwangerschap Er zijn verschillende soorten curettage. In dit topic beperken we ons tot curettage na een zwangerschap. Na het spontaan eindigen van een zwangerschap in een miskraam, of na een abortus, wordt vaak een curettage toegepast Curettage kan bij bepaalde problemen ook als behandeling gebruikt worden. Poliepen in het baarmoederslijmvlies die door de baarmoederhals uitsteken, kunnen tijdens een curettage verwijderd worden. Een enkele keer kunnen zo myomen verwijderd worden, maar meestal is bij myomen een grotere operatie nodig Dilatatie en curettage (D&C) is een behandeling waarbij de bovenste laag van het baarmoederslijmvlies (endometrium) wordt weggeschraapt. Bij deze conventionele methode om het baarmoederslijmvlies te verwijderen, wordt bijvoorbeeld een chirurgisch instrument (curette) of een laser gebruikt Curettage is een medische behandeling, waarbij een aangedaan (ziek) oppervlak schoon wordt geschraapt. Het gereedschap wordt curette genoemd. In de gynaecologie wordt de baarmoeder door middel van curettage gereinigd Een curettage is een kleine gynaecologische ingreep die dient om een diagnose te stellen bij bepaalde klachten of om miskraamweefsel uit de baarmoeder te verwijderen. Meestal wordt onderzocht waarom u abnormaal bloedverlies hebt. Een andere benaming voor curettage is 'dilatatie en curettage' of kortweg 'D&C'

Curettage gezondheid

 1. Een curettage is een ingreep waarbij de gynaecoloog met een soort lepeltje, de 'curette', een laagje van het slijmvlies van de binnenkant van de baarmoeder verwijdert. Soorten curettages De gynaecoloog kan een curettage uitvoeren om tot een diagnose te komen
 2. Voor een curettage is meestal een opname van een dag nodig. Curretage wordt in de meeste gevallen onder zeer lichte, algehele narcose uitgevoerd. Curettage bij een mola zwangerschap. Bij de curettage worden de molablaasjes weggezogen. De overgebleven blaasjes worden door het lichaam opgeruimd
 3. Leefregels na een curettage Het verwijderen van baarmoederslijmvlies, zwangerschapsresten of afwijkend weefsel uit baarmoederholte of baarmoederhals Gynaecologie Inleiding U heeft in ons ziekenhuis een curettage ondergaan: het verwijderen van baarmoederslijmvlies, zwangerschapsresten of afwijkend weefsel uit de baarmoederholte of baarmoederhals

Een curettage wordt vergoed door je zorgverzekering. De behandeling wordt meestal poliklinisch of in dagbehandeling verricht, dus je mag vrijwel direct weer naar huis. Zorg wel voor vervoer, want je mag nog niet zelf autorijden na de ingreep. Complicaties curettage. Een curettage is in principe (medisch gezien) een kleine, ongevaarlijke ingreep Curettage Soms is het vruchtje of de foetus afgestorven maar stoot het lichaam dit niet af. Een miskraam blijft dan uit. De vrouw kan wachten tot de de miskraam op gang komt of het proces versnellen door te kiezen voor curettage. Voor curettage wordt ook gekozen wanneer na een miskraam nog weefsel achterblijft Curettage. Bij een curettage wordt een laagje van het slijmvlies aan de binnenkant van de baarmoeder weggeschraapt met een curette, een soort lepeltje. Er zijn diverse redenen om een curettage uit te voeren: wanneer er sprake is van een miskraam; voor microscopisch onderzoek, wanneer u een stukje weefsel uit de baarmoeder moet laten verwijdere Abortus curettage is niet zonder gevolgen. Het AMC heeft op 6 september 2015 een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat een curettage het risico op een vroeggeboorte van vóór 32 weken, bij een volgende zwangerschap fors kan verhogen met maar liefst 70%. Abortus informatie; wij helpen je. Wij steunen je en zijn een luisterend oor Een curettage is een kleine ingreep. Dit gebeurt met een schraper, een soort lepeltje. Er zijn 2 vormen van curettage, diagnostische en therapeutische curettage: Diagnostische curettage. Bij een diagnostische curettage haalt de arts een laagje van het slijmvlies van de baarmoeder weg. Bijvoorbeeld bij abnormaal bloedverlies

Curettage - Gynaecologie - Catharina Ziekenhui

 1. Curettage, surgical scraping, usually of the lining of a body cavity, to clean it of foreign matter, to remove tumours or other growths or diseased tissue (as in the curetting out of diseased bone tissue in osteomyelitis), or to obtain a sample of tissue for diagnosis. Typically, the term refer
 2. g voor curettage is 'dilatatie en curettage' of kortweg 'D&C'
 3. Curettage definition is - a surgical scraping or cleaning by means of a curette
 4. Wanneer een curettage na een miskraam? Als een miskraam niet spontaan verloopt en op zich laat wachten, kan je kiezen voor een curettage. Andere opties die je op dat moment hebt, zijn afwachten of medicatie gebruiken. Afwachten kan emotioneel erg zwaar zijn, omdat je weet dat het vruchtje niet meer leeft, maar je je nog wel zwanger voelt. Met medicatie komt in 90% van de gevallen de miskraam.
 5. De curettage gebeurt bijna altijd onder algehele verdoving. Soms mag u dezelfde dag nog naar huis, soms verblijft u een nacht in het ziekenhuis. Wanneer krijgt u een curettage? Dat gebeurt in overleg met u. Bijvoorbeeld in geval van abortus. Of als er na een miskraam weefsel achterblijft in de baarmoeder

 1. Een curettage wordt gedaan om baarmoederslijmvlies te verkrijgen, dat vervolgens in het laboratorium onder de microscoop kan worden onderzocht. Een curettage wordt ook verricht om een spontane miskraam te beëindigen. Dan wordt een afzuigslangetje gebruikt om de binnenkant van de baarmoeder schoon te maken
 2. curettage - surgery to remove tissue or growths from a bodily cavity (as the uterus) by scraping with a curette curettement suction curettage , vacuum aspiration - a method of induced abortion; prior to the 14th week of gestation the embryo and placenta are removed by applying suction to the dilated cervi
 3. curettage. Curettement Gynecology The removal of tissue, growths or other material from the wall of a cavity or other surface, with a curette. See Endometrial curettage, Vacuum curettage. McGraw-Hill Concise Dictionary of Modern Medicine. © 2002 by The McGraw-Hill Companies, Inc
 4. Een curettage is de manier om meer informatie over het inwendige van de baarmoeder te verzamelen. Zo kan de juiste diagnose worden gesteld. Dit noemen we een diagnostische curettage. Soms kan een curettage ook klachten van overmatig bloedverlies verhelpen. Dan hebben we te maken met een therapeutische curettage
 5. curettage definition: 1. a process in which tissue or growths are removed from the inside of body cavities, such as the. Learn more
 6. Curettage. Er zijn twee vormen van curettage: de zogenaamde zuigcurettage waarbij bij een (incomplete) miskraam middels een dun buisje de zwangerschapsresten worden verwijderd en de zogenaamde diagnostische curettage waarbij middels een scherp soort lepeltje baarmoederslijmvlies voor nader onderzoek wordt verkregen, bijvoorbeeld bij overmatig of onregelmatig bloedverlies

Mijn miskraam wordt met een operatie weggehaald (curettage

Bij een curettage wordt met een soort lepeltje, de curette, een laagje van het slijmvlies aan de binnenkant van de baarmoeder weggeschraapt. Dit weefsel kan microscopisch worden onderzocht. Lees hier meer over curretage Schoonmaken van de baarmoederholte (curettage) Gynaecologie en zwangeren. Behandeling; Aanvullende informatie; Behandeling. Tijdens deze korte operatie (van zo'n vijftien minuten) schrapen we een miskraam, het restant van een placenta of het baarmoederslijmvlies weg van de wand van de baarmoederholte Een curettage is een eenvoudige ingreep. Een lichte narcose zorgt ervoor dat u niets van de behandeling voelt. De curettage zelf duurt ca. 10 minuten. U verblijft daarna ongeveer een uur op de uitslaap-kamer. Narcose Bij een algehele verdoving wordt uw hele lichaam verdoofd en bent u tijdelijk buiten bewustzijn. Vi

Curettage (Verlies

ook een curettage uitgevoerd; dit heet een abortuscurettage. 2. De zogenaamde diagnostische curettage waarbij middels een scherp soort lepeltje baarmoederslijmvlies voor nader onderzoek wordt verkregen, bijvoorbeeld bij overmatig of onregelmatig bloedverlies. Als u gezond bent, is een curettage een ingreep met een zeer klein risico op complicaties Bij een curettage verwijdert de arts wat baarmoederslijmvlies. Het wegnemen van een stukje weefsel heet een biopsie. Dit doet hij met een dun zuigbuisje (micro-curettage). Hij brengt deze via de vagina en de baarmoedermond in de baarmoeder. Dit onderzoek gebeurt op de polikliniek. Een patholoog onderzoekt het weefsel onder de microscoop

Curettage: een ingreep, waarbij het zwangerschapsweefsel via de schede en baarmoederhals wordt verwijderd. De keuze. U krijgt altijd een counselingsgesprek zodat u een goed geïnformeerde keuze kunt maken. De keuze is een kwestie van persoonlijke voorkeur Coagulatie & curettage. Geleidelijk aan laat de tand des tijds zijn sporen na op onze huid. Vanaf onze 30ste levensjaar krijgen de meeste mensen wel last van bultjes, wratjes, ruwe plekjes en vlekjes op de huid. Soms ontstaan ze alleen in het gezicht, maar het kan ook elders op het lichaam

Curettage > Home > Patiënteninformatie > Curettage. Lees voor. Lettergrootte Print Open als PDF. Nazorgaspecten van een curettage-behandeling. Na een algehele narcose verblijft u een tijdje op de uitslaapkamer (Recovery). De verpleegkundige controleert dan of alle functies zich goed herstellen De curettage gebeurt in dagbehandeling. U komt ongeveer 2 uur voor de operatie naar de polikliniek. Daar vertelt de verpleegkundige wat er gaat gebeuren. Daarna brengt hij of zij u naar de operatieafdeling. De curettage gebeurt vaak onder algehele narcose. De operatie en het ontwaken uit de narcose duren bij elkaar ongeveer 2 uur. Na de curettage Dilation and curettage (D&C) is a procedure to remove tissue from inside your uterus. Doctors perform dilation and curettage to diagnose and treat certain uterine conditions — such as heavy bleeding — or to clear the uterine lining after a miscarriage or abortion Curettage Bij een curettage verwijdert de gynaecoloog het zwangerschapsweefsel uit de baarmoeder. Hij doet dit via een dun buisje (vacuümcurettage) of schrapertje (curette) via de vagina en de baarmoedermond. De curettage kan onder een roesje of onder algehele narcose plaatsvinden. Meestal kun je dezelfde dag weer naar huis

Curettage as an Acceptable Treatment for Gouty Tophi on

Curettage Algemeen Menselijk Lichaam - Menselijk Lichaa

Dilatatie en Curettage Behandeling hevig bloedverlie

Zuigcurettage - abortus in het eerste trimester . Tot 12 weken is een zuigcurettage mogelijk. Je kunt kiezen tussen plaatselijke verdoving of sedatie. Als je hebt gekozen voor sedatie, word je eerst in slaap gemaakt ↑curettage in: Sijs, Nicoline van der, Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, 2e druk, Amsterdam / Antwerpen: Veen, 2002; op website dbnl.org; ISBN 90 204 2045 3 ↑ Wiktionnaire ↑ curettage op website: Etymologiebank.nl ↑ Weblink bron Gearchiveerde versie Word Prevalence Values op ugent.b

Curettage is een geschikte behandelmethode voor afwijkingen waarbij het af te schrapen materiaal zachter is dan de omgevende normale huid, zoals bij ouderdomswratten. Ook wanneer er een duidelijke grens is tussen de afwijking en omringende huid is curettage geschikt. Curettage is ongeschikt voor de behandeling van dieper gelegen afwijkingen Curettage: vruchtverwijdering bij verwachte miskraam Gedurende de zwangerschap komt het bij twintig procent van de vrouwen voor, dat er voortijdige bloedingen ontstaan. Circa de helft van die gevallen zal het vanzelf herstellen/ overgaan, echter in de overige gevallen is het meestal aanleiding voor een miskraam Curettage In overleg met uw gynaecoloog heeft u besloten een curettage te ondergaan. In deze folder vindt u informatie over de ingreep, mogelijke complicaties en de nazorg. informatie voor patiënten van Rijnstate Arnhem en Velp Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee Dilation and curettage (D&C) is a brief surgical procedure in which the cervix is dilated and a special instrument is used to scrape the uterine lining. Knowing what to expect before, during, and. Curettage Bij een curettage maakt de arts uw baarmoeder schoon. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer u hevig bloedverlies hebt tijdens uw menstruatie. Of wanneer er sprake is van een onvolledige miskraam. Soms krijgt u een curettage om een poliep weg te halen

Een curettage is de manier om meer informatie over het inwendige van de baarmoeder te verzamelen. Zo kan de juiste diagnose worden gesteld. Dit noemen we een diagnostische curettage. Soms kan een curettage ook klachten van overmatig bloedverlies verhelpen. Dan hebben we te maken met een therapeutische curettage Bij een curettage wordt de baarmoeder via de vagina met een dun slangetje leeggezogen of met een schrapertje schoongemaakt. De ingreep zelf duurt vijf tot tien minuten. Je krijgt een korte narcose en merkt dan niets van de ingreep Misoprostol in plaats van curettage. Eerder werd standaard een curettage gebruikt bij een miskraam. Bij een curettage maken we de baarmoeder tijdens een operatie leeg. Dit gebeurt onder een korte narcose. Uit onderzoek blijkt dat een vrouw na een curettage meer risico heeft op verklevingen in de baarmoeder

Curettage - 15 definities - Encycl

Curettage: een ingreep, waarbij het zwangerschapsweefsel via de schede en baarmoederhals wordt verwijderd. De keuze. U krijgt altijd een counselingsgesprek zodat u een goed geïnformeerde keuze kunt maken. De keuze is een kwestie van persoonlijke voorkeur. U bepaalt zelf wat het beste bij u past Curettage Reinigen van de baarmoeder Partner voor vrouw én vrouwenarts In deze patiëntenbrochure vind je algemene informatie over de curettage. Wat er precies gebeurt tijdens deze ingreep, verschilt van ziekenhuis tot ziekenhuis. Deze patiëntenbrochure geeft je toch al een idee van wat je mag verwachten als je een curettage moet ondergaan Curettage definition, the process of curetting. See more

Curettage - Gynaecologie - Gynaecologie & Verloskund

Online vertaalwoordenboek. EN:curettage. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004 Curettage is een geschikte behandelmethode voor goedaardige afwijkingen die boven het niveau van de huid uitsteken, of als het ware op de huid liggen, zoals ouderdomswatten. Ook wanneer er een duidelijke grens is tussen de afwijking en omringende huid is curettage geschikt. Curettage is niet geschikt voor afwijkingen die in het niveau van de huid Een curettage is een kleine gynaecologische ingreep die dient om een diagnose te stellen bij bepaalde klachten of om miskraamweefsel uit de baarmoeder te verwij-deren. Meestal wordt er onderzocht waarom je abnormaal bloedverlies hebt. Een andere benaming is 'dilatatie en curettage' of kortweg 'D&C'. Een curettage is ee Lexicon: Curettage. Ingreep die erin bestaat een curette (instrument in de vorm van een lepel met een scherp uiteinde) te gebruiken om cellen, weefsels of massa's te verwijderen van de wand van een holte of andere oppervlakken van het lichaam. Zoek op een woord . Kies een lette Hysteroscopie (curettage) Het afnemen van een biopt, weefselstukje Tijdens de hysteroscopie kan met een tangetje een stukje weefsel (biopt) van de baarmoederwand worden weggenomen voor weefselonderzoek. Sterilisatie via de schede Bij deze vorm van sterilisatie brengt de gynaecoloog tijdens d

Curettage: Removal of tissue with a curette from the wall of a cavity or another surface. For example, curettage may be done to remove skin cancer.After a local anesthetic numbs the area, the skin cancer is scooped out with a curette. Curettage may also be done in the uterus; dilation and curettage (D&C) refers to the dilation (widening) of the cervical canal to permit curettage of the. Deze curettage wordt zuigcurettage genoemd. Bij de curettage wordt namelijk geen curette gebruikt, maar een speciaal afzuigslangetje. Na de bevalling. Na een bevalling is soms een curettage nodig. Moederkoekweefsel kan achtergebleven zijn in de baarmoeder. Met een curettage kan het weefsel verwijderd worden. Weghalen poliepe Curettage is het met een curette (een steriel, scherp ringetje) afschrapen van goedaardige, oppervlakkige huidaangroeisels zoals ouderdomswratten en steelwratjes. Met name uitgebreide ouderdomswratten op de romp behandel ik bij voorkeur hier mee. Nadat het aangroeisel eraf is geschrapt ontstaat een klein schaafwondje wat normaal gesproken normaal geneest zonder litteken Curettage wordt normaal gesproken vergoed door een zorgverzekeraar. Om dit zeker te weten raden we u aan om hiernaar te informeren bij uw zorgverzekeraar. Een verwijzing van een huisarts of specialist is niet nodig

Verloop van de ingreep - Radboudum

Curettage - leegkrabben van de baarmoederholte, door middel van lepelvormig instrument (curette), ter verwijdering van abnormaal weefsel in de baarmoederholte. Vindt voornamelijk plaats, wanneer bij miskraam gedeelten van het zwangerschapsproduct in de baarmoederholte zijn achtergebleven Curettage is een geschikte behandelmethode voor afwijkingen waarbij het af te schrapen materiaal zachter is dan de omgevende normale huid, zoals bij ouderdomswratten. Ook wanneer er een duidelijke grens is tussen de afwijking en omringende huid is curettage geschikt. Curettage is ongeschikt voor de behandeling van dieper gelegen afwijkingen Na een curettage krijgt ongeveer 7 op de 100 vrouwen een vroeggeboorte vergeleken met 5 op de 100 vrouwen die geen curettage hebben gehad. Hoe vaker je een curettage krijgt, hoe groter de kans. Nadenken Nadenken over de mogelijkheden bij een miskraam. Neem je tijd

Curettage is een medische behandeling, waarbij een aangedaan oppervlak schoon wordt geschraapt. Het gereedschap wordt curette genoemd. In de gynaecologie wordt de baarmoeder door middel van curettage gereinigd. In de dermatologie kunnen boven de huid verheven laesies worden verwijderd Curettage and cautery, Curettage and electrodessication, Curettage and diathermy, Curettage and cautery for treatment of skin lesions. Authoritative facts from DermNet New Zealand Ervaringen. Wij willen graag van jou weten wat je ervaringen met onze kliniek of de overtijdbehandeling is en of je suggesties hebt. Dat is in het belang van de kliniek en van de vrouwen die na jou voor hulp komen Mijn manier van verwerken is er over te schrijven. Het helpt mij om gebeurtenissen een plek te geven. Dit is waarom ik de keuze heb gemaakt om open en kwetsbare onderwerpen bespreekbaar te maken op mijn blog. Vandaag mijn verhaal en ervaring over de curettage die ik heb onlangs heb moeten ondergaan

curettage Gynaecologie. 2. 3 In het kort Een poliklinische hysteroscopie is een onderzoek waarbij de gynaecoloog met een dun buisje in de baarmoeder kijkt en soms ook kleine ingrepen doet. Poliklinische hysteroscopie Bij een poliklinische hysteroscopie kijkt de gynaecoloog met een kijkbui The scientific literature is replete with reports extolling the virtues of curettage and electrosurgery in the treatment of skin disease. Published cure rates for selected skin cancers consistently equal those for other treatment modalities, including scalpel excision. Despite this, curettage is oft Define root curettage. root curettage synonyms, root curettage pronunciation, root curettage translation, English dictionary definition of root curettage. n. The removal of tissue or growths from a body cavity, such as the uterus, by scraping with a curette. Also called curettement

Subgingival Caries Restoration - YouTube

curettage is de manier om meer informatie over het inwendige van de baar-moeder te verzamelen. Zo kan de juiste diagnose worden gesteld. Dit noe-men we een diagnostische curettage. Soms kan een curettage ook de klach-ten van overmatig bloedverlies verhelpen. Dan hebben we te maken met een therapeutische curettage. Ook kan een curettage worden. Een curettage wordt onder een lichte, algehele verdoving (narcose) uitgevoerd. Soms wordt alleen de onderste lichaamshelft verdoofd. Je gynaecoloog of de anesthesioloog (arts gespecialiseerd in het geven van verdoving) bespreekt met je welke mogelijkheden er zijn en geeft informatie over de voor- e curettage - WordReference English dictionary, questions, discussion and forums. All Free Curettage with or without bone grafting has been shown to have a highly variable recurrence rate of anywhere from 7 to 30% in larger studies [2, 6]. Recurrent Aneurysmal Bone Cyst of the Distal Fibula Treated with Denosumab and Curettage Dilation and curettage, often called a D&C, is a minor surgical procedure done to remove tissue from a woman's uterus (womb). It is usually an outpatient surgery that can be done in a doctor's office or surgery center. It is performed by a gynecologist or obstetrician

Clinical Practice Guidelines : Molluscum

Behandelresultaat curettage. Een enkel aantal dagen na de behandeling zul je zien dat de behandelde plek en/of plekjes wat rood gekleurd zijn, mogelijk met een lichte zwelling en jeuk. De dagen hierop volgend zal er een korstje ontstaan. Het is belangrijk om hier niet aan te zitten curettage verwijdert de gynaecoloog via een dun buisje (vacuümcurettage) of schrapertje (curette) via de schede en de baarmoedermond weefsel uit de baarmoeder. Dit kan plaatsvinden onder algehele narcose of gepaard gaan met een ruggenprik. Redenen voor een curettage kunnen zijn: miskraam of incomplete miskraam mola zwangerscha curettage. Meestal gebeurt de curettage om organisatorische redenen door een andere arts. In de loop van de middag kunt u meestal weer naar huis. Hoe laat u weer naar huis kunt, is niet vooraf te bepalen. Mogelijke complicaties De curettage is een veilige ingreep, ondanks de hieronder beschreven zeldzame complicaties Synonyms for curettage in Free Thesaurus. Antonyms for curettage. 1 synonym for curettage: curettement. What are synonyms for curettage

Pathology Outlines - Placental site noduleChecklists and multidisciplinary team performance duringPathology Outlines - Surgical ciliated cystCuretage — Wikipédia

De curettage wordt uitgevoerd onder plaatselijke verdoving of narcose. Bij een plaatselijke verdoving kan je meestal snel weer naar huis, van een narcose moet je wat langer bijkomen. Tijdens de curettage verwijdert de gynaecoloog een dun laagje slijmvlies van de baarmoeder met een soort lepeltje, de curette of met een slangetje, waarbij de baarmoeder wordt leeggezogen Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten curettage - Engels-Nederlands woordenboek en zoekmachine voor een miljard Engelse vertalingen Curettage removes skin cancer by scraping away cancerous cells and destroying the remaining cells through the use of electrodesiccation (burning the area with an electric needle). In most cases, dermatologists perform curettage in many layers to remove the lesion. You can expect three cycles of curettage and electrodesiccation

 • HelloFax Google.
 • Gratis parkeren omgeving VUmc.
 • Visualls keukenachterwanden.
 • Stage neuropsychologie.
 • Ouderwetse koekjes.
 • Scholen voortgezet onderwijs.
 • Bunte Hengelo.
 • Marek kip.
 • Gestolen kunst opsporen.
 • Havaianas sale 35/36.
 • Firefox profile terugzetten.
 • Liefde en passie brood calorieën.
 • Jobs boerderij.
 • Voldoende onvoldoende.
 • BMW elektrische auto.
 • Scholl Inlegzolen Man.
 • Temperature reactive Intelligent Putty.
 • Hengsten 2020.
 • Trends en ontwikkelingen zakelijke dienstverlening.
 • Hoe kom ik op dark web.
 • Wie is de Mol 2018 locatie.
 • Portland cement GAMMA.
 • Gemeente Zonhoven containerpark.
 • Ankersweg 52 Buchten.
 • Open dag Fioretti Hillegom 2020.
 • Lacuna coil Save Me.
 • AC: Origins time period.
 • Google EPS viewer.
 • Boa constrictor lengte.
 • P2000 Zuidplas.
 • GoPro HERO 8 handleiding Nederlands.
 • Schipbreuk van de Medusa.
 • Thrustmaster T Flight Hotas 4 review.
 • P value 0 05.
 • Nike Everyday Cushion Crew Socks.
 • Gezelschapsspel volwassenen 2 personen.
 • Zelfportret opdracht.
 • Oregano olie Kruidvat.
 • Sibin Linnebjerg jurk.
 • Engels toets groep 6 oefenen.